Головна сторінка ukr rus

Запорізький національний унiверситет

Електронний банк
навчально-методичних матерiалiв


Перегляд

/Всі матеріали
/Всi факультети ЗНУ
/Економічний факультет
/Бакалавр
/Напрям Фінанси i кредит

Навчальний план

 

Назва Тривалість (годин) Семестр та вид контролю Викладачі Кафедра
1.  252  1,2 ЗАЛІК, ЕКЗАМЕН
 
Головань О.О., доц.
Спиця О.Г.
Гречнєва М.О. 
Алгебри та геометрії 
2.  144  2
 
Бондар Ю.О.  Управління фінансово-економічною безпекою і проектами 
3.  144  6 іспит
 
Сорокіна Олександра Сергіївна  Соціології 
4.  108  2
 
Бондар Ю.О.  Управління фінансово-економічною безпекою 
5.  72  4 залік
 
Венгерська Н. С.  міжнародної економіки та економічної теорії 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

6.  144  3 -іспит
 
Колобердянко І.І., Венгерська Н.С.  Міжнародної економіки та економічної теорії 
7.  676  1 залік
2 іспит
 
Васильченко О.І., Бєляєва А.В.,Домнич. О.В., Халемендик Ю.Є., Александрова О.Ф.  кафедра іноземних мов професійного спрямування 
8.  108  2 іспит
 
Колобердянко І. І.  кафедра міжнародної економіки та економічної теорії 
9.  180  1 іспит
 
Осаул Аліна Олександрівна  міжнародної економіки та економічної теорії 
10.  135  3 іспит
 
Лубенець Игор Олексійович  економічної теорії та підприємництва 
11.  108  1 екзамен
 
Савчук Т.Г.  історії України 
12.  72  2 іспит
 
доцент Грушева Т.В.  Новітньої історії України 
13.  144  5 семестр, екзамен
 
Олійник О.М.
Маркова С.В., Ганза І.В. 
бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
14.  150  8 іспит
 
Гулєвська Г.Ю.  Кафедра історії і теорії держави та права 
15.  144  2 іспит
 
Колобердянко Іван Іванович  міжнародної економіки та економічної теорії 
16.  540  1, 2, 3 залік
4 іспит
 
Костенко О.В.  Кафедра іноземних мов 
17.  64    Мартинов М.П.  конституційного та трудового права  
18.  36  екзамен
 
Рубцова Н.Ю.  Загальної та прикладної екології та зоології 
19.  72  6 з
 
Вагіна О.М.  Політології 
20.  108  4-залік  к.ф.н., Карім Ель Гуессаб  філософії 
21.  50    Мартинов М.П.  конституційного та трудового права 
22.  189    Губрієнко О.М.  кафедри конституційного та трудового права 
23.  132  1-7 залік
 
Ліьвінова - Головань О.П.  Фізичного виховання 
24.  108  4 іспит
 
К. філос. н., доцент Мегрелішвілі М. О., к. філос. н., асистент Гребінь С.М.  Філософії  
25.  180  1,2 залік; 2-іспит
 
Москаленко Є.А.  Іноземних мов професійного спрямування 
26.  90  2 залік
 
Казакова О.М.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
27.  120  2-іспит  Лохматова А.І.  Українознавства 
28.  90  1, 3
 
Стасик М.В.  українознавства 

Цикл природничо-наукової підготовки

29.  81  6 іспит
 
Омельянчик С.В. Мартинов М.П. Алімов К.О. Бровченко Н.В.  Конституційного та трудового права  

Цикл професійної та практичної підготовки

30.  180  5 іспит
 
Кисільова І.Ю.  фінансів та кредиту 
31.  1, 2 іспит
 
доц. Чаусовський Г.О., ас. Карпов А.К., к.б.н., доц. Задорожня В.Ю.  фізіології з курсом ЦЗ 
32.  144  5 іспит
 
Скорнякова Ю.Б.  обліку та аудиту 
33.  108  5 екзамен
 
Макаренко О.І.  економічної кібернетики 
34.  108  5 залік
 
Топалов А.Д.  Облік і аудит 
35.  108    Пухальська А.П.  Управління фінансово-економічною безпекою і проектами 
36.  180  4 іспит
 
Швець Ю.О.  фінансів та кредиту 
37.  150  6-диференційний залік    фінансів та кредиту 
38.  7- диференційований залік    фінанси та кредит 
39.  144  8 іспит
 
к.е.н., доцент Лепьохін О.В., Пашков І.А.  Управління фінансово-економічною безпекою і проектамии; управління персоналом та маркетингу 
40.  72  7 іспит
 
Кисільова І.Ю.  фінансів та кредиту 
41.  150  3 залік
4 іспит
 
Богма О.С.  фінансів та кредиту 
42.  108  6 іспит
 
Кущик А.П.  фінансів та кредиту 
43.  108  7 іспит
 
Бугай В.З.   фінансів та кредиту 
44.  216  3-6 залік, іспит
 
Щипанова О.О. Самойленко Г.В.  Цивільного права  
45.  144  4 екзамен
 
к.е.н., доцент Гельман В.М.  управління персоналом і маркетингу 
46.  144  7 іспит
 
Тимошик В.Ю.  Управління персоналом та маркетингу 
47.  108  8 з
 
к.е.н., доцент Череп О.Г.   Управління персоналом і маркетингу 
48.  108  9 іспит
 
Тимошик В.Ю.  Управління персоналом і маркетинг 
49.  144  2 Іспит
 
Череп О.Г.  Управління персоналом і маркетинг 
50.  162  І, ІV-залiк, iспит  Журавльова Г.С. Мартинов М.П.  Конституційного та трудового права 
51.  81  9-іспит  доц. Олійник О.М.  Теорії та практики менеджменту 
52.  81  VІ  Пирожкова Ю.В.  Адміністративного та господарського права 
53.  144  8 екзамен
 
Чеверда С.С.  економічної кібернетики 
54.  108  2-залік     
55.  144  3 іспит
 
Череп А.В.  Фінанси та кредит 
56.  108  8 залік
 
Савіна Л.О.  Фінансів та кредиту 
57.  108  7 іспит
 
Біленко В.А. Віхляєв М.Ю.  Конституційного та трудового права  
58.  108  8 залік
 
Савіна Л.О.  Фінансів та кредиту 
59.  72  7 залік
 
Кушнір С.О.  Фінансів та кредиту 
60.  144  3-іспит  Сьомченко В.В.  Облік і аудит 
61.  135  V-iспит  Сидоров Я.О.  Адміністративного та господарського права 
62.  81  4 іспит
 
Кушнір С.А.  Фінанси та кредит 
63.  150  1 - іспит  Пшенична О.С., Решевська К.С.  Інформаційних технологій 
64.  360  3 залік
4 іспит
 
Горбунова А.В.  Фінансів та кредиту 
65.  72  2 залік
 
Гельман В.М.  Фінансів та кредиту 
66.  150  2 екзамен
 
Шаповалова В.О.  економічної кібернетики 
67.  81  7-іспит  Линенко А.В., Бехтер Л.А.  Фінансів та кредиту 
68.  144  6-іспит  Швець Ю.О.  фінансів та кредиту 
69.  108  6 залік
 
Кисільова І.Ю.  Фінансів та кредиту 

Цикл дисциплін за вибором навчального закладу

70.  72  6 залік
 
Баштанник О.І.  економічна кібернетика 
71.  36  екзамен
 
  Загальної та прикладної екології та зоології 

Цикл дисциплін за вибором студента

72.  54  1 залік
 
Корінний Сергій Олександрович  міжнародної економіки та економічної теорії