Головна сторінка ukr rus

Запорізький національний унiверситет

Електронний банк
навчально-методичних матерiалiв


Перегляд

/Всі матеріали
/Всi факультети ЗНУ
/Історичний факультет
/Магістр
/Спеціальність Країнознавство

Навчальний план

 

Назва Тривалість (годин) Семестр та вид контролю Викладачі Кафедра

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.  81  1 залік
 
Філь О.В.  педагогіки та психології освітньої діяльності 

Цикл природничо-наукової підготовки

2.  36  1, 9 екзамен
 
Маслова О.М., Капелюш Н.В., Зололтаренко-Горбунова Л.М.  загальної та прикладної екології та зоології 
3.  36  1 залік
 
проф. Єщенко В.А., доц. Григорова Н.В., асистент Кузьміна М.А.  фізіології з курсом ЦО 

Цикл професійної та практичної підготовки

4.  216  1 екз
 
Омельченко А.В.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
5.  144  1 екзамен
 
Гвоздик В.С.  Новітньої історії України 
6.  108  2 залік
 
к.і.н., викл. Черкасов С.С.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
7.  216  2 залік
 
Шимкевич К.О.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
8.  108  1 екзамен
 
Давлєтов О.Р.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
9.  90  9 залік
 
Білоножко С.В.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
10.  324  3 залік
 
Шимкевич К.О.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
11.  90  1 залік
 
Білоножко С.В.,Казакова О.М.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
12.  324  2,3 залік
 
Волкова В.В., Дибчинська Я.С.  ділової комунікації  
13.  180  1 залік
 
ст. викл. Юдіна О.В.  ділової комунікації 
14.  90  3 екзамен
 
Єльников М.В.  всесвітньої історії та міжнародних відносин  
15.  162  2 екзамен
 
Омельченко А.В., к.і.н., доцент  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
16.  90  7 з
 
Гвоздик В.С., Штейнле О.Ф.  новітньої історії України 
17.  36  9-залік  Денисова Г.Г.  Педагогіки та психології освітньої діяльності 

Цикл дисциплін за вибором навчального закладу

18.  36  1 залік
 
Денисова Г.Г.  педагогіки та психології освітньої діяльності 
19.  90  залік
 
доц. Гвоздик В.С., викл. Штейнле О.Ф.  Новітньої історії України 

Цикл дисциплін за вибором студента

20.  90  1 залік
 
Андрух С.І.  Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин 
21.  90  10 залік
 
Маклюк О.М.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
22.  90  3 залік
 
Омельченко А.В.  всесвітньої історії та міжнародних відносин  
23.  90  3 залік
 
к.і.н., проф. Давлєтов Олександр Рашидович  всесвітньої історії та міжнародних відносин