Головна сторінка ukr rus

Запорізький національний унiверситет

Електронний банк
навчально-методичних матерiалiв


Перегляд

/Всі матеріали
/Всi факультети ЗНУ
/Біологічний факультет
/Магістр
/Спеціальність "Мисливське господарство"
 

Назва Тривалість (годин) Семестр та вид контролю Викладачі Кафедра

Цикл природничо-наукової підготовки

1.  72  9 екзамен
 
Лебедєва Н.І., доц., канд. біол. наук  мисливствознавства та іхтіології 
2.  90  9 залік
 
Домніч В.і., проф., д-р біол. наук  мисливствознавства та іхтіології 

Цикл професійної та практичної підготовки

3.  3 екзамен
 
Лебедєва Н.І., канд. біол. наук, доц.  мисливствознавства та іхтіології 
4.  108  11 екзамен
 
Рубцова Н.Ю., к.б.н., доц.  мисливствознавства та іхтіології 
5.  108  9 залік
 
Рубцова Н.Ю., к.б.н., доц.  мисливствознавства та іхтіології 
6.  90  9 залік
 
Рубцова Н.Ю., к.б.н., доц.  мисливствознавства та іхтіології 
7.  108  2 екзамен
 
Гальчинська І.А., канд. с.-г. наук, ст. викладач  мисливствознавства та іхтіології 
8.  108  2 екзамен
 
Домніч В.І., д-р біол. наук, проф., Лебедєва Н.І., канд. біол. наук, доц.  мисливствознавства та іхтіології 
9.  108  2 екзамен
 
Леьедєва Н.І., канд. біол. наук, доц.  мисливствознавства та іхтіології 

Цикл дисциплін за вибором навчального закладу

10.  108  1 екзамен
 
Лебедєва Н.І., канд. біол. наук, доц.  мисливствознавства та іхтілогії 

Цикл дисциплін за вибором студента

11.  108  2 залік
 
Лебедєва Н.І., канд. біол. наук, доц.  мисливствознавства та іхтіології