Головна сторінка ukr rus

Запорізький національний унiверситет

Електронний банк
навчально-методичних матерiалiв


Перегляд

/Всі матеріали
/Всi факультети ЗНУ
/Факультет фізичного виховання
/Бакалавр
/Напрям Організація туристичного обслуговування

Навчальний план

 

Назва Тривалість (годин) Семестр та вид контролю Викладачі Кафедра

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.  108  7 іспит
 
Лубенець І.О., Шевченко Ю.О.  міжнародної економіки та економічної теорії 
2.  72  8 іспит
 
Заруба В.Ю.  Політології 
3.  81  8 іспит
 
Гулєвська Г.Ю.  Кафедра історії і теорії держави та права 
4.  90  1, 3 іспит
 
Ласкава Ю.В., к.філол.н., ст.викладач, Ткачук В.М., ст. викладач  Українознавства 
5.  216  1,2,3 -ЗАЛІК  Конох О.Є.  Теорії та методики фіз.виховання і спорту 
6.  108  2 іспит
 
Утюж І.Г., Мегрелішвілі М.О.  філософії 
7.  216  1,2 залік-іспит
 
доц. Наумова Н.Г.  Ділової комунікації 
8.  72  І-ІСПИТ  Бондаренко В.Г., Ласкава ю.В.  українознавство 
9.  81  1 іспит
 
Гвоздик В.С.   Новітньої історії України 
10.  72  І - іспит  Савченко О.І.  українознавства 
11.  81  3-ІСПИТ  Кудінов Ігор Олексійович  Соціології 
12.  324  4,5,6,7 -ЗАЛІК  Коваленко Ю.О.  Теорії та методики фіз.виховання і спорту 

Цикл природничо-наукової підготовки

13.  81  6 іспит
 
Омельянчик С.В. Мартинов М.П. Алімов К.О. Бровченко Н.В.  Конституційного та трудового права  

Цикл професійної та практичної підготовки

14.  108  8 залік
 
Богма О.С.  фінансів та кредиту 
15.  1, 2 іспит
 
доц. Чаусовський Г.О., ас. Карпов А.К., к.б.н., доц. Задорожня В.Ю.  фізіології з курсом ЦЗ 
16.  54  7 іспит
 
Краснокутська Ю.М.  Обліку та аудиту 
17.  81  2 диф. залік
 
Бортніков Є.Г.  Туризму 
18.  81  7 іспит
 
к.пед.н.,доц. Юдіна Ольга Володимирівна  ділової комунікації 
19.  288  3-4 залік
 
викл. Хомяк Л.В.  ділової комунікації 
20.  108  3 іспит
 
Богма О.С.  фінансів та кредиту 
21.  54  2 диф. залік
 
Коваленко Ю.О.  Туризму 
22.  108  4 іспит
 
Сейсeбаєва Н.Г.  фінансів та кредиту 
23.  108  1 залік
 
Борисовська Ю.О., Васько В.М.  Математичного моделювання 
24.  81  5- ІСПИТ  Варламова І.С.  Обліку і аудиту 
25.  216  2,1-ІСПИТ+ЗАЛІК  Понедько Т.Б., Борисовська Ю.О.   Математичного моделювання 
26.  108  1- ІСПИТ  Криволапов Е.А.  Туризму 
27.  81   3-ЗАЛІК  Денисенко І.О.  Туризму 
28.  81  2- ІСПИТ  Омельяненко Г.А.   Туризму 
29.  108  1 ІСПИТ
 
Безкоровайна Л.В.   Туризму 
30.  108  10- ІСПИТ  Орлов А.А.   ТМФВіС 
31.  81  4 - ІСПИТ  Сухарева К.В., Нагаєць І.В.  кафедра теорії та практики менеджменту 
32.  81  6- ІСПИТ  Безкоровайна Л.В.  Туризму 
33.  54   8-ЗАЛІК  Коваленко Ю.О.  Теорії та методики фіз.виховання і спорту 
34.  81  8- ІСПИТ  Мозговий О.  Туризму 
35.  81   6-ЗАЛІК  Некрасов С.А.  Туризму 
36.  54  2 залік
 
Конох О.Є  Туризму 
37.  81  2- ІСПИТ  Мозговой О.І.   Туризму 
38.  81  8- ІСПИТ  Мазманян Ц.Г.  Адміністративного і господарського права 
39.  108  4- ІСПИТ  Криволапов Е.А.  Туризму 
40.  81  4- ІСПИТ  Конох О.Є  Туризму 
41.  81  5- ІСПИТ  Безкоровайна Л.В.  Туризму 
42.  81  5- ІСПИТ  Пиптюк П.Ф  Туризму 
43.  81  5- ІСПИТ  Коваленко Ю.О.  Туризму 
44.  54  5- ІСПИТ  Конох О.Є.  Туризму 
45.  108  6- ІСПИТ  Денисенко І.О.  Туризму 
46.  108  6- ІСПИТ  Мозговий О.І.  Туризму 
47.  54  6- ІСПИТ  Коваленко Ю.О.  Туризму 
48.  135  7- ІСПИТ  Омельяненко Г.А.,
Парій С.Б. 
Туризму 
49.  81  7- ІСПИТ    Теорії та методики фіз.виховання і спорту 
50.  108  3-іспит  Савіна Л.О.  Фінансів та кредиту 
51.  81  7- ІСПИТ  Бортников Є.Г.  Туризму 
52.  81  5- ІСПИТ  Бортников Є.Г.  Туризму 
53.  81  8- ІСПИТ    Туризму 
54.  243  5-6 ЗАЛІК  доц.Вязова Р.В., викл.Хомяк Л.В.  Ділової комунікації 
55.  882  3-8 залік
 
викл. Півень А.Д., доц.Шмелькова Г.М.,доц.Кургузов О.О., ст. викл. Ураков  Ділової комунікації 
56.  54  8 залік
 
Дорошенко В.В.  МБОФВтаС 
57.  54  8 залік
 
Остапенко Г.О.  Здоров'я людини і ФР 
58.  81  6 залік
 
Скорнякова Ю.Б.  Обліку та аудиту 
59.  189  3,2-ІСПИТ+ЗАЛІК  Безкоровайна Л.В.  Туризму 
60.  54  7 залік
 
Омельяненко Г.А., Парій С.Б.  Теорії та методики фіз.виховання і спорту 
61.  54   7-ЗАЛІК  Мозговий О.  Туризму 
62.  54  8 залік
 
Маліновська О.С.  Соціальної філософії та управління 
63.  54   8-ЗАЛІК  Коваленко Ю.О.  Туризму 
64.  54   4-ЗАЛІК  доц.Наумова Н.Г.  Ділової комунікації 
65.  54   6-ЗАЛІК  Товстопятко Ф.Ф.  Туризму 
66.  54      Туризму 
67.  108  5-ЗАЛІК  Криволапов Е.А.  Туризму 
68.  54  7-ЗАЛІК  Мозговий О.  Туризму 
69.  54    Некрасов С.А.  Туризму 
70.  54  8-ЗАЛІК  Піптюк П.П.  Туризму 
71.  54  7-ЗАЛІК  Мозговий О.І.  Туризму 
72.  162  4-Д/ЗАЛІК  Безкоровайна Л.В.  Туризму 
73.  162  6-Д/ЗАЛІК  Конох О.Є.  Туризму 
74.  216  7 диф. залік
 
Денисенко І.О.  Туризму 

Цикл дисциплін за вибором навчального закладу

75.  36  екзамен
 
  Загальної та прикладної екології та зоології 
76.  108  3 залік
 
Гончаренко П.В.  філософії 

Цикл дисциплін за вибором студента

77.  54  8 семестр-залік
 
к.е.н., доцент Коваленко Н.М.  Кафедра бізнес-адміністрування і менеджменту ЗЕД 
78.  72  9 залік
 
Манжура В.І.  філософії 
79.  108  6 залік
 
к.і.н, викладач Черкасов С.С.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
80.  108  4 залік
 
Ель Гуессаб К., Коляда В. І., Мегрелішвілі М.О.  філософії 
81.  72  8 залік
 
Гончаренко П.В.
 
філософії