Головна сторінка ukr rus

Запорізький національний унiверситет

Електронний банк
навчально-методичних матерiалiв


Перегляд

/Всі матеріали
/Всi факультети ЗНУ
/Факультет менеджменту
/Бакалавр
/Професійне спрямування Менеджмент організацій

Навчальний план

 

Назва Тривалість (годин) Семестр та вид контролю Викладачі Кафедра
1.  54  5 за
 
   
2.  150  1 іспит
 
Переверзєва Анна Василівна, к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та економічної теоріі  міжнародної економіки та економічної теоріі 
3.      менеджменту організацій і логістики 
4.    д.е.н., доцент Горошкова Л.А.  кафедра менеджменту організацій і логістики 
5.  7
 
к.т.н., доцент Антонюк Д.А.  менеджменту організацій та логістики 
6.    к.е.н., ст.викладач Сучков А.В.  менеджменту організацій та логістики 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

7.  72  залік
 
к.держ.упр.,доц. Бєлоусова О.С.  менеджменту організацій і логістики 
8.  216  3-4 іспит
 
Осаул Аліна Олександрівна  міжнародної економіки та економічної теорії 
9.  72  2 іспит
 
Штейнле О.Ф.  Новітної історії України 
10.  108  4 іспит
 
Осаул А.О.  міжнародної економіки та економічної теорії 
11.  36  7 екзамен
 
Рубцова Н.Ю.  Загальної та прикладної екології та зоології 
12.  54  4 іспит
 
Алімов К.О.  Конституційного та трудового права  
13.  132  1-7 залік
 
Панчишна О.К.  Фізичного виховання 
14.  108  1-іспит  доктор філос.наук, професор Таран В.О.
канд.філос.наук., доцент Карім Ель Гуессаб 
Філософії 
15.  54  2-залік  к.і.н., доцент Лохматова  українознавства 
16.  81  4 - іспит

 
Вагіна О.М.  Політології 
17.  108  1-іспит  Марчук В.В.  Історії України 
18.  81  3-іспит  Корнієнко Г.М., Ротарева І.В.  Соціології 

Цикл природничо-наукової підготовки

19.  81  6 іспит
 
Омельянчик С.В. Мартинов М.П. Алімов К.О. Бровченко Н.В.  Конституційного та трудового права  
20.  108  1,5 - іспит 3, 4 - залік
 
Стасик М.В.,Ласкава Ю.В., Шульга О.О.  Українознавства 

Цикл професійної та практичної підготовки

21.  81  3 іспит
 
Варламова І.С.  кафедра обліку і аудиту 
22.  108  7 іс
 
Богданов С.М.  Менеджменту організацій та логістики 
23.  81  5- залік
 
д.т.н., Григор'єв С.М.  Теорії та практики менеджменту 
24.  144  5 іспит
 
Проскуріна Н.М.  обліку та аудиту 
25.  1, 2 іспит
 
доц. Чаусовський Г.О., ас. Карпов А.К., к.б.н., доц. Задорожня В.Ю.  фізіології з курсом ЦЗ 
26.  108  3 екзамен
 
доц.Маказан Є.В.  бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
27.  243  3-залік, 4 - іспит  доц. Максишко Н.К., доц. Заховалко Т.В.  кафедра економічної кібернетики 
28.  81  4 - залік  Макаренко О.І.  економічної кібернетики 
29.  108  8 екзамен
 
д.е.н., проф. Гуржій Н.М.  Менеджменту організацій і логістики 
30.  162  5 екзамен
 
   
31.  162  4 іспит
 
Олійник О.М., Маркова С.В., Чкан А.С.  Бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
32.  92  1 іспит
 
Осаул А. О.  міжнародної економіки та економічної теорії 
33.  108  6 Залік
 
доц., к.е.н. Бурма Т.Г.
 
бізнес-адміністрування і менеджменту ЗЕД  
34.  110  2 залік
 
викл.Хомяк Л.В.   Ділової комунікації 
35.  108  8-іспит  Антонюк Д.А., к.техн.н.  Менеджменту організації та логістики 
36.  108  5 Залік
 
к.е.н.,доцент Богданов С.М.,   менеджменту організацій і логістики 
37.  162  6 екзамен
 
Чкан А.С., к.е.н.  бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
38.  90  8 залік
 
к.н. держ.упр, доцент Бєлоусова О. С.  менеджменту організацій та логістики 
39.  54  8, залік  Кисільова І.Ю.  фінансів та кредиту 
40.  108  8 залік
 
Саєнко С.Г.  Обліку та аудиту 
41.    к.е.н., ст.викл. Сучков  менеджменту організацій і логістики 
42.  162  3 іспит
 
Шевченко Т.Г.  фінансів та кредиту 
43.  162  5 іспит
 
Саєнко С.Г., к.е.н., ст.викладач  Обліку та аудиту 
44.  73  4 за
 
к.е.н., ст.викладач Саєнко С.Г.  обліку та аудиту 
45.  216  1,2-іспит  Головань О.О., Васько В.М.  Математичного моделювання 
46.  81  2-залік    Математичного моделювання 
47.  189  V-iспит  Алімов К.О.  Конституційного та трудового права 
48.  108  6 залік  Германюк М.О.  Адміністративного та господарського права 
49.  360  5,6-Залік, іспит  доц.Наумова Н.Г.  Ділової комунікації 
50.  162  8 іспит
 
доц. Бурма Т.Г.
 
бізнес-адміністрування і менеджменту ЗЕД  
51.  135  V-iспит  Сидоров Я.О.  Адміністративного та господарського права 
52.  180  3,4-залік  викладач Хомяк Л.В.  Ділової комунікації 
53.  108  6 іспит
 
Богма О.С., Шевченко Т.Г.  Фінансів та кредиту 
54.  108  8 іспит
9 іспит
 
доц. Олійник О.М.
доц. Маркова С.В. 
Бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
55.  178  5 залік
6 іспит
 
доц. Вязова Р.В.  Ділової комунікації 
56.  252  7,8 залік, залік
 
к.пед.н.,доц.Волкова В.В.,к.ф.н.,доц.Дибчинська Я.С.  Ділової комунікації 
57.  108  6 залік
 
доц. Сухарева К.В.  бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
58.  108  1-залік  Пашков І.А.  Фінансів та кредиту 
59.  108  6 семестр-екзамен
 
к.е.н., доцент Коваленко Н.М.  Кафедра бізнес-адміністрування і менеджменту ЗЕД 
60.  54  1 залік
 
Бікулов Д.Т.  менеджменту організацій та логістики 
61.  81  7 іспит, залік
 
Богданов С.М., к.е.н., доцент  КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЛОГІСТИКИ 
62.  81  7-іспит  к.е.н., доцент Богданов С.М.  КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЛОГІСТИКИ 

Цикл дисциплін за вибором навчального закладу

63.  180  2 іспит
 
доцент Наумова Н.Г.,викладач Шпакова Н.Г.  ділової комунікації 
64.  234  3,4 залік
 
доцент Наумова Н.Г.,викл. Шпакова Н.Г.  ділової комунікації 
65.  108  4 залік
 
ст. викл. Ураков Д.В.   
66.  54  1 залік
 
доц. Алфьорова Н.С.  Ділової комунікації 
67.    к.е.н., доц. Богданов С.М  менеджменту організацій і логістики 
68.  3
 
к.е.н.,ст.викладач Сучков А.В.  Менеджменту організацій та логістики 
69.    д.е.н., доц.Горошкова Л.А.  менеджменту організацій і логістики 
70.    к.е.н., ст.викладач Сучков А.В.  менеджменту організацій і логістики 
71.  216  1 залік
 
викладач Шпакова Н.Г.  ділової комунікації 
72.  72  8 Залік
 
к.е.н.,доц. Богданов С.М.  менеджменту організацій і логістики 
73.  7 залік
 
к.е.н.,доц. Богданов С.М  менеджменту організацій і логістики 
74.  81  8 залік
 
доктор філософ.наук, проф. Шавкун І.Г.  Ділової комунікації 
75.  81  6 залік
 
доктор філософ.наук, проф. Шавкун І.Г.  Ділової комунікації 
76.  54  1 залік
 
Григор'єв С.М  бізнес-адміністрування і менеджменту ЗЕД 
77.  108  8 залік
 
доктор філософ.наук, проф. Шавкун І.Г.  Ділової комунікації 
78.  108  3 залік
 
Кривега Л.Д.  філософії 
79.  81  3 -залік
 
Доктор філософ.наук,проф. Шавкун І.Г.  Ділової комунікації 

Цикл дисциплін за вибором студента

80.  108  6-іспит  Гельман В.М.  фінансів та кредиту 
81.  72  6 залік
 
к.ф.н., доц. Вязова Р.В.  Ділової комунікації 
82.  108  6 Залік
 
канд.філос.наук., доцент Карім Ель Гуессаб  Філософії 
83.  72  1 залік
 
к.н. держ.упр, доцент Бєлоусова О. С.  менеджменту організацій та логістики