Головна сторінка ukr rus

Запорізький національний унiверситет

Електронний банк
навчально-методичних матерiалiв


Перегляд

/Всі матеріали
/Всi факультети ЗНУ
/Факультет менеджменту
/Бакалавр
/Професійне спрямування Менеджмент
зовнішньо-економічної діяльності

Навчальний план

 

Назва Тривалість (годин) Семестр та вид контролю Викладачі Кафедра
1.  54  5 за
 
   
2.  150  1 іспит
 
Переверзєва Анна Василівна, к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та економічної теоріі  міжнародної економіки та економічної теоріі 
3.  1, 7 -диф.залік
 
  Кафедра бізнес-адміністрування і менеджменту ЗЕД 
4.    к.е.н., ст.викладач Сучков А.В.  менеджменту організацій та логістики 
5.  7- диф. залік
 
  Кафедра бізнес-адміністрування і менеджменту ЗЕД 
6.  5 диф. залік
 
  Кафедра бізнес-адміністрування і менеджменту ЗЕД 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

7.  1 за
 
Сухарева К.В.  бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
8.  216  3-4 іспит
 
Осаул Аліна Олександрівна  міжнародної економіки та економічної теорії 
9.  72  2 іспит
 
Штейнле О.Ф.  Новітної історії України 
10.  108  4 іспит
 
Осаул А.О.  міжнародної економіки та економічної теорії 
11.  36  7 екзамен
 
Рубцова Н.Ю.  Загальної та прикладної екології та зоології 
12.  54  4 іспит
 
Алімов К.О.  Конституційного та трудового права  
13.  132  1-7 залік
 
Панчишна О.К.  Фізичного виховання 
14.  108  1-іспит  доктор філос.наук, професор Таран В.О.
канд.філос.наук., доцент Карім Ель Гуессаб 
Філософії 
15.  54  2-залік  к.і.н., доцент Лохматова  українознавства 
16.  108  1-іспит  Марчук В.В.  Історії України 
17.  81  3-іспит  Корнієнко Г.М., Ротарева І.В.  Соціології 

Цикл природничо-наукової підготовки

18.  81  6 іспит
 
Омельянчик С.В. Мартинов М.П. Алімов К.О. Бровченко Н.В.  Конституційного та трудового права  
19.  108  1,5 - іспит 3, 4 - залік
 
Стасик М.В.,Ласкава Ю.В., Шульга О.О.  Українознавства 

Цикл професійної та практичної підготовки

20.  81  3 іспит
 
Варламова І.С.  кафедра обліку і аудиту 
21.  108  7 іс
 
Богданов С.М.  Менеджменту організацій та логістики 
22.  81  5- залік
 
д.т.н., Григор'єв С.М.  Теорії та практики менеджменту 
23.  144  5 іспит
 
Проскуріна Н.М.  обліку та аудиту 
24.  1, 2 іспит
 
доц. Чаусовський Г.О., ас. Карпов А.К., к.б.н., доц. Задорожня В.Ю.  фізіології з курсом ЦЗ 
25.  108  8 залік
 
Маркова С.В.  бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
26.  108  3 екзамен
 
доц.Маказан Є.В.  бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
27.  243  3-залік, 4 - іспит  доц. Максишко Н.К., доц. Заховалко Т.В.  кафедра економічної кібернетики 
28.  81  4 - залік  Макаренко О.І.  економічної кібернетики 
29.  108  8 екзамен
 
д.е.н., проф. Гуржій Н.М.  Менеджменту організацій і логістики 
30.  108  4 залік
 
к.ф.н., доц. Дибчинська Я.С.  Ділової комунікації 
31.  162  5 екзамен
 
   
32.  162  4 іспит
 
Олійник О.М., Маркова С.В., Чкан А.С.  Бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
33.  108  6 залік
 
Головань О.О.  бізнес-адміністрування і менеджменту ЗЕД 
34.  108  6 Залік
 
доц., к.е.н. Бурма Т.Г.
 
бізнес-адміністрування і менеджменту ЗЕД  
35.  110  2 залік
 
викл.Хомяк Л.В.   Ділової комунікації 
36.  108  8-іспит  Антонюк Д.А., к.техн.н.  Менеджменту організації та логістики 
37.  108  7 іспит
 
к.н. держ. управл., доцент Бєлоусова О.С.   Менеджменту організацій та логістики 
38.  162  6 екзамен
 
Чкан А.С., к.е.н.  бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
39.  90  8 залік
 
к.н. держ.упр, доцент Бєлоусова О. С.  менеджменту організацій та логістики 
40.  54  8, залік  Кисільова І.Ю.  фінансів та кредиту 
41.  108  8 залік
 
Саєнко С.Г.  Обліку та аудиту 
42.  3
 
Бікулов Д.Т.  Менеджменту організації та логістики 
43.  162  3 іспит
 
Шевченко Т.Г.  фінансів та кредиту 
44.  162  5 іспит
 
Саєнко С.Г., к.е.н., ст.викладач  Обліку та аудиту 
45.  73  4 за
 
к.е.н., ст.викладач Саєнко С.Г.  обліку та аудиту 
46.  108  ІХ-iспит  Германюк М.О.  Адміністративного та господарського права 
47.  216  1,2-іспит  Головань О.О., Васько В.М.  Математичного моделювання 
48.  81  VІ  Пирожкова Ю.В.  Адміністративного та господарського права 
49.  189  V-iспит  Алімов К.О.  Конституційного та трудового права 
50.  54  9 Іспит
 
Варламова І.С.  Облік і аудит 
51.  360  5,6-Залік, іспит  доц.Наумова Н.Г.  Ділової комунікації 
52.  162  8 іспит
 
доц. Бурма Т.Г.
 
бізнес-адміністрування і менеджменту ЗЕД  
53.  180  3,4-залік  викладач Хомяк Л.В.  Ділової комунікації 
54.  81  3-іспит  проф. Григор'єв С.М.  бізнес-адміністрування і менеджменту ЗЕД 
55.  81  2-залік    Математичного моделювання 
56.  108  6 іспит
 
Богма О.С., Шевченко Т.Г.  Фінансів та кредиту 
57.  108  8 іспит
9 іспит
 
доц. Олійник О.М.
доц. Маркова С.В. 
Бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
58.  178  5 залік
6 іспит
 
доц. Вязова Р.В.  Ділової комунікації 
59.  252  7,8 залік, залік
 
к.пед.н.,доц.Волкова В.В.,к.ф.н.,доц.Дибчинська Я.С.  Ділової комунікації 
60.  108  6 залік
 
доц. Сухарева К.В.  бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
61.  108  7-іспит  к.е.н., доцент Сербіненко Н.В.  Теорії та практики менеджменту 
62.  108  1-залік  Пашков І.А.  Фінансів та кредиту 
63.  54  5-залік  викладач Скорнякова Ю.Б.  Обліку та аудиту 
64.  108  6 семестр-екзамен
 
к.е.н., доцент Коваленко Н.М.  Кафедра бізнес-адміністрування і менеджменту ЗЕД 
65.  81  7 іспит, залік
 
Богданов С.М., к.е.н., доцент  КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЛОГІСТИКИ 
66.  81  7-іспит  к.е.н., доцент Богданов С.М.  КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЛОГІСТИКИ 

Цикл дисциплін за вибором навчального закладу

67.  81  7 -залік
 
к.е.н., доц. Куреда Н.М.
 
Теорії та практики менеджменту 
68.  180  2 іспит
 
доцент Наумова Н.Г.,викладач Шпакова Н.Г.  ділової комунікації 
69.  234  3,4 залік
 
доцент Наумова Н.Г.,викл. Шпакова Н.Г.  ділової комунікації 
70.  108  4 залік
 
ст. викл. Ураков Д.В.   
71.  54  1 залік
 
доц. Алфьорова Н.С.  Ділової комунікації 
72.  216  1 залік
 
викладач Шпакова Н.Г.  ділової комунікації 
73.  81  8 залік
 
доктор філософ.наук, проф. Шавкун І.Г.  Ділової комунікації 
74.  81  6 залік
 
доктор філософ.наук, проф. Шавкун І.Г.  Ділової комунікації 
75.  54  1 залік
 
Григор'єв С.М  бізнес-адміністрування і менеджменту ЗЕД 
76.  72  8 семестр-залік
 
доц. Бурма Т.Г.
 
бізнес-адміністрування і менеджменту ЗЕД  
77.  108  8 залік
 
к.філос.наук, доц. Сухарева К.В.  бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
78.  108  3 залік
 
Кривега Л.Д.  філософії 
79.  81  3 -залік
 
Доктор філософ.наук,проф. Шавкун І.Г.  Ділової комунікації 
80.  81  8-залік  к.філос.н., доцент Сухарева К.В.  бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

Цикл дисциплін за вибором студента

81.  72  6 залік
 
к.ф.н., доц. Вязова Р.В.  Ділової комунікації 
82.  108  6 Залік
 
канд.філос.наук., доцент Карім Ель Гуессаб  Філософії