Головна сторінка ukr rus

Запорізький національний унiверситет

Електронний банк
навчально-методичних матерiалiв


Перегляд

/Всі матеріали
/Всi факультети ЗНУ
/Факультет іноземної філології
/Бакалавр
/Напрям Фiлологiя (нiм.)

Навчальний план

 

Назва Тривалість (годин) Семестр та вид контролю Викладачі Кафедра
1.  52  2 іспит
 
Кравченко Я.П.  німецької філології і перекладу 
2.  34  5 іспит
 
Кравченко Я.П.  Німецької філології і перекладу 
3.  46  1, залік  Давлєтов О.Р.  Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин 
4.  6 залік
 
Грушева Т.В.  новітньої історії України 
5.  56  1,2, іспит  Василіна К.М. Ніколова О.О.  Німецької філології і перекладу 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

6.  108  2 семестр, іспит  Грушева Т.В.  Новітньої історії України 
7.  108  6 іспит
 
Дугіенко Н.О.  економічної теорії та підприемництва 
8.  36  7 екзамен
 
Рубцова Н.Ю.  загальної та прикладної екології та зоології 
9.  72  7 іспит
 
Лепська Н.В.  Політології 
10.  50    Мартинов М.П.  конституційного та трудового права 
11.  132  1-7 залік
 
Єсіонова Г.О., Жестков С.Г.  Фізичного виховання 
12.  108  3 Екзамен
 
Д. філос. н., професор Таран В.О.  Філософії 
13.  81  5 залік, іспит
 
Стадніченко О.О.  українознавства 
14.  72  7 іспит
 
Лепська Н.В.  Політології 
15.  54  3 залік  Сорокіна О.С.  Соціології 
16.  54  2 залік  Савченко О.І. д.іст.наук, доцент  українознавства 
17.  81  1 іспит
 
Каганов Ю.О., Штейнле О.Ф.  Новітньої історії України  
18.  54  4 іспит
 
д.пед.н., професор Локарєва Г.В.
 
педагогіки та психології освітньої діяльності 
19.  90  1,3 іспит
 
Стадніченко О.О., Процик І.В., Шульга О.О., Грозовська Н.А.  українознавства 

Цикл природничо-наукової підготовки

20.  81  6 іспит
 
Омельянчик С.В. Мартинов М.П. Алімов К.О. Бровченко Н.В.  Конституційного та трудового права  

Цикл професійної та практичної підготовки

21.  35  1 іспит
 
Ніколова О.О.  німецької філології та перекладу 
22.  108  3 іспит
 
к.ф.н., проф. Прохоров В.Ф.  німецької філології і перекладу 
23.  100  7 семестр, залік
 
  німецької філології і перекладу 
24.  280  3 іспит, 4 іспит  Пінчук Л.М., Фефелов О.П., Кисельова О.А., Галустова К.Г., Рандзицька А.О.   Кафедра викладання другої іноземної мови 
25.  88  9, іспит
10, іспит 
Каніболоцька О.А., Чаплінська Т.А., Іваненко С.В.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
26.  429  5 залік
6 іспит
 
Ваніна Г.В.,Пінчук Л.М., Чаплінська Т.А.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
27.  168  7,іспит
8, іспит 
Чаплінська Т.А., Соколов В.В., Александров В.М., Ваніна Г.В.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
28.  153    Ніколова О.О.  німецької філології і перекладу 
29.  18  2, залік  к.філол.н., доцент Мацегора І.Л.,   російської філології 
30.  108  6, іспит  Ружин К.М.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
31.  442  1,2 семестри, іспит  Ріхтер О.О., Шапочка Н. В.  німецької філології і перекладу 
32.  108  5 семестр, залік
 
ст. викладач кафедри німецької філології і перекладу Шапочка Н.В.  німецької філології і перекладу 
33.  34  8 семестр, екзамен
 
Велика І.О.  кафедра німецької мови і перекладу  
34.  692  3,4 , іспит  Яценко П.І.  німецької філології і перекладу 
35.  610  5 залік
6 іспит 
Яценко П.І.  німецької філології і перекладу 
36.  280  7,8 іспит  Хайдукова Т.В., Бєлозьорова Ю.С.  німецької філології і перекладу 
37.  52  1, іспит  Тупахіна О.В.  німецької філології і перекладу  
38.  56  6 іспит  Ніколова О.О.  Німецької філології і перекладу 
39.  202  2 екзамен
 
Александров В.М.Фефелов О.П., Жукова А.О.  Кафедри викладання другої іноземної мови 
40.  108  4 іспит
 
Хайдукова Т.В.  німецької філології і перекладу  
41.  18  4 сем., залік  Прохоров В.Ф.  німецької філології і перекладу 
42.  54  1 залік  Решевська К.С., Зінченко А.І.,   інформаційних технологій  
43.  108  5 іспит  Путій О.С.  німецької філології і перекладу 
44.  48  6 іспит  Велика І.О.  німецької філології і перекладу 
45.  34  1,5 залік, іспит  Хайдукова Т.В.  німецької філології і перекладу 
46.  52  7 іспит  Прохоров В.Ф.  німецької філології і перекладу 
47.  54  1 залік
 
Велика І.О.  німецької філології і перекладу  
48.  12  6 залік
 
к.ф.н, доц. Ніколова О.О.  німецької філології і перекладу 
49.  108  1-іспит  Павлюк О.О.,Ярцева Л.І.,Редько В.І.  Іноземних мов 

Цикл дисциплін за вибором навчального закладу

50.  15  8, залiк  Прохоров В.Ф.  нiмецькоi фiлологii i перекладу 
51.  108  5 іспит
 
Прохоров В.Ф.  кафедра німецької філології і перекладу 
52.  108  7 залік
8 залік
 
Соколов В.В., Александров В.М., Ваніна Г.В.  Викладання другої іноземної мови 
53.  72  1 залiк
 
доц. Велика І.О.  Кафедра німецької філології і перекладу 
54.  72  6 залік
 
Прохоров В.Ф.  Німецької філології і перекладу 
55.  58  7 залік
8 залік
 
Каніболоцька О.А.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
56.  58  7 залік
8 залік
 
Халемендик Є.М., Трофименко М.Ю.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
57.  58  7 залік
8 залік
 
Трофименко М.Ю., Радіонова К.С.  Кафедра викладання другої іноземної мови 

Цикл дисциплін за вибором студента

58.  108  3 залік
 
Мегрелішвілі М.О.  філософії 
59.  108  6 залік
 
к.і.н., викладач Черкасов С.С.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
60.  108  3 залік
 
проф. Кривега Людмила Дмитрівна  філософії