Головна сторінка ukr rus

Запорізький національний унiверситет

Електронний банк
навчально-методичних матерiалiв


Перегляд

/Всі матеріали
/Всi факультети ЗНУ
/Історичний факультет
/Бакалавр
/Країнознавство

Навчальний план

 

Назва Тривалість (годин) Семестр та вид контролю Викладачі Кафедра

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.  108  2 семестр, іспит  Грушева Т.В.  Новітньої історії України 
2.  120  8 іспит
 
Кривега Людмила Дмитрівна, доктор філософських наук, професор, e-mail -viant2000@mail.ru
 
кафедра філософії (ауд.236, корпус 4, тел. 228-75-68) 
3.  36    к.е.н., доцент Сербіненко Н.В.  бізнес - адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
4.  108  5 іспит
 
Омельянчик С.В.  КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА 
5.  72  2 іспит
 
Переверзєва Анна Василівна  міжнародної економіки та економічної теорії 
6.  54  5 Залік
 
  Філософії  
7.  72  5 - іспит

 
Кальцева С.І.  Політології 
8.  36  3 залік
 
Бровченко Н.В.  КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА 
9.  36  4 залік
 
Переверзєва Анна Василівна  міжнародної економіки та економічної теорії  
10.  54  3 залік
 
Михайленко Інна Ігорівна  Соціології 
11.  144  1-7 залік
 
Рибалка О.І.  Фізичного виховання 
12.  108  3 іспит
 
Д. філос. н., професор Кривега Л.Д.  Філософії 
13.  54  2-залік  Грушева Т.В.  Новітньої історії України 
14.  81  1-залік  Грушева Т.В.  Новітньої історії України 
15.  36  1 залік
 
Утюж І.Г., Гончаренко П.В.  філософії 
16.  72  2-екзамен  Омельченко А.В.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
17.  108  2, екзамен  Омельченко А.В.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 

Цикл професійної та практичної підготовки

18.  36  8 залік
 
к.і.н., викладач Черкасов С.С.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
19.  іспит
 
Гвоздик В.С., Штейнле О.Ф.  Новітньої історії України 
20.  90  8 іспит
 
Штейнле О.Ф.  новітньої історії України 
21.  72  8
 
Білоножко С.В.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
22.  36  8 залік
 
к.і.н., викладач Черкасов С.С.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
23.  36  8 залік
 
Коваленко Л.В.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
24.  72  3 семестр, залік  Головко Ю.І.  джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін 
25.  324  5 іспит
6 залік
 
доц. Вязова Р.В.  ділової комунікації 
26.  36  7 залік
 
Гвоздик В.С.  Новітньої історії України 
27.  54  6 семестр, залік  Гвоздик В.С.  Новітньої історії України 
28.  468  5-6, 7-8 залік,іспит
 
доц. Бродська Л.В.  Ділової комунікації 
29.  81  8 залік
 
Шиханов Р.Б.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
30.  3,залік  Казакова О.М.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
31.  108  7 екзамен
 
Маклюк О.М.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
32.    Винарчук Т.В.  Новітньої історії України 
33.  54  4,залік  Космина В.Г.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
34.  108  7, іспит  Давлєтов О.Р.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
35.  108  7 екзамен
 
Шиханов Р.Б.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
36.  108  3, залік
4, екзамен 
Казакова О.М.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
37.  144  5,6 залік/іспит
 
Маказан Є.В., доцент к.е.н.  бізнес-адміністрування менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
38.  54  5, залік  Давлєтов О.Р.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
39.  162  4, - залік  Черкасов С.С.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
40.  162  4 залік
 
викл. Хомяк Л.В.  Ділової комунікації 
41.  108  5, екзамен  Коваленко Л.В.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
42.  54  2-залік  Космина В.Г.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
43.  54  2-залік  Терно С.О.  Історії України 
44.  31  2, залік  Омельченко А.В.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин  
45.  108  6, залік  Коваленко Л.В.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
46.  81  3, залік  Космина В.Г.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
47.  324  2, 3-екзамен  Космина В.Г. Білоножко С.В.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
48.  108  1-екзамен  Коваленко Л.В.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
49.  72  1-екзамен  Омельченко А.В.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
50.  108  3-екзамен  Омельченко А.В.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
51.  81  1-залік  Андрух С.І.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
52.  2, залік  Омельченко А.В., Каганов Ю.О.  всесвітньої історії та МВ, новітньої історії України 
53.  756  1-2 залік-іспит
 
викл.Компаниец Л.Г.   Ділової комунікації 
54.  108  8 іспит
 
Бичківський О.О.  Цивільного права 
55.  540  3 залік
4 іспит
 
викл.Компанієць Л.Г.   Ділової комунікації 
56.  540  5-8 залік, екзамен
 
к.пед.наук, доцент Волкова В.В.
к.філол.наук, доцент Дибчинська Я.С. 
Ділової комунікації 

Цикл дисциплін за вибором навчального закладу

57.  135  8 залік
 
Андрух С.І., Коваленко Л.В., Шимкевич К.О.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
58.  162  4- іспит
 
Савченко І.В.  Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін 
59.  108  7 іспит
 
Юдіна О.В.  ділової комунікації 
60.  54  3, залік  Мальшина К.В., Єльников М.В.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
61.  108  8 залік
 
Шиханов Р.Б., Коваленко Л.В.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
62.  135  3, залік  Шимкевич К.О., Коваленко Л.В.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
63.  81  7 екзамен
 
Фролов М.О, Білоножко С.В., Шиханов Р.Б.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
64.  135  6 екзамен
 
Казакова О.М.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
65.  135  6, екзамен  Шиханов Р.Б.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
66.  6 екзамен
 
Шимкевич К.О.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
67.  72  6 залік
 
Мальована Ю.Г.  Політології 

Цикл дисциплін за вибором студента

68.  108  5, екзамен  Білоножко С.В., Маклюк О.М., Шиханов Р.Б.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
69.  72  6 залік
 
Кіндратець О.М.  Політології 
70.  108  1 залік
 
Кравченко Ю.В.  загального і слов'янського мовознавства 
71.  108  5 залік
 
Лепська Н.В.  Політології