Головна сторінка ukr rus

Запорізький національний унiверситет

Електронний банк
навчально-методичних матерiалiв


Перегляд

/Всі матеріали
/Всi факультети ЗНУ
/Факультет іноземної філології
/Бакалавр
/Професійне спрямування Переклад (англ.)

Навчальний план

 

Назва Тривалість (годин) Семестр та вид контролю Викладачі Кафедра
1.  52  2 іспит
 
Кравченко Я.П.  німецької філології і перекладу 
2.  34  5 іспит
 
Кравченко Я.П.  Німецької філології і перекладу 
3.  56  1,2, іспит  Василіна К.М. Ніколова О.О.  Німецької філології і перекладу 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

4.  46  1, залік  Маклюк О.М.  Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин 
5.  108  2 семестр, іспит  Грушева Т.В.  Новітньої історії України 
6.  108  6 іспит
 
Дугіенко Н.О.  економічної теорії та підприемництва 
7.  36  7 екзамен
 
Рубцова Н.Ю.  загальної та прикладної екології та зоології 
8.  50    Мартинов М.П.  конституційного та трудового права 
9.  132  1-7 залік
 
Жестков С.Г., Єсіонова Г.О.  Фізичного виховання 
10.  108  3 Екзамен
 
Д. філос. н., професор Таран В.О.  Філософії 
11.  81  5 залік, іспит
 
Стадніченко О.О.  українознавства 
12.  81  7 іспит
 
Лепська Н.В.  Політології 
13.  27  9 залік  Мегрелішвілі М.О.  Філософії 
14.  54  3 залік  Сорокіна О.С.  Соціології 
15.  54  2 залік  Савченко О.І. д.іст.наук, доцент  українознавства 
16.  81  1 іспит
 
Каганов Ю.О., Штейнле О.Ф.  Новітньої історії України  
17.  90  1,3 іспит
 
Стадніченко О.О., Процик І.В., Шульга О.О., Грозовська Н.А.  українознавства 

Цикл природничо-наукової підготовки

18.  81  6 іспит
 
Омельянчик С.В. Мартинов М.П. Алімов К.О. Бровченко Н.В.  Конституційного та трудового права  

Цикл професійної та практичної підготовки

19.       
20.  1, 2 іспит
 
доц. Чаусовський Г.О., ас. Карпов А.К., к.б.н., доц. Задорожня В.Ю.  фізіології з курсом ЦЗ 
21.  35  1 іспит
 
Ніколова О.О.  німецької філології та перекладу 
22.  255  3 залік
4 іспит
 
Трофименко М.Ю.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
23.  3 залік
4 іспит
 
Новікова Ю.О.  викладання другої іноземної мови 
24.  188  2 іспит
 
Касьян К.М.  Викладання другої іноземної мови 
25.  224  7 іспит, 8 іспит  Максимова Н.В.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
26.  280  5 залік 6 іспит
 
Касьян К.В., Максимова Н.В.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
27.  423  3 залік
4 іспит
 
Бондаренко Н.Б.  Викладання другої іноземної мови 
28.  432  7 іспит
8 іспит
 
Мамедова А.І.,Коломієць К.М.  Викладання другої іноземної мови 
29.  236  7 іспит
8 іспит
 
Ружин К.М., Павлюк О.О., Салтикова Т.О.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
30.  280  5 залік
6 іспит
 
Ружин К.М., Салтикова Т.О., Чернобай Я.В. Павлюк О.О.
 
Кафедра викладання другої іноземної мови  
31.  128  2 іспит  Трофименко М.Ю., Павлюк О.О.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
32.  34  4 іспит
 
Кравченко Я.П.  німецької філології і перекладу 
33.  81  3 залік
 
к.філол.н, доцент Мацегора І.Л.  російської філології 
34.  442  1 екзамен
2
 
Воробйова М.В., Андрєєва І.О., Семенчук А.Б.,Головко О.М.  теорії та практики перекладу з англійської мови 
35.  224  7 екзамен
8 екзамен
 
Юнацька А.Б.  теорії та практики перекладу з англійської мови 
36.  3 екзамен
4 екзамен
 
Фесенко І.М., Головко О.М.  теорії та практики перекладу з англійської мови 
37.  81  4 екзамен
 
Клименко О.Л.  теорії та практики перекладу з англійської мови 
38.  81  1 екзамен
 
Головко О.М., Андрєєва І.О.  теорії та практики перекладу з англійської мови 
39.  81  2 екзамен
 
Запольських С.П., Головко О.М.  теорії та практики перекладу з англійської мови 
40.  280  5 залік ,6 іспит  Тупахіна О.В., Манов О.Д.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
41.  81  3 екзамен
 
Головко О.М.  теорії та практики перекладу з англійської мови 
42.  255  3 залік
4 іспит
 
Касьян К.В., Максимова Н.В.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
43.  56  6 іспит  Ніколова О.О.  Німецької філології і перекладу 
44.  27  4 залік  Чирвоний О.С.  теорії та практики перекладу з англійської мови 
45.  54  1 залік  Решевська К.С., Зінченко А.І.,   інформаційних технологій  
46.  81  5 екзамен
 
Чуян С.О.  теорії та практики перекладу з англійської мови 
47.  81  5 залік  Юнацька А.Б.  теорії та практики перекладу з англійської мови 
48.  54  8 екзамен
 
Воробйова М.В.  теорії та практики перекладу з англійської мови 
49.  272  5 екзамен
6 екзамен
 
Головко О.М., Семенчук А.Б, Чуян С.О., Бакалінський М.Л.  теорії та практики перекладу з англійської мови 
50.  108  1-іспит  Павлюк О.О.,Ярцева Л.І.,Редько В.І.  Іноземних мов 
51.  34  4 іспит  Стадніченко О.О.  українознавства 
52.  226  2-8 іспит, залік  Купріянов І.Т.  зарубіжної літератури 
53.  54  4 залік  к.філософ.н., доцент Іванова Л.С.  педагогіки та психології освітньої діяльності 
54.  128  2 іспит  Коломієць К.М., Тупахіна О.В.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
55.  81  6 залік
 
Головко О.М.  теорії та практики перекладу з англійської мови 
56.  134  6 екзамен
 
Запольських С.П.  теорії та практики перекладу з англійської мови 
57.  108  7 залік
 
Клименко О.Л.  теорії та практики перекладу з англійської мови 

Цикл дисциплін за вибором навчального закладу

58.  40  5 залік
 
Прус С.І.  теорії та практики перекладу з англійської мови 
59.  54  1 залік
 
Бакалінський М.Л.  теорії та практики перекладу з англійської мови 
60.  27  4 залік
 
Клименко О.Л.  теорії та практики перекладу 
61.  81  8 залік
 
Семенчук А.Б.  теорії та практики перекладу з англійської мови 
62.  54  8 залік
 
Юнацька А.Б.  теорії та практики перекладу з англійської мови  
63.  140  5 залік
6 екзамен
 
Шевченко О.І.  теорії та практики перекладу з англійської мови 
64.  108  7 залік
8 залік
 
Касьян К.В.  Викладання другої іноземної мови 
65.  108  7 залік
8 залік
 
Мамедова А.І., Тупахіна О.В., Коломієць К.М.  Викладання другої іноземної мови 
66.  108  7 залік
 
Павлюк О.О.  Викладання другої іноземної мови 
67.  58  7 залік
8 залік
 
Каніболоцька О.А.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
68.  58  7 залік
8 залік
 
Халемендик Є.М., Трофименко М.Ю.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
69.  58  7 залік
8 залік
 
Трофименко М.Ю., Радіонова К.С.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
70.  134  3 залік
4 екзамен
 
Прус С.І.  теорії та практики перекладу з англійської мови 
71.  18  4 залік  Клименко О.Л.  теорії та практики перекладу з англійської мови 
72.  266  7 залік
8 екзамен
 
Клименко О.Л., Чирвоний О.С.  теорії та практики перекладу з англійської мови 
73.  18  7 залік
 
Зацний Ю.А.  теорії та практики перекладу з англійської мови 
74.  54  8 залік
 
Чипвоний О.С.  теорії та практики перекладу з англійської мови 

Цикл дисциплін за вибором студента

75.  108  6 Залік
 
д.філос.н., професор Таран В.О.  Філософії