Головна сторінка ukr rus

Запорізький національний унiверситет

Електронний банк
навчально-методичних матерiалiв


Перегляд

/Всі матеріали
/Всi факультети ЗНУ
/Факультет менеджменту
/Магістр
/Спеціальність Менеджмент організацій

Навчальний план

 

Назва Тривалість (годин) Семестр та вид контролю Викладачі Кафедра
1.    к.е.н.,ст. викл. Сучков А.В   
2.  72  1 -диф. залік
 
Бікулов Д.Т.  Кафедра бізнес-адміністрування і менеджменту ЗЕД 
3.  2, 3 -диф. залік
 
  Кафедра менеджменту організацій і логістики 
4.  3 -ДЕК
 
  Кафедра манеджменту організацій і логістики 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

5.  54  2 екзамен
 
доцент Бухаріна Л.М.  менеджменту організацій і логістики 
6.  36  екзамен
 
Рубцова Н.Ю.  Загальної та прикладної екології та зоології 
7.  2 екз
 
д.е.н.. професор Бухаріна Л.М.  менеджменту організацій і логістики 
8.  60  9 залiк
 
Григорова Н.В., Кузьміна М.А.  Фізіології з курсом ЦО 
9.  54  10,12-залік  Гончаренко П.В., Кривега Л.Д., Карім Ель Гуессаб   Філософії 
10.  270  1 залік
2 екзамен
 
доц. Волкова В.В., доц. Дибчинська Я.С.  кафедра ділової комунікації 
11.  36  ІХ-залiк  Бичківський О.О. Ткалич М.О.  Цивільного права 
12.  72  2 -залік
 
канд.філософ. наук доц.В’язова Р.В.  Кафедра ділової комунікації 
13.  54  3 іспит
 
   
14.  48  2 -залік
 
канд.пед.наук,доцент Бродська Л.В.  Кафедра ділової комунікації 
15.  36  3 -залік
 
проф. Шавкун І.Г.  кафедра ділової комунікації 

Цикл професійної та практичної підготовки

16.  108  10 залік
 
д.е.н., проф.Гуржій Н.М.  менеджменту організацій та логістики 
17.  108  2 екзамен
 
д.е.н.,проф. Гуржій Н.М.  менеджменту організацій і логістики 
18.  81  8 іспит
 
к.н.держ.упр.,доцент Бєлоусова О.С.  менеджменту організацій та логістики 
19.  108  2 екзамен
 
к.держ.упр.,доцент Бєлоуосва О.С.  менеджменту організацій і логістики 
20.  36  9-залік  Денисова Г.Г.  Педагогіки та психології освітньої діяльності 
21.  90  1 іспит
 
к.е.н.,викл. Сучков А.В.  Кафедра менеджменту організацій та логістики 
22.  108  1 іспит
 
Бєлоусова О.С., доцент, к.н.держ.упр.
 
Кафедра менеджмента організацій та логістики 
23.  108  2 іспит
 
Волков Г.П.  бізнес-адміністрування і менеджменту ЗЕД 
24.  108  2 іспит
 
к.е.н., доц. Гуржій Н.М.  Кафедра менеджменту організацій і логістики 
25.  108  1 -іспит
 
к. н. держ. упр., доцент Бєлоусова О.С.  Кафедра менеджменту організацій і логістики 
26.  108  3 -іспит
 
к.н.держ.упра., доцент Бєлоусова О.С  менеджменту організацій та логістики 
27.  36  9 залік  Романенкова Л.О.  ПРОБЛЕМ КЕРУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 
28.  108  1 іспит
 
д.е.н.,доц.Горошкова Л.А.  Кафедра менеджменту організацій і логістики 

Цикл дисциплін за вибором навчального закладу

29.  90  1 залік
 
к.е.н.,викл. Сучков А.В.
 
Кафедра менеджменту організацій і логістики 
30.  54  2 залік
 
д.е.н.,доц.Горошкова Л.А.  Кафедра менеджменту організацій і логістики 
31.  36  2 залік
 
Шишкін В.О., к.е.н., доцент  Кафедра менеджменту організацій та логістики