ukr | Головна сторінка ЗНУ   Мапа сайту | Налаштувати вигляд
Навчайся в Європі вже сьогодні! ЗНУ - класична освіта за європейськими стандартами!
Університет
Абітурієнту
Навчання
Наука
Події
Спілкування
Головна сторінка ЗНУ > ЗНУ > ЗНУ сьогодні – досягнення, проблеми та перспективи

ЗНУ сьогодні – досягнення, проблеми та перспективи

13 вересня в Запорізькому національному університеті відбулося перше у поточному році засідання Вченої ради, де були підведені підсумки діяльності навчального закладу за минулий навчальний рік, проаналізовані наявні недоліки та окреслені нові напрямки розвитку університету. У своєму виступі ректор ЗНУ, Тимченко Сергій Михайлович, наголосив на тому, що минулий рік став переламним етапом у житті всього українського народу. Зміни, пов′язані з демократизацією відносин у суспільстві, торкнулися всіх сфер життя. Природно, що не оминули вони і освітню галузь.

Пріоритетом у розвитку Запорізького національного університету, на думку ректора, є рух до європейських стандартів освіти. Колишнім керівництвом ЗНУ на цьому шляху робилося надто мало, тому наш університет, мабуть єдиний із класичних українських вищих навчальних закладів, не брав участі у торішньому експерименті зі впровадження засад Болонського процесу в систему освіти. Роботу в цьому напрямку ректор назвав стратегічним завданням на наступні 5 років. Причому зміни повинні бути докорінними, а не частковими, мають охоплювати всю систему отримання вищої освіти, а не тільки окремі факультети чи спеціальності.

Другим важливим пріоритетом є інформатизація навчального процесу. Ректор зазначив, що наразі тільки 120 комп′ютерів, із 600 наявних в ЗНУ, доступні для студентів, і тільки 20 із них відповідають сучасним вимогам. На майбутнє планується відкриття ще 5 комп′ютерних класів.

Для ефективності системи освіти надзвичайно важливим є налагодження взаємодії між школою, вищими навчальними закладами та роботодавцями. Шляхом подолання проблем у цій галузі ректор вважає співпрацю з базовими школами університету в місті та області, а також створення на базі студентського відділу кадрів своєрідної «Біржі праці», яка б опікувалася працевлаштуванням випускників ЗНУ.

Функціонування університету не може бути ефективним без створення ефективної системи управління. На сьогодні в ЗНУ вже апробовані унікальні розробки з автоматизації управління навчальним процесом (система «Деканат»), котрі показали свою ефективність і розвиватимуться й надалі, щоби в майбутньому охопити всі сфери діяльності університету. Також важливою ректор назвав аналітичну роботу у сфері управління, яка дає змогу виявити наявні недоліки і виробити стратегію їх подолання.

Невід'ємною частиною роботи університету є науково-дослідна діяльність. Ректор відзначив, що розвиток цього напрямку відбувається, адже за минулий рік було захищено 5 докторських та 42 кандидатські дисертації . У майбутньому передбачається ґрунтовний аналіз діяльності наявних лабораторій, структурних підрозділів з метою з′ясування ступеня актуальності та ефективності виконуваних ними досліджень.

У своїй доповіді ректор окреслив перспективи виховної роботи в ЗНУ: організація виховного процесу в університеті має бути спрямована перш за все на формування у студентів соціального та гуманістичного мислення, вирішення найважливіших соціально-побутових проблем їх життя й навчання. Не останню роль у цьому процесі відіграють органи студентського самоврядування, котрі, на думку ректора, повинні відкривати можливість реалізації студентських ініціатив.

Стан фінансово-економічної діяльності університету охарактеризував новообраний головний бухгалтер ЗНУ Тимошик В. Ф. На його думку, фінансування відповідальних та складних завдань держави у галузі підготовки кваліфікованих кадрів загалом забезпечується. Вчасно виплачується заробітна плата, стипендії, фінансуються видатки на інші соціальні заходи та здійснення навчального процесу. Бюджет університету, який становить понад 35 млн. грн. на рік, за 8 місяців нинішнього року виконується у межах норми. До загального та спеціального фондів надійшло 24,1 млн. грн., що становить 69 відсотків до річного обсягу.

Водночас головний бухгалтер зазначив, що можливості збільшення власних надходжень використовувались не повністю, оперативне втручання з метою попередження недоліків та підвищення ефективності витрачання коштів колишнім керівництвом університету майже не практикувалося.

Надалі фінансове благополуччя університету, а отже й кожного члена колективу, залежить насамперед від прийняття зважених, обґрунтованих управлінських рішень, ощадливого та з максимальною ефективністю використання коштів.

Нераціональне використання коштів було назване однією з чільних проблем. Зокрема болісним питанням для університету є ситуація, що склалася довкола газети «Наш город», через невмілу господарську діяльність якої університет зазнав за минулий рік та 8 місяців поточного року майже 400 тис. грн. збитків.

Колишнім керівництвом університету не здійснювався системний аналіз ефективності використання коштів, внаслідок чого були допущені за 8 місяців поточного року перевитрати річних призначень майже на 250 тис. грн., що ускладнило, а по окремих позиціях унеможливило подальшу оплату видатків. Зокрема на оплату різноманітних послуг витрачено 750 тис. грн. при річних призначеннях 635 тис. грн. Перевитрачено 115 тис. грн. Лише на оплату виступів колишнього ректора та інші заходи рекламного характеру у засобах масової інформації – електронних та друкованих – витрачено понад 80 тис. грн.

Велике занепокоєння головного бухгалтера викликали факти закупівлі товарів, що не потребують проведення тендеру, за зумисне завищеними цінами, що призводить до невмотивованих витрат. Наразі нове керівництво університету на всіх рівнях вживає заходів щодо викорінення марнотратства, корупційних дій, попередження зайвих витрат.

Шляхами вирішення наявних проблем, на думку головного бухгалтера ЗНУ, є:

  • 1) аналіз виконання кошторису університету та внесення на його підставі необхідних змін до річних призначень по кодах економічної класифікації, по яких допущені перевитрати;
  • 2) економне витрачання коштів на послуги «Інтернету», зв’язку, послуги рекламного характеру, відрядження та інші видатки;
  • 3) створення робочої групи для перевірки правильності здійснення тендерних закупівель товарів, робіт і послуг, достовірності виконаних робіт науково-дослідним сектором, правильності виплати сектором заробітної плати та матеріального заохочення;
  • 4) контроль за своєчасним внесенням орендної плати за орендовані у ЗНУ приміщення, оплатою за навчання та проживання в гуртожитках тощо.

Основною тезою засідання Вченої ради, була необхідність усвідомлення того, що правила гри ЗНУ змінені. Віднині відкритість, прозорість, праця задля розвитку університету – нові критерії оцінки кожного. І це не тільки декларації нового ректора. Відхилення від чесної, прозорої політики в будь-якій сфері діяльності університету будуть знаходитися під постійним контролем колективу, щоб не повторювати помилки минулих років, а навпаки виходити на новий рівень, відповідно до європейських стандартів.


Інформація надана ректоратом ЗНУ