Головна сторінка ukr rus

Запорізький національний унiверситет

Електронний банк
навчально-методичних матерiалiв


Перегляд

/Всі матеріали
/Всi факультети ЗНУ
/Фізичний факультет
/Бакалавр
/Напрям Фізика

Навчальний план

 

Назва Тривалість (годин) Семестр та вид контролю Викладачі Кафедра
1.    Мінаєв Ю.П.  ФМВ 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

2.  252  1, залік
2 іспит
 
Васильченко О.І., Халімендик Ю.Є., Люшинська А.В.,Жаворонкова В.В.   Кафедра іноземних мов професійного спрямування 
3.    Винарчук Т.В.  Новітньої історії України 
4.  81  3 - іспит
 
Руднєва А.О.  Політології 
5.  81  4-залік  Приймак Юлія Олександрівна  Соціології 
6.  90    Іваницький О.І.  ФМВ 
7.  132  1-7 залік
 
Гурєєва А.М.  Фізичного виховання 
8.  108  3 іспит
 
Коляда В.І.  Філософії  
9.  252  1 залік
2 іспит
 
Ніколаєва Н.М.  кафедра іноземних мов професійного спрямування 
10.  180  1,2 залік; 2-іспит
 
Москаленко Є.А.  Іноземних мов професійного спрямування 
11.  81  1-залік  Шугальова І.М., кандидат історичних наук, доцент  Історії України 
12.  54  2-залік  Савченко О.І.  українознавства 
13.  81  3-залік  к.пед.н. Філь О. В.  Педагогіки та психології освітньої діяльності 
14.  90  1, 3 екзамен
 
Стадніченко О.О., Ласкава Ю.В.  українознавства 

Цикл природничо-наукової підготовки

15.  81  6 іспит
 
Омельянчик С.В. Мартинов М.П. Алімов К.О. Бровченко Н.В.  Конституційного та трудового права  
16.  216  2 екзамен
 
Гіржон В.В.  ФМ 
17.  216  3 екзамен
 
Дмитренко Т.А.   ФМ 

Цикл професійної та практичної підготовки

18.  297  7,8 залік, екзамен
 
Смоляков О.В.  ФМ 
19.  162  8-й семестр, залік, іспит  Мікаєлян Г.Р.  ФН 
20.  54  8 екзам
 
Смоляков О.В.  ФМ 
21.  1, 2 іспит
 
доц. Чаусовський Г.О., ас. Карпов А.К., к.б.н., доц. Задорожня В.Ю.  фізіології з курсом ЦЗ 
22.  120  8 залік
 
Танцюра Т.Г.   
23.  216  6 іспит
 
к.ф.-м.н., професор Ю.П. Мінаєв, асистент І.П. Даценко  Фізики та методики її викладання 
24.  459  1-3 ЗАЛІК, ІСПИТ
 
Клименко М.І.  Математичного аналізу 
25.  80  6 залік
 
Танцюра Т.Г.  ФМ 
26.  54  3 ЗАЛІК
 
Стреляєв Ю.М.   Математичного аналізу 
27.  54  2, 3 семестр, залік
 
Мінаєв Ю.П.  Кафедра фізики та методики її викладання 
28.    Мінаєв Ю. П.   ФМВ 
29.  54  8 екзамен
 
Смоляков О.В.  ФМ 
30.  135  5 (Ф)-залік5 (ФТТ)-залік4   Недоля А.В.  ПФ 
31.  459  1-3-Залік, іспит  Клименко М.І.  Математичного аналізу 
32.  216  6-залік, 6-іспит  Меняйло В.І.  ПФ 
33.  216  1-іспит  Швець Ю.О.  ФН 
34.  243  1-іспит  Швець Ю.О.  ФН 
35.  162  1 Іспит  Спиця О.Г.
 
Алгебри та геометрії 
36.  81  2-залік  Осипов О.Ю., Андрєєв А.М.  ФМВ 
37.  54  7 екзамен
 
Танцюра І.В.  ФМ 
38.  54  3-залік  Стреляєв Ю.М.  Математичного аналізу 
39.  162  3-іспит  Костюшко І.А.  Прикладної математики і механіки 
40.  216  4 - іспит  Яновський О.С.  ФН 
41.  189  4-іспит  Нечет В.І.  ФМВ 
42.  72  4 залік
 
Приходько О. В.  ФН 
43.  216  4-іспит  Костюшко І.А.  Прикладної математики і механіки 
44.  270  5 - іспит  Кулинич А.Г.  ФН 
45.  189  5-іспит  Синьоокий В.М.  ФН 
46.  175  5-іспит  Приходько О.В.  ФН 
47.  216  5, 6 залік , екзамен
 
Танцюра І.В., Ковальова В.М.  ФМ 
48.  189  5-іспит  Нечет В.І.  ФМВ 
49.  162  6-іспит  Синьоокий В.М.  ФН 
50.  118  6-іспит  Ананьїна О.Ю.  ФН 
51.  135  6-іспит  Ананьїна О.Ю.  ФН 
52.  118  6-залік  Кулинич А.Г.  ФН 
53.  270  7 залік іспит
 
Ткаченко А. В.  ФН 
54.  108  6-залік  Яновський О.С.  ФН 
55.  135  6 -іспит 
Ткаченко А.В.  ФН 
56.  81  7 екзамен
 
Дмитренко Т.А.  ФМ 
57.  216  7 залік
 
Танцюра І.В., Танцюра Т.Г.  ФМ 
58.  162  6 екзамен
 
Смоляков О.В.  ФМ 
59.  216  6,7-іспит  Іваницький О.І.
 
ФМВ 
60.  333  7,8-залік іспит  Яновський О.С.  ФН 
61.  297  7,8-залік іспит  Яновський О.С.  ФН 
62.  81  7-іспит  Синьоокий В.М.  ФН 
63.  135  7-іспит  Ткаченко А.В.  ФН 
64.  189  7-іспит  Осипов О.Ю., Андрєєв А.М.  ФМВ 
65.  243  7,8-залік  Ананьїна О.Ю.  ФН 
66.  162  7,8-залік  Кулинич А.Г.  ФН 
67.  162  8 - іспит  Яновський О.С.  ФН 
68.  162  8,7 - іспит  Синьоокий В.М.  ФН 
69.  378  2 екзамен
 
Ткаченко А.В.  ФН 
70.  108  8-залік  Кулинич А.Г.  ФН 
71.  54  8 екзамен
 
Гіржон В.В.  ФМ 
72.  81  8-залік  Танцюра І.В.  ФМ 
73.  108      ФН 
74.  216      ФН 
75.  324  7,8 екзамен, залік
 
Смоляков О.В., Ковальова В.М.  ФМ 

Цикл дисциплін за вибором навчального закладу

76.  162  7 іспит
 
Яновський О.С.  ФН 
77.  108  І, ІІ екзамен
 
д.т.н., проф. Міщенко В.Г.  Прикладної фізики 
78.  81    Мофа Сергій Олегович  Соціології 
79.  81  8 залік
 
Швець Ю.О.  ФН 

Цикл дисциплін за вибором студента

80.  81  5 залік
 
Смоляков О.В.  ФМ 
81.  135  1 іспит
 
к.ф.-м.н., професор Ю.П. Мінаєв, асистент І.П. Даценко  Фізики та методики її викладання