Головна сторінка ukr rus

Запорізький національний унiверситет

Електронний банк
навчально-методичних матерiалiв


Перегляд

/Всі матеріали
/Всi факультети ЗНУ
/Біологічний факультет
/Бакалавр
/Напрям Біологія

Навчальний план

 

Назва Тривалість (годин) Семестр та вид контролю Викладачі Кафедра

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.  108  3 iспит
 
Коляда В.І.  Філософії 
2.  108  6 залік
 
Петруша Ю.Ю.  хімії 
3.  108  1 екзамен
 
Савчук Т.Г.  Історії України 
4.  72  5 залік
 
Генчева В.І.  хімії 
5.  108  6 залік
 
Дугієнко Наталя Олександрівна  міжнародної економіки та економічної теорії 
6.  108  6 залік
 
Омельянчик С.В.   
7.  108  8 залік
 
Заруба В.Ю., Руднєва А.О.  Політології 
8.  108  1, 3 екзамен
 
Стасик М.В, Ласкава Ю.В., Шульга О.О.  Українознавства 
9.  140  1-7; заліки   Баранов В.М., Петрова Г.М.

 
фізичного виховання 
10.  202  1,2 залік; 2 - іспит
 
Васильченко О.І., Жаворонкова В.В., Жирова В.М. Халемендик Ю.Є.  Кафедра іноземних мов професійного спрямування 
11.  72  3 іспит
 
Бондаренко В.Г.  Українознавства 
12.  180  1 залік
2 іспит
 
Москаленко Є.А.  Іноземних мов професійного спрямування 
13.  180  1 залік
2 іспит
 
Ніколаєва Н.М.  іноземних мов професійного спрямування 
14.  72  7 залік
 
Гончаренко П.В.  філософії 
15.  81  6-залiк  Сорокіна Олександра Сергіївна  Соціології 
16.  108  1-залiк  Ярцева Л.І., Редько В.І., Павлюк О.О.  Іноземних мов 

Цикл природничо-наукової підготовки

17.  54  7, іспит  Войтович О.М.  СПГ та генетики рослин 
18.  54  1-2 семестр, залік  Позмогова Н.В., к.м.н., старший викладач  Загальної та прикладної екології і зоології 
19.    Синяєва Н.П.  хімії 
20.  378  1-iспит  Панасенко Т.В.
Петруша Ю.Ю.
Ткачук О.В. 
хімії 
21.  216  2-залiк  Панасенко Т.В.  Хімії 
22.  378    Бражко О.А.
Дерев'янко Н.П. 
Хімії 
23.  162  4-залiк  Лашко Н.П.
Гаврилова Л.О. 
хімії 
24.  54  6-залiк  проф., д.б.н. Бражко О.А., ст. викл., к.б.н. Корнет М.М.  Хімії 
25.  54  8-iспит  Корж О.П.  Заг. та прикл. екол. і зоології 

Цикл професійної та практичної підготовки

26.  108  2 iспит
 
д.б.н., проф. Єщенко Ю.В., к.б.н., доц. Григорова Н.В.  Фізіології з курсом ЦЗ 
27.  1, 2 іспит
 
доц. Чаусовський Г.О., ас. Карпов А.К., к.б.н., доц. Задорожня В.Ю.  фізіології з курсом ЦЗ 
28.  162  VIII семестр, екзамен  Федотов Є.Р., к.б.н., доцент  імунології та біохімії 
29.  162  Семестр 7,вид контролю іспит  д.б.н. Рильський О.Ф.  загальної та прикладної екології і зоології 
30.  108  5 залік
 
Костюченко Н.І., к.б.н., старший викладач кафедри загальної та прикладної екології і зоології.  Загальної та прикладної екології і зоології 
31.  108  5 семестр, іспит  Рильський О.Ф.  Загальної та прикладної екології і зоології 
32.  54  3 семестр, залік  Решевська К.С., Циммерман Г.А.  Інформаційних технологій 
33.  378  4-iспит
3-залiк 
доц.Тихонська Н.І.  ФМВ 
34.  5 залiк
6 iспит
 
доц. Малько М.М., доц. Омельянчик В.М., викл. Кучковський О.М.  Фізіології з курсом ЦЗ 
35.  54  7 залік
 
Лабенська І.Б.  хімії 
36.  108  ІІІ-iспит  Меліхова О.Ю.  Адміністративного та господарського права 
37.  216  2-iспит  Стреляєв Ю.М.  Математичного аналізу 
38.  108  4-залiк  Тамуров Ю.М.  Математичного моделювання 
39.  54  1-iспит  Пересипкіна Тамара Микитівна  СПГ та генетики рослин 
40.  243  1,2-iспит  Дубова Олена Віленівна
Приступа Ірина Володимирівна
Бойка Олена Анатоліївна
Самарська Олена Вікторівна 
СПГ та генетики рослин 
41.  243  3,4-iспит  Воронова Н.В., Домніч В.І.  Заг. та прикл. екол. і зоології; Мисливств-тва та іхтіології 
42.  162  4-iспит  Омельянчик Л.О.   
43.  162  5-iспит  Фролов О.К., Копійка В.В.  Імунології та біохімії 
44.  81  6-залiк  Копійка В.В.  Імунології та біохімії 
45.  216  6 - іспит  Лях Віктор Олексійович
Левчук Ганна Миколаївна
 
СПГ та генетики рослин 
46.  135  6-iспит  Бовт В.Д.  Фізіології з курсом ЦЗ 
47.  54  7-iспит  Фролов О.К., Копійка В.В.  Імунології та біохімії 
48.  108  5-iспит  Новосад Н.В., Литвиненко Р.О.  Імунології та біохімії 
49.  72  4-залiк  викладач Гороховський Є.Ю.   Фізіології з курсом ЦЗ 
50.  108  8 - залік
 
Пересипкіна Тамара Микитівна  СПГ та генетики рослин 

Цикл дисциплін за вибором навчального закладу

51.  108    Завгородній М.П.
Дерев'янко Н.П.
Бражко О.О. 
хімії 
52.  36  екзамен
 
  Загальної та прикладної екології та зоології 
53.  162  3-iспит  Рубцова Н.Ю., к.б.н., доц.  Мисливств-тва та іхтіології 
54.  216  7 залік
 
Дубова О.В.,Стрельченко В.І.  СПГ та генетики рослин, 
55.  36  7 залік
 
Корнет М.М  хімії 
56.  54  7 залік
 
Лебедєва Н.І., к.б.н., доц.  Мисливствознавства та іхтіології 
57.  108  1-залiк  Горбань В.В.   
58.  54  2-залiк  Малько М.М.  Фізіології з курсом ЦЗ 
59.  162  3-залiк  Полякова Ірина Олексіївна  СПГ та генетики рослин 
60.  162  4-залiк  Єщенко Юлія Віталіївна (доктор біологічних наук, доцент), Карпов Андрій Костянтиноич (асистент)  фізіологї з курсом ЦЗ 
61.  54  5-залiк   Федотов Є.Р.  Імунології та біохімії  
62.  108  6-залiк  Перетятько В.В.  Хімії 
63.  108  8-iспит  Малько М.М.  Фізіології з курсом ЦЗ 

Цикл дисциплін за вибором студента

64.    Войтович Олена Миколаївна  СПГ та генетики рослин 
65.  54  7 залік
 
Дубова Олена Віленівна  СПГ та генетики рослин 
66.  54  8 екзамен
 
к.б.н., доц. Дубова О.В.  СПГ та генетики рослин 
67.  54    Приступа Ірина Володимирівна  СПГ та ГР 
68.  54    доц. Григорова Н.В.  Фізіології з курсом ЦО 
69.  54  7 семестр, залік  Золоторенко-Горбунова Л.М.  Загальної та прикладної екології і зоології 
70.  72  6 Залік
 
Доцент, Ель гуессаб Карім  Філософії 
71.  54    к.б.н., доц. Полякова І.О.  СПГ та генетики рослин 
72.  54    Рубцова Н.Ю., к.б.н., доц.  Мисливствознавства та іхтіології 
73.  54    ст. викладач Вовченко В.Ю.  Мисливствознавства та іхтіології 
74.  6 залік
 
к.б.н., доц. Полякова Ірина Олексіївна  СПГ та генетики рослин 
75.  54  8 іспит
 
Кучковський О.М.  Фізіології з курсом ЦЗ 
76.  216  8 - залік  Левчук Ганна Миколаївна  СПГ та генетики рослин 
77.  54  7 - іспит
 
Лях Віктор Олексійович  СПГ та генетики рослин 
78.  54  6,залiк  Лебедєва Н.І., к.б.н., доц.  мисливствознавства та іхтіології 
79.  54  7-залiк  Федотов Є.Р.  Імунології та біохімії 
80.  54  7-iспит  Федотов Є.Р.  Імунології та біохімії 
81.  54  8-iспит  Новосад Н.В.  Імунології та біохімії 
82.  216  7,8-залiк  Федотов Є.Р., Фролов О.К.   Імунології та біохімії 
83.  54  8 залік
 
Новосад Н.В.  Імунології та біохімії 
84.  54  5-залiк  Єщенко В.А.  Фізіології з курсом ЦЗ 
85.  54  6-залiк  доц. Григорова Н.В.  Фізіології з курсом ЦЗ 
86.  54  7-залiк  Паламарчук І.Г., Кучковський О.М.  Фізіології з курсом ЦО 
87.  54  7-iспит  к.б.н., доц. Задорожня В.Ю.  Фізіології з курсом ЦЗ 
88.  54  8-залiк  Копійка В.В.  Імунології та біохімії 
89.  54  7 іспит
 
Задорожня В.Ю.  Фізіології з курсом ЦЗ 
90.  216  7,8-залiк  Кучковський О.М.  Фізіології з курсом ЦЗ 
91.  54  5-залiк  Стрельченко В.І.  Заг. та прикл. екол. і зоології 
92.  54  6-залiк  Стрельченко В.І.  Заг. та прикл. екол. і зоології 
93.  54  5-залiк  Федотов Євген Рудольфович, кандидат біологічних наук, доцент  Імунології та біохімії  
94.  54  7-залiк  Стрельченко В.І.   Заг. та прикл. екол. і зоології 
95.  54  7-iспит  Корж О.П.  Заг. та прикл. екол. і зоології 
96.  54  6-залiк  Федотов Є.Р.  Імунології та біохімії 
97.  54  8-залiк  Воронова Н.В.  Заг. та прикл. екол. і зоології 
98.  54  8-iспит  Горбань В.В.  Заг. та прикл. екол. і зоології 
99.  216  7,8-залiк  Стрельченко В.І.  Заг. та прикл. екол. і зоології 
100.  54  5-залiк  Рубцова Н.Ю., Ткач Е.В.  Мисливств-тва та іхтіології 
101.  54  6-залiк  Сарабєєв В.Л., Рубцова Н.Ю.
 
Мисливств-тва та іхтіології 
102.  54  7-iспит  Рубцова Н.Ю., Гальчинська І.А.,  Мисливствства та іхтіології 
103.  54  8-iспит  Ткач Є.В.  Мисливств-тва та іхтіології 
104.  216  7,8-залiк  Ткач Є.В.
 
Мисливствознавства та іхтіології 
105.  54  6, залiк  Лебедєва Н.І., канд. біол. наук, доц.  мисливствознавства та іхтіології 
106.  54  7-iспит  Вовченко В.Ю.  Мисливств-тва та іхтіології 
107.  54  8, залiк  Лебедєва Н.І., к.б.н., доц.  мисливствознавства та іхтіології 
108.  54  8-iспит  Петриченко В.В.
Бєляєв Ю.Ф.
 
Мисливств-тва та іхтіології 
109.  216  7,8-залiк  Вовченко В.Ю.  Мисливств-тва та іхтіології 
110.  108  8, іспит  Петриченко В.В.  мисливствознавства та іхтіології