Головна сторінка ukr rus

Запорізький національний унiверситет

Електронний банк
навчально-методичних матерiалiв


Перегляд

/Всі матеріали
/Всi факультети ЗНУ
/Факультет іноземної філології
/Бакалавр
/Напрям Фiлологiя(iсп.)

Навчальний план

 

Назва Тривалість (годин) Семестр та вид контролю Викладачі Кафедра
1.  52  2 іспит
 
Кравченко Я.П.  німецької філології і перекладу 
2.  34  5 іспит
 
Кравченко Я.П.  Німецької філології і перекладу 
3.  6 залік
 
Грушева Т.В.  новітньої історії України 
4.  56  1,2, іспит  Василіна К.М. Ніколова О.О.  Німецької філології і перекладу 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

5.  46  1, залік  Казакова О.М.  КАФЕДРА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
6.  108  2 семестр, іспит  Грушева Т.В.  Новітньої історії України 
7.  108  6 іспит
 
Дугіенко Н.О.  економічної теорії та підприемництва 
8.  36  7 екзамен
 
Рубцова Н.Ю.  загальної та прикладної екології та зоології 
9.  81  7 іспит
 
Лепська Н.В., Горло Н.В.  Політології 
10.  50    Мартинов М.П.  конституційного та трудового права 
11.  132  1-7 залік
 
Жестков С.Г., Єсіонова Г.О.  Фізичного виховання 
12.  108  3 Екзамен
 
Д. філос. н., професор Таран В.О.  Філософії 
13.  81  5 залік, іспит
 
Стадніченко О.О.  українознавства 
14.  72  7 іспит
 
Лепська Н.В.  Політології 
15.  54  3 залік  Сорокіна О.С.  Соціології 
16.  54  2 залік  Савченко О.І. д.іст.наук, доцент  українознавства 
17.  81  1 іспит
 
Каганов Ю.О., Штейнле О.Ф.  Новітньої історії України  
18.  54  4 іспит
 
д.пед.н., професор Локарєва Г.В.
 
педагогіки та психології освітньої діяльності 
19.  54  3 залік  Тунік А.Г.  загальної та прикладної екології 
20.  90  1,3 іспит
 
Стадніченко О.О., Процик І.В., Шульга О.О., Грозовська Н.А.  українознавства 

Цикл природничо-наукової підготовки

21.  81  6 іспит
 
Омельянчик С.В. Мартинов М.П. Алімов К.О. Бровченко Н.В.  Конституційного та трудового права  

Цикл професійної та практичної підготовки

22.  35  1 іспит
 
Ніколова О.О.  німецької філології та перекладу 
23.  81  1, іспит  Стуліна Є.В.  романської філології і перекладу 
24.  280  3 іспит, 4 іспит  Пінчук Л.М., Фефелов О.П., Кисельова О.А., Галустова К.Г., Рандзицька А.О.   Кафедра викладання другої іноземної мови 
25.  88  9, іспит
10, іспит 
Каніболоцька О.А., Чаплінська Т.А., Іваненко С.В.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
26.  429  5 залік
6 іспит
 
Ваніна Г.В.,Пінчук Л.М., Чаплінська Т.А.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
27.  168  7,іспит
8, іспит 
Чаплінська Т.А., Соколов В.В., Александров В.М., Ваніна Г.В.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
28.  153    Ніколова О.О.  німецької філології і перекладу 
29.  108  5 залік
 
Тєлкова О.В.   Кафедра романської філології і перекладу 
30.  18  2, залік  к.філол.н., доцент Мацегора І.Л.,   російської філології 
31.  108  6, іспит  Ружин К.М.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
32.  765  1,2 іспит
 
Олійник А. М., Биба М.О.  романської філології і перекладу 
33.  72  6 залік
 
Биба М.О.  Кафедра романської філології і перекладу 
34.  81  7 іспит
 
Стрюкова Н.А.  романської філології і перекладу 
35.  54  5 залік
 
Тєлкова О.В.  романської філології і перекладу 
36.  54  1 залік  Биба М.О.
 
романської філології і перекладу 
37.  664  3,4 іспит
 
Биба М.О.
Олійник А. М. 
романської філології і перекладу 
38.  81  3 іспит  Тарасюк І.В.  романської філології і перекладу 
39.  72  1 залік
 
Олійник А.М.  романської філології і перекладу 
40.  56  6 іспит  Ніколова О.О.  Німецької філології і перекладу 
41.  202  2 екзамен
 
Александров В.М.Фефелов О.П., Жукова А.О.  Кафедри викладання другої іноземної мови 
42.  108  4 іспит  Стрюкова Н.О.  романської філології і перекладу 
43.  27  3 залік
 
Тєлкова О.В.  романської філології і перекладу 
44.  54  1 залік  Решевська К.С., Зінченко А.І.,   інформаційних технологій  
45.  136  5 залік
 
Клименко Г.І.  романської філології і перекладу 
46.  108  5 іспит  Стрюкова Н.О.  романської філології і перекладу 
47.  81  5 іспит
 
Тєлкова О.В.  романської філології і перекладу 
48.  204  6 іспит  Клименко Г.І.  романської філології і перекладу 
49.  108  6 іспит  Тєлкова О.В.  романської філології і перекладу 
50.  187  7 іспит
 
Тєлкова О.в.  романської філології і перекладу 
51.  12  6 залік
 
к.ф.н, доц. Ніколова О.О.  німецької філології і перекладу 
52.  132  8 іспит  Тєлкова О.В.  романської філології і перекладу 
53.  108  8 іспит  Биба М.О.  романської філології і перекладу 
54.  54  8 залік  Тєлкова О.В.  романської філології і перекладу 
55.  108  1-іспит  Павлюк О.О.,Ярцева Л.І.,Редько В.І.  Іноземних мов 

Цикл дисциплін за вибором навчального закладу

56.  108  7 залік
8 залік
 
Соколов В.В., Александров В.М., Ваніна Г.В.  Викладання другої іноземної мови 
57.  58  7 залік
8 залік
 
Халемендик Є.М., Трофименко М.Ю.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
58.  58  7 залік
8 залік
 
Трофименко М.Ю., Радіонова К.С.  Кафедра викладання другої іноземної мови 

Цикл дисциплін за вибором студента

59.  108  3 залік
 
Мегрелішвілі М.О.  філософії 
60.  108  6 залік
 
к.і.н., викладач Черкасов С.С.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
61.  108  3 залік
 
проф. Кривега Людмила Дмитрівна  філософії