Головна сторінка ukr rus

Запорізький національний унiверситет

Електронний банк
навчально-методичних матерiалiв


Перегляд

/Всі матеріали
/Всi факультети ЗНУ
/Факультет менеджменту
/Магістр
/Спеціальність Логістика

Навчальний план

 

Назва Тривалість (годин) Семестр та вид контролю Викладачі Кафедра
1.  36  1 -диф. залік
 
  Кафедра менеджменту організацій та логістики 
2.  2, 3 -диф. залік
 
  Кафедра менеджменту організацій та логістики 
3.  648  3 -ДЕК
 
  Кафедра менеджменту організацій та логістики 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

4.  54  2 екзамен
 
доцент Бухаріна Л.М.  менеджменту організацій і логістики 
5.  36  екзамен
 
Рубцова Н.Ю.  Загальної та прикладної екології та зоології 
6.  60  9 залiк
 
Григорова Н.В., Кузьміна М.А.  Фізіології з курсом ЦО 
7.  54  3 -іспит
 
   
8.  270  1 залік
2 екзамен
 
доц.Волкова В.В., доц.Дибчинська Я.С.  Кафедра ділової комунікації 
9.  36  ІХ-залiк  Бичківський О.О. Ткалич М.О.  Цивільного права 
10.  72  2 -залік
 
канд.філософ. наук доц.В’язова Р.В.  Кафедра ділової комунікації 
11.  48  2 -залік
 
канд.пед.наук,доцент Бродська Л.В.  Кафедра ділової комунікації 
12.  36  3 -залік
 
проф. Шавкун І.Г.  кафедра ділової комунікації 

Цикл професійної та практичної підготовки

13.  72  2 залік
 
к.н. держ.упр, доцент Бєлоусова О. С.  менеджменту організацій та логістики 
14.  36  9-залік  Денисова Г.Г.  Педагогіки та психології освітньої діяльності 
15.  216  1 іспит
 
к.ф-м.н.,доц. Горошкова Л.А  Кафедра менеджменту організацій та логістики 
16.  216  1 іспит
 
Шишкін В.О., к.е.н., доцент  Кафедра менеджменту організацій та логістики 
17.  108  2 іспит
 
к.т.н., доцент Волков Г.П.  кафедра бізнес-адміністрування і менеджменту ЗЕД 
18.  108  1 іспит
 
Горошкова Л.А, к.ф-м.н.,доц.  Кафедра менеджменту організацій та логістики 
19.  108  1 іспит
 
д.е.н., доц.Горошкова Л.А.  Кафедра менеджменту організацій і логістики 
20.  36  2 залік
 
к.е.н., доц. Шишкін В.О.  Менеджменту організацій та логістики 

Цикл дисциплін за вибором навчального закладу

21.       
22.       
23.  108  3 -залік
 
к.е.н.,доц. Сучков А.В   
24.  54  2 залік
 
к.е.н. Сучков А.В.  Кафедра менеджменту організацій та логістики 
25.  54  12 іспит
 
д.е.н., професор Бухаріна Л.М.  Кафедра менеджменту організацій та логістики 
26.  108  3 -залік
 
Волков Г.П.  Кафедра бізнес-адміністрування та менеджменту ЗЕД