Головна сторінка ukr rus

Запорізький національний унiверситет

Електронний банк
навчально-методичних матерiалiв


Перегляд

/Всі матеріали
/Всi факультети ЗНУ
/Факультет соціальної педагогіки і психології
/Бакалавр
/Напрям Соціальна педагогіка

Навчальний план

 

Назва Тривалість (годин) Семестр та вид контролю Викладачі Кафедра
1.  100  8 залік
 
к.п.н.,доцент Заверико Н.В.,к.п.н.,доцент Пономаренко О.В.,к.п.н.,доцент Мацкевіч Ю.Р.,к.п.н.,доцент Турська О.В.,к.п.н.,доцент Сібіль О.І.,д.п.н.,професор Приходько М.І.,к.п.н.,викладач Соловйова Т.Г.,викладач Мамай Н.О.  соціальної педагогіки 
2.  54  7 семестр, залік,  Соловйова Т.Г.  Соціальної педагогіки 
3.  100  6 залік
 
к.п.н.,доцент Заверико Н.В.,к.п.н.,доцент Пономаренко О.В.,к.п.н.,доцент Мацкевіч Ю.Р.,к.п.н.,доцент Турська О.В.,к.п.н.,доцент Сібіль О.І.,д.п.н.,професор Приходько М.І.,к.п.н.,викладач Соловйова Т.Г.,викладач Мамай Н.О.  соціальної педагогіки 
4.  54  3 - іспит  Ткачук В.М.  українознавства 
5.  108  6 семестр  Соловйова Т.Г.  Соціальна педагогіка 
6.  108  3 залік
 
Михайленко Інна Ігорівна  Соціології 
7.  100  4 залік
 
к.п.н.,доцент Турська О.В.,викладач Мамай Н.О.  соціальної педагогіки 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

8.  216  1,2,3 - залік, 4 - іспит  Жаворонкова В.В., Домніч О.В., Васильченко О.І., Халемендик Ю.Є.,Александрова О.Ф.  Кафедра іноземних мов професійного спрямування 
9.  54  7 залік
 
Лубенець Ігор Олексійович  Міжнародна економіка та економічної теорії 
10.  108  2-Іспит, залік  Шугальова І.М.  Історії України 
11.    Штейнле О.Ф.  Новітньої історії України 
12.    Утюж І.Г.  філософії 
13.  108    Алімов К.О.  Конституційного та трудового права  
14.  72  5 ди
 
Кальцева С.І.  Політології 
15.  54    Савченко С.В.   Історії і теорії держави та права  
16.  90  1, 3 іспит
 
Стадніченко О.О., Процик І.В.  Українознавства 
17.  216  1-7 залік
 
Горбуля В.О., Горбуля О.В.  Фізичного виховання 
18.  108  4 Іспит
 
к. філос. н., доцент І.Г. Утюж, к. філос. н., доцент П.В. Гончаренко, д. філос. н., професор В.О. Таран  філософії 
19.  108  3 іспит
 
Д. філос. н., професор В.О. Таран, к.філос. н., доцент В.І. Коляда  Філософії 
20.  114  1,2 залік; 2-іспит
 
Москаленко Є.А.  Іноземних мов професійного спрямування 
21.  54  10 іспит
 
Манжура В.І., Гончаренко П.В.  філософії 
22.  108  7 залік
 
Гончаренко П.В.  філософії 
23.  216  1 - контрольна робота,2,3- залік,4 - іспит  Васильченко О.І., Халемендик Ю.Є.  Кафедра іноземних мов 
24.  108  5 залік
 
  кафедра філософії 
25.  108  2-Залік  Савченко О.І. к.іст.н., доцент  українознавства 
26.  54  7-Залік  Приймак Юлія Олександрівна  Соціології 

Цикл природничо-наукової підготовки

27.  81  6 іспит
 
Омельянчик С.В. Мартинов М.П. Алімов К.О. Бровченко Н.В.  Конституційного та трудового права  

Цикл професійної та практичної підготовки

28.  189    Коломоєць Т.О.  Адміністративного та господарського права 
29.  1, 2 іспит
 
доц. Чаусовський Г.О., ас. Карпов А.К., к.б.н., доц. Задорожня В.Ю.  фізіології з курсом ЦЗ 
30.  108  2 іспит
 
Клопота Є.А.  педагогіки та психології освітньої діяльності 
31.  135  3 залік
 
Голованова Тетяна Петрівна, к.п.н, доцент  Педагогіки і психології освітньої діяльності 
32.  108  1, іспит  к.психол.н., доцент Овсяннікова В.В.  Педагогіки та психології освітньої діяльності 
33.  81  2 залік
 
к.пед.н., доцент Козич І.В.  педагогіки та психології освітньої діяльності 
34.  108  8 семестр, залік  к.пед.н. Філь О.В.  Педагогіки та психології освітньої діяльності 
35.  54  9 залік
 
Маказан Є.В., доцент кафедри теорії та практики менеджменту, к.е.н.   кафедра теорії та практики менеджменту 
36.  162  2,іспит  к.пед.н., доцент Козич І.В.  педагогіки та психології освітньої діяльності 
37.  108  1-8 залік
 
к.пед.н., доцент Голованова Т.П.  педагогіки та психології освітньої діяльності 
38.  54  4 - залік  Пшенична О.С.,
Решевська К.С. 
Інформаційних технологій 
39.  216  3-6 залік, іспит
 
Щипанова О.О. Самойленко Г.В.  Цивільного права  
40.  216  3,4,6-Іспит, курс.р., контр.р  Заверико Н.В., Лещенко О.Г.  Пр.керув.та соц.пед. 
41.  54  6 семестр, залік  Іщук Ольга Вікторівна  практичної психології 
42.  216  III-залiк, IV-iспит  Шеховцова Л.І.  Кримінального права та правосуддя 
43.  54  3 Залік
 
Пшенічна О.С.  Інформ. технологій 
44.  66  3,4 залік, іспит  Спіцина Л.В.  кафедра практичної психології 
45.  54  1-Залік контр.р  д.б.н., проф. Єщенко Ю.В.  Фізіології з курсом ЦЗ 
46.  108  2-Залік  Живолуп О.М.  Практ. психології 
47.  108  2-Іспит  доц. Єщенко Ю.В., викл. Кучковський О.М..  Фізіології з курсом ЦО 
48.  108  8, 9 іспит
 
Іщук Ольга Вікторівна   кафедра практичної психології 
49.  216  1-Іспит, контр.р  Мацкевич Ю.Р., Шулькевич О.А.  Пр.керув.та соц.пед. 
50.  108  4-Залік  Лещенко О.Г.  Пр.керув.та соц.пед. 
51.  81  6-Іспит, контр.р  Сібіль О.І., Гладиш М.О.  Пр.керув.та соц.пед. 
52.  54  5-Залік  Сібіль О.І., Гладиш М.О.  Пр.керув.та соц.пед. 
53.  54  8-Залік  Гладиш М.О.  Проблем керування та соціальної педагогіки 
54.  54  3-Іспит, контр.р  Грозовська    
55.  135  V-iспит  Сидоров Я.О.  Адміністративного та господарського права 
56.  54  3-Іспит  Соловйова Т.Г.  Пр.керув.та соц.пед. 
57.  54  8 залік
 
Іщук О.В.  Практичної психології 
58.  108  6-Іспит, контр.р  Сібіль О.І., Шулькевич О.А.  Пр.керув.та соц.пед. 
59.  81  8 Іспит
 
Голованова Т.П.  Педагогіки та психології 
60.  108  6-Іспит контр.р  Пономаренко О.В., Турська О.В.  Пр.керув.та соц.пед. 
61.  108  3-Іспит контр.р  Мацкевич Ю.Р.  Пр.керув.та соц.пед. 
62.  108  8-Іспит, контр.р  Турська О.В.  Проблем керування та соціальної педагогіки 
63.  54  3-Залік  к.пед.н. Філь О. В.  Педагогіки та психології освітньої діяльності 
64.  54  5 Залік
 
Лещенко О.Г.  Проблем керування та соціальної педагогіки  
65.  52  1-Іспит  Гладиш М.О.  Пр.керув.та соц.пед. 
66.  108  4-Іспит  Турська О.В.  Пр.керув.та соц.пед. 
67.  108  4-Залік контр.р  Беркова-Житомирська Л.Г.  Акторської майстерності 
68.  108  1 Іспит
 
Соловйова Т.Г.  Пр.керув.та соц.пед. 
69.  162  5,6,8-Іспит курс.р.  Мацкевич Ю.Р., Лещенко О.Г., Гладиш М.О.  Пр.керув.та соц.пед. 
70.  108  5-Іспит  Заверико Н.В.  Соціальної педагогіки 
71.  108  6 -Залік
 
ЛещенкоО.Г. викладач, к.п.н.  Проблем керування та соціальної педагогіки  
72.  54  5-Залік  Шулькевич Олена Анатоліївна  Проблем керування та соціальної педагогіки 
73.  108  7-Іспит контр.р  Сібіль О.І.  Пр.керув.та соц.пед. 
74.  108  5-Іспит контр.р  Турська О.В.  Пр.керув.та соц.пед. 
75.  108  7-Залік   Шулькевич О.А.  Пр.керув.та соц.пед. 
76.  54  7-Залік  к.пед.н., доцент Голованова Т.П.  Педагогіки та психології освітньої діяльності 
77.  108  1-Залік, контр.р  Сібіль О.І.  Пр.керув.та соц.пед. 
78.  54  4-Іспит, контр.р  Турська О.В.  Пр.керув.та соц.пед. 
79.  81  4-Залік  Заверико Н.В., Лещенко О.Г.  Пр.керув.та соц.пед. 
80.  108  4-Іспит   Мацкевич Ю.Р.  Пр.керув.та соц.пед. 
81.  54  8-Залік  Живолуп О.М.  Практич. психології 
82.  81  3-Іспит  к.пед.н., Філь О.В.  Педагогіки та психології освітньої діяльності 
83.  108  7 Іспит контр.р
 
Соловйова Т.Г.  Соціальної педагогіки 
84.  108  5-Іспит, контр.р  Мацкевич Ю.Р.  Пр.керув.та соц.пед. 
85.  108  5-Залік  Гладиш М.О.  Пр.керув.та соц.пед. 
86.  54  7-Залік, контр.р  Приходько М.І.  Пр.керув.та соц.пед. 
87.  54  6-Залік  Пономаренко О.В  Пр.керув.та соц.пед. 
88.  44  8-Іспит  Гречаник Ірина Олександрівна  Планується фахівець з управління у справах неповнолітніх Запорізької облдерж адміністрації 
89.  64  8-Залік  Бурлака Тетяна Василівна  Планується фахівець з управління у справах неповнолітніх Запорізької облдерж адміністрації 
90.  54  8-Залік  Шулькевич О.А.  Пр.керув.та соц.пед. 
91.  81  6-Залік  Заверико Н.В.  Пр.керув.та соц.пед. 

Цикл дисциплін за вибором навчального закладу

92.  54  стац 10 Екзамен
заочн 12 Екзамен
 
Манжура В.І.  філософії 
93.  81  7 сем - екзамен  д.пед.н., професор Локарєва Г.В.  педагогіки та психології освітньої діяльності 
94.  81    Мофа Сергій Олегович  Соціології 
95.  54    Беркова-Житомирська Л.Г.  Акторської майстерності 
96.  108  7 залік
 
Гончаренко П.В.  філософії 
97.  108  5 залік
 
Коляда В.І.  філософії 
98.  162  4-залiк  Єщенко Юлія Віталіївна (доктор біологічних наук, доцент), Карпов Андрій Костянтиноич (асистент)  фізіологї з курсом ЦЗ 
99.  108  2-Залік  Пшенична О.С.  Педагогіки та психології освітньої діяльності 

Цикл дисциплін за вибором студента

100.  6, залік
 
Іщук О.В.  практичної психологыії 
101.  81  8, залік  Гладиш М.О.  Проблем керування та соціальної педагогіки 
102.  36  VII  Калюжна Є.М.  Практичної психології 
103.  54  6 залік
 
Гальченко Л.В.,Дядічко І.Є.  спортивних ігор