Головна сторінка ukr rus

Запорізький національний унiверситет

Електронний банк
навчально-методичних матерiалiв


Перегляд

/Всі матеріали
/Всi факультети ЗНУ
/Біологічний факультет
/Бакалавр
/Напрям Екологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування

Навчальний план

 

Назва Тривалість (годин) Семестр та вид контролю Викладачі Кафедра

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.  108  3 iспит
 
Коляда В.І.  Філософії 
2.  108  1 екзамен
 
Савчук Т.Г.  Історії України 
3.  72  5 залік
 
Генчева В.І.  хімії 
4.  108  6 залік
 
Дугіенко Н. О.  міжнародної економіки та економічної теорії 
5.  81  3 іспит
 
Клопота Є.А.  педагогіки та психології освітньої діяльності 
6.  108  6 залік
 
Омельянчик С.В.   
7.  81  8 залік
 
Заруба В.Ю., Руднєва А.О.  політології 
8.  108  1, 3 екзамен
 
Стасик М.В, Ласкава Ю.В., Шульга О.О.  Українознавства 
9.  140  1-7 залік
 
Баранов В.М., Петрова Г.М.  Фізичного виховання 
10.  202  1,2 залік; 2 - іспит
 
Васильченко О.І., Жаворонкова В.В., Жирова В.М. Халемендик Ю.Є.  Кафедра іноземних мов професійного спрямування 
11.  72  3 іспит
 
Бондаренко В.Г.  Українознавства 
12.  180  1 залік
2 іспит
 
Москаленко Є.А.  Іноземних мов професійного спрямування 
13.  108  1 екзамен
 
Савчук Т.Г.  Історії України 
14.  180  1 залік
2 іспит
 
Ніколаєва Н.М.  іноземних мов професійного спрямування 
15.  81  6-залiк  Сорокіна Олександра Сергіївна  Соціології 
16.  108  1-залiк  Ярцева Л.І., Редько В.І., Павлюк О.О.  Іноземних мов 

Цикл природничо-наукової підготовки

17.  216  1-iспит  Перетятько В.В.  Хімії 
18.  162  2-iспит  Бовт В.Д., Золотаренко-Горбунова Л.М.  Фізіології з курсом ЦО 
19.  216  2-iспит  Стреляєв Ю.М.  Математичного аналізу 
20.  108  3-залiк  Маслова О.В.  Загальної та прикладної екології і зоології 
21.  108  3-iспит  Ткаченко С.П.  фізики та методики її викладання 
22.  108  3-iспит  Горбань В.В.   Загальної та прикладної екології і зоології 
23.  216  3, іспит  Домбровський К.О.  Загальної та прикладної екології і зоології 
24.  108  4-залiк  Дударєва Г.Ф.  Загальної та прикладної екології і зоології 
25.  108  4-iспит  Дубова Олена Віленівна  СПГ та генетики рослин 
26.  108  4семестр, iспит  Домбровський К.О., к.б.н., доцент  Загальної та прикладної екології і зоології 

Цикл професійної та практичної підготовки

27.  1, 2 іспит
 
доц. Чаусовський Г.О., ас. Карпов А.К., к.б.н., доц. Задорожня В.Ю.  фізіології з курсом ЦЗ 
28.  162  7 семестр, іспит  доцент Капелюш Н.В.   Загальної та прикладної екології і зоології 
29.  108  6, іспит  Пашков І.А.  фінансів та кредиту 
30.  108    Дударєва Г.Ф.  загальної та прикладної екології і зоології 
31.  108  5 семестр, залік  Костюченко Н.І., к.б.н., старший викладач кафедри загальної та прикладної екології і зоології   Загальної та прикладної екології і зоології 
32.  270  6 семестр, іспит  доц. Копійка В.В.  Імунології та біохімії 
33.  108  8 іспит
 
доцент Домбровський К.О.  Загальної та прикладної екології і зоології 
34.  216  Семестр 5, вид контролю іспит  доцент кафедри зазальної та прикладної екології і зоології к.б.н. Домбровський К.О.  Загальної та прикладної екології і зоології 
35.  108  ІІІ-iспит  Меліхова О.Ю.  Адміністративного та господарського права 
36.  108  1-залiк  Домбровський К.О.  Загальної та прикладної екології і зоології 
37.  81  5-залiк  Завгородній М.П.  Хімії 
38.  162  6-iспит  Маслова О.В.  Загальної та прикладної екології і зоології 
39.  108  5 iспит
 
Домбровський К.О.  загальної та прикладної екології і зоології 
40.  108  7-залiк  Стрельченко В.І.  Кафедра загальної та прикладної екології і зоології 
41.  108  7-iспит  Копійка В.В.  імунології та біохімії 
42.  108  8-iспит  доц. Дударэва Г.Ф.  Загальної та прикладної екології і зоології 
43.  72  4-залiк  викладач Гороховський Є.Ю.   Фізіології з курсом ЦЗ 
44.  108  6-залiк  Домніч В.І., Ткач Є.В.  Мисливств-тва та іхтіології 

Цикл дисциплін за вибором навчального закладу

45.  81  8 семестр, залік  Домбровський К.О., к.б.н., доцент  Загальної та прикладної екології і зоології 
46.  108  7 семестр,залік  доцент Домбровський К.О.  загальної та прикладної екології і зоології 
47.  108  5 семестр, іспит  Рильський О.Ф.  Загальної та прикладної екології і зоології 
48.  6 залік
 
д.б.н., доц. Єщенко Ю.В.  Фізіології з курсом ЦО 
49.  36  екзамен
 
  Загальної та прикладної екології та зоології 
50.  36  7 залік
 
Корнет М.М  хімії 
51.  108  1-залiк  Петриченко В.В.  Мисливствознавства та іхтіології 
52.  135  1-iспит  Завгородній М.П.  хімії 
53.  135  2-залiк  Панасенко Т.В.  Хімії 
54.  108  2 - іспит  Завгородній М.П  Хімії  
55.  108  3-iспит  Новікова К.В.  імунології та біохімії 
56.  54  4-залiк  Задорожня В.Ю.  Заг. та прикл. екол. і зоології 
57.  135  4-залiк  Гаврилова Л.О., Лашко Н.П.  Хімії 
58.  81  4-залiк  Маслова О.В.  Загальної та прикладної екології і зоології 
59.  108  4-iспит  Григорова Н.В.  Фізіології з курсом ЦО 
60.  108  5 - іспит  Лях Віктор Олексійович
Бойка Олена Анатоліївна 
СПГ та генетики рослин 
61.  81  7, залік  Лебедєва Н.І., к.б.н., доц.  Мисливствознавства та іхтіології 
62.  108  8-залiк  доц. Дударэва Г.Ф.  Загальної та прикладної екології і зоології 
63.  54  7-залiк  Копійка В.В.  імунології та біохімії 
64.  81  6 - залік  Приступа Ірина Володимірівна  СПГ та генетики рослин 

Цикл дисциплін за вибором студента

65.  81  4 семестр залік
 
асистент Крупєй К.С.   загальної та прикладної екології і зоології. 
66.  81  Дубова Олена Віленівна  СПГ та генетики рослин 
67.  72  6 Залік
 
Доцент, Ель гуессаб Карім  Філософії 
68.  108  6 семестр, залік  доцент Домбровський К.О.  Загальної та прикладної екології і зоології 
69.  81  8 семестр залік
 
Домбровський К.О., к.б.н., доцент  кафедра загальної та прикладної екології і зоології 
70.  81  7 екзамен
 
Домбровський К.О.  загальної та прикладної екології і зоології 
71.  81  8-залiк  Козлова О.С.  Математичного моделювання 
72.  108  5-залiк  Горбань В.В.   
73.  108  5-залiк  Гороховський Є.Ю.  Загальної та прикладної екології та зоології 
74.  108  7 семестр, залiк  Домніч А.В.  Заг. та прикл. екол. і зоології 
75.  81  7-iспит  Дударєва Г.Ф.  Заг. та прикл. екол. і зоології 
76.  81  7 екзамен
 
Костюченко Н.І., к.б.н., старший викладач кафедри загальної та прикладної екології і зоології   Загальної та прикладної екології і зоології 
77.  108  5-залiк  Дударєва Г.Ф.  Загальної та прикладної екології і зоології 
78.  108  5-залiк  Луганська О.В.  Хімії 
79.  108  8-iспит  Домніч А.В.  Загальної та прикладної екології і зоології 
80.  81  7-iспит  Костюченко Н.І., к.б.н., доцент кафедри загальної та прикладної екології і зоології   Загальної та прикладної екології і зоології