Головна сторінка ukr rus

Запорізький національний унiверситет

Електронний банк
навчально-методичних матерiалiв


Перегляд

/Всі матеріали
/Всi факультети ЗНУ
/Фізичний факультет
/Бакалавр
/Напрям Прикладна фізика

Навчальний план

 

Назва Тривалість (годин) Семестр та вид контролю Викладачі Кафедра
1.    Мінаєв Ю.П.  ФМВ 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

2.  252  1, залік
2 іспит
 
Васильченко О.І., Халімендик Ю.Є., Люшинська А.В.,Жаворонкова В.В.   Кафедра іноземних мов професійного спрямування 
3.    Винарчук Т.В.  Новітньої історії України 
4.  81  3 - іспит
 
Руднєва А.О.  Політології 
5.  132  1-7 залік
 
Гурєєва А.М  Фізичного виховання 
6.  108  3 іспит
 
Коляда В.І.  Філософії  
7.  252  1 залік
2 іспит
 
Ніколаєва Н.М.  кафедра іноземних мов професійного спрямування 
8.  180  1,2 залік; 2-іспит
 
Москаленко Є.А.  Іноземних мов професійного спрямування 
9.  81  1-залік  Шугальова І.М., кандидат історичних наук, доцент  Історії України 
10.  54  2-залік  Савченко О.І.  українознавства 
11.  81  3-залік  к.пед.н. Філь О. В.  Педагогіки та психології освітньої діяльності 
12.  81  4-залік  Приймак Юлія Олександрівна  Соціології 
13.  90  1, 3 екзамен
 
Стадніченко О.О., Ласкава Ю.В.  українознавства 
14.  81  1-залік     

Цикл природничо-наукової підготовки

15.  162  6 іспит
 
к.ф.-м.н., професор Ю.П. Мінаєв  Фізики та методики її викладання 
16.  135  2 екзамен
 
Гіржон В.В.  ФМ 
17.  135  3 екзамен
 
Дмитренко Т.А.  ФМ 
18.  81  6 іспит
 
Омельянчик С.В. Мартинов М.П. Алімов К.О. Бровченко Н.В.  Конституційного та трудового права  
19.  86  2 залік
 
Гіржон В.В.  ФМ 
20.  89    Дмитренко Т.А.  ФМ 
21.  81  4-іспит  Нечет В. І.  ФМВ 
22.  162  5-іспит  Нечет В. І.  ФМВ 
23.  81  6-залік 7-залік ,іспит  доц., к.ф.-м.н. Меняйло В.І.,
доц., к.ф.-м.н. Сніжний В.Л. 
ПФ 

Цикл професійної та практичної підготовки

24.  54  8 екзам
 
Смоляков О.В.  ФМ 
25.  1, 2 іспит
 
доц. Чаусовський Г.О., ас. Карпов А.К., к.б.н., доц. Задорожня В.Ю.  фізіології з курсом ЦЗ 
26.  135  2 екзамен
 
Яновський О.С.  ФН 
27.  459  1-3 ЗАЛІК, ІСПИТ
 
Клименко М.І.  Математичного аналізу 
28.  216  1 іспит
 
Долгорукий П.Ю.  Прикладної фізики 
29.  54  2, 3 семестр, залік
 
Мінаєв Ю.П.  Кафедра фізики та методики її викладання 
30.  81  7-іспит  Осипов О. Ю.  ФМВ 
31.  72  4 (Ф)-залік4 (ФТТ)-залік  Сніжний В.Л.  ПФ 
32.  162  1 Іспит  Спиця О.Г.
 
Алгебри та геометрії 
33.  108  5-іспит  к.ф.-м.н., доц. Сніжний В.Л.  ПФ 
34.  72    Сніжний В.Л.   ПФ  
35.  81  5-залік  Недоля А.В.  ПФ 
36.  135  8 залік
 
викладач Долгорукий П.Ю.  Прикладної фізики 
37.  81  2 залік
 
викладач Долгорукий П.Ю.  Прикладної фізики 
38.  81  2-залік  Осипов О.Ю., Андрєєв А.М.  ФМВ 
39.  108  5-іспит  к.ф.-м.н., доц. Меняйло В.І.  Прикладної фізики 
40.  189  VII залік ,іспит
 
к.ф.-м.н., доц Сніжний В.Л.  ПФ 
41.  135  7-іспит  Недоля А.В.  ПФ 
42.  162  3-іспит  Костюшко І.А.  Прикладної математики і механіки 
43.  216  4-іспит  Костюшко І.А.  Прикладної математики і механіки 
44.  243  5-іспит  Григор'єв С.М.  ПФ 
45.  270  5 - іспит  Кулинич А.Г.  ФН 
46.  189  8 залік
 
Смоляков О.В.  ФМ 

Цикл дисциплін за вибором навчального закладу

47.  108  І, ІІ екзамен
 
д.т.н., проф. Міщенко В.Г.  Прикладної фізики 
48.  81    Мофа Сергій Олегович  Соціології 
49.  134  4 іспит
 
Іваницький О.І.
Тихонська Н.І. 
ФМВ 
50.  81  6-іспит  к.ф.-м.н., ст. викладач Багрійчук О.С.  Прикладної фізики 
51.  135  3,4 залік
 
викладач Долгорукий П.Ю.  ПФ 
52.  108  4-залік  доц., к.ф.-м.н. Недоля А.В.  ПФ 
53.  318  6,7-залік  Спектор Я.І., Лякішев В.Ю.  ПФ 
54.  189  7,8-залік,іспит  проф., д.т.н. Міщенко В.Г.  ПФ 
55.  162  VI-залік VII-іспит
 
к.ф.-м.н., доц. Недоля А.В.  Прикладної фізики 
56.  81  VIII іспит
 
к.ф.-м.н., ст. викладач Багрійчук О.С.  Прикладної фізики 
57.  81  8-іспит  к.ф.-м.н., доц. Меняйло В.І.  Прикладної фізики 
58.  81  VII іспит
 
к.ф.-м.н., ст. викладач Багрійчук О.С.  Прикладної фізики 
59.  162  5-залік  Спектор Я.І., Лякішев В.Ю.  ПФ 

Цикл дисциплін за вибором студента

60.  79  2-залік  к.ф.-м.н., доц. Сніжний В.Л.  Прикладної фізики 
61.  135  3 залік
 
к.ф.-м.н., проф. Ю.П. Мінаєв   Фізики та методики її викладання 
62.  81  6-іспит  к.ф.-м.н., доц. Сніжний В.Л.  Прикладної фізики 
63.  135  6 (ПФ)-залік
 
к.ф.-м.н., ст. викладач Багрійчук О.С.,
к.ф.-м.н., доц. Сніжний В.Л. 
Прикладної фізики 
64.  54  1 іспит
 
асистент І.П.Даценко  Фізики та методики її викладання