Головна сторінка ukr rus

Запорізький національний унiверситет

Електронний банк
навчально-методичних матерiалiв


Перегляд

/Всі матеріали
/Всi факультети ЗНУ
/Факультет іноземної філології
/Бакалавр
/Професійне спрямування Переклад (нiм.)

Перелiк дисциплiн

 

Назва Тривалість (годин) Семестр та вид контролю Викладачі Кафедра
1.  52  2 іспит
 
Кравченко Я.П.  німецької філології і перекладу 
2.  34  5 іспит
 
Кравченко Я.П.  Німецької філології і перекладу 
3.  46  1, залік  Давлєтов О.Р.  Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин 
4.  6 залік
 
Грушева Т.В.  новітньої історії України 
5.  56  1,2, іспит  Василіна К.М. Ніколова О.О.  Німецької філології і перекладу 
6.  56  6 іспит
 
Ніколова О.О.  Німецької філології і перекладу 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

7.  108  2 семестр, іспит  Грушева Т.В.  Новітньої історії України 
8.  108  6 іспит
 
Дугіенко Н.О.  економічної теорії та підприемництва 
9.  36  7 екзамен
 
Рубцова Н.Ю.  загальної та прикладної екології та зоології 
10.  50    Мартинов М.П.  конституційного та трудового права 
11.  132  1-7 залік
 
Жестков С.Г., Єсіонова Г.О.  Фізичного виховання 
12.  108  3 Екзамен
 
Д. філос. н., професор Таран В.О.  Філософії 
13.  81  5 залік, іспит
 
Стадніченко О.О.  українознавства 
14.  72  7 іспит
 
Лепська Н.В.  Політології 
15.  27  9 залік  Мегрелішвілі М.О.  Філософії 
16.  54  3 залік  Сорокіна О.С.  Соціології 
17.  54  2 залік  Савченко О.І. д.іст.наук, доцент  українознавства 
18.  81  1 іспит
 
Каганов Ю.О., Штейнле О.Ф.  Новітньої історії України  
19.  90  1,3 іспит
 
Стадніченко О.О., Процик І.В., Шульга О.О., Грозовська Н.А.  українознавства 

Цикл природничо-наукової підготовки

20.  81  6 іспит
 
Омельянчик С.В. Мартинов М.П. Алімов К.О. Бровченко Н.В.  Конституційного та трудового права  

Цикл професійної та практичної підготовки

21.  35  1 іспит
 
Ніколова О.О.  німецької філології та перекладу 
22.  40  5 залік
 
Вапіров С.Ю.  німецької філології і перекладу 
23.  108  3 іспит
 
к.ф.н., проф. Прохоров В.Ф.  німецької філології і перекладу 
24.  280  3 іспит, 4 іспит  Пінчук Л.М., Фефелов О.П., Кисельова О.А., Галустова К.Г., Рандзицька А.О.   Кафедра викладання другої іноземної мови 
25.  429  5 залік
6 іспит
 
Ваніна Г.В.,Пінчук Л.М., Чаплінська Т.А.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
26.  168  7,іспит
8, іспит 
Чаплінська Т.А., Соколов В.В., Александров В.М., Ваніна Г.В.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
27.  34  4 іспит
 
Кравченко Я.П.  німецької філології і перекладу 
28.  135  6 іспит
 
Ріхтер О.О.  німецької філології і перекладу 
29.  81  3 залік
 
к.філол.н, доцент Мацегора І.Л.  російської філології 
30.  54  7, залiк  Федоренко Л.В.  Німецької філології і перекладу 
31.  8 з
 
Вапіров С.Ю.  німецької філології і перекладу 
32.  12  7, 8 семестр, залік  доц. Вапіров С.Ю.  німецької філології і перекладу 
33.  594  3,4 семестри, іспит  Федоренко Л.В.  Німецької філології і перекладу  
34.  270  7, 8 залік, іспит
 
Федоренко Л.В.  Німецької філології і перекладу 
35.  165  5, 6 семестри, іспит
 
Прохоров В.Ф.  Німецької філології і перекладу  
36.  66  3,4 залік, іспит
 
Прохоров В.Ф.  Німецької філології і перекладу 
37.  224  7,8 іспит  Вапіров С.Ю.  Німецької філології і перекладу 
38.  52  1, іспит  Тупахіна О.В.  німецької філології і перекладу  
39.  56  6 іспит  Ніколова О.О.  Німецької філології і перекладу 
40.  499  5,6 залік, іспит  Л.В.Федоренко  Німецької філології і перекладу 
41.  202  2 екзамен
 
Александров В.М.Фефелов О.П., Жукова А.О.  Кафедри викладання другої іноземної мови 
42.  18  4 сем., залік  Прохоров В.Ф.  німецької філології і перекладу 
43.  34  1 іспит  Ріхтер О.О.  Німецької філології і перекладу 
44.  54  1 залік  Решевська К.С., Зінченко А.І.,   інформаційних технологій  
45.  48  6 іспит  Велика І.О.  німецької філології і перекладу 
46.  34  1,5 залік, іспит  Хайдукова Т.В.  німецької філології і перекладу 
47.  34  4, іспит  Вапіров С.Ю.  німецької філології і перекладу  
48.  18  4 сем., залік  к.ф.н., проф. Прохоров В.Ф.  Німецької філології і перекладу 
49.  54  1 залік
 
Велика І.О.  німецької філології і перекладу  
50.  34  5 екзамен
 
Вапіров С.Ю.  німецької філології і перекладу  
51.  81  8 залік  Федоренко Л.В.  Німецької філології і перекладу 
52.  34  8 іспит  Прохоров В.Ф.  Німецької філології і перекладу 
53.  108  1-іспит  Павлюк О.О.,Ярцева Л.І.,Редько В.І.  Іноземних мов 
54.  54  4 залік  к.філософ.н., доцент Іванова Л.С.  педагогіки та психології освітньої діяльності 

Цикл дисциплін за вибором навчального закладу

55.  108  5 іспит
 
Прохоров В.Ф.  кафедра німецької філології і перекладу 
56.  108  7 залік
8 залік
 
Соколов В.В., Александров В.М., Ваніна Г.В.  Викладання другої іноземної мови 
57.  58  7 залік
8 залік
 
Каніболоцька О.А.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
58.  58  7 залік
8 залік
 
Халемендик Є.М., Трофименко М.Ю.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
59.  58  7 залік
8 залік
 
Трофименко М.Ю., Радіонова К.С.  Кафедра викладання другої іноземної мови 

Цикл дисциплін за вибором студента

60.  108  6 Залік
 
д.філос.н., професор Таран В.О.  Філософії