Головна сторінка ukr rus

Запорізький національний унiверситет

Електронний банк
навчально-методичних матерiалiв


Перегляд

/Всі матеріали
/Всi факультети ЗНУ
/Історичний факультет
/Бакалавр
/Професійне спрямування Історія

Навчальний план

 

Назва Тривалість (годин) Семестр та вид контролю Викладачі Кафедра
1.    Абаніна Надія Сергіївна  Соціології 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

2.  80  3 залік
 
Ващенко Володимир Степанович  економічної теорії та підприемства 
3.  180  1 залік
2 іспит
 
Ніколаєва Н.М.  іноземних мов професійного спрямування 
4.  54    Чмут С.В.  Конституційного та трудового права  
5.  72  5 - іспит

 
Кальцева С.І.  Політології 
6.  54  3 залік
 
Михайленко Інна Ігорівна  Соціології 
7.  144  1-7 залік
 
Рибалка О.І.  Фізичного виховання 
8.  108  3 іспит
 
Д. філос. н., професор Кривега Л.Д.  Філософії 
9.  36  3 залік
 
Гончаренко П.В.  філософії 
10.  180  1,2 залік; 2-іспит
 
Москаленко Є.А.  Іноземних мов 
11.  108  8-залік  Шугальова І.М.  Історії України 
12.  72  4 іспит
 
Кривега Людмила Дмитрівна  Філософії 
13.  432  1,2,3 - залік, 4 - іспит  Люшинска Г.В.,Волкова А.В., Мурко І.І.  Кафедра іноземних мов професійного спрямування 
14.  90  1, 3 екзамен
 
Шульга О.О.  Українознавства 

Цикл природничо-наукової підготовки

15.  108  8 з
 
  Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін 
16.  126  3 іспит
 
к.пед.н., доцент Козич І.В., к.пед.н., Філь О.В.  Педагогіки та психології освітньої діяльності 
17.  108  2 іспит
 
к.психол.н., доцент Клопота Є.А.  педагогіки та психології освітньої діяльності 
18.  1, екзамен  Андрух С.І.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
19.  108  2-екзамен  Тощев Г.М.  Історії України 
20.  162  6-екзамен  Білівненко С.М.  Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін 
21.  108  6-залік  Нестеренко Л.О.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
22.  162  7-екзамен  Терно С.О.  Історії України 
23.  81  2 семестр залік  Ільченко І.І.  загального і слов'янського мовознавства 
24.  108  2-залік  Ярцева Л.І., Редько В.І.  Іноземних мов 

Цикл професійної та практичної підготовки

25.  1, 2 іспит
 
доц. Чаусовський Г.О., ас. Карпов А.К., к.б.н., доц. Задорожня В.Ю.  фізіології з курсом ЦЗ 
26.  162  9, іспит  Мільчев В.І.  джерелознавства, історіографії та СІД 
27.  108  1-екзамен  Андрух С.І.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
28.  188  5-6, іспит  Князьков Ю.П.
Гвоздик В.С. 
джерелознавства, історіографії та спеціальних, історичних дисциплін, новітньої історії України  
29.  6 екзамен
 
Турченко Г.Ф.  Історії України 
30.  7, 8 іспит
 
Турченко Ф.Г., Каганов Ю.О., Винарчук Т.В.  Новітньої історії України 
31.  5, екзамен  Ігнатуша О.М.  історії України 
32.  108  8 - іспит
 
Савченко І.В.  Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін 
33.  5
 
д.і.н., проф. Турченко Г.Ф.  історії України 
34.  1 Іспит
 
Молдавський Р.Л.  Джерелознавства, історіографії і СІД 
35.  108  1-екзамен  Єльников М.В.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
36.  162  2-екзамен  Шиханов Р.Б.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
37.  3,4 - екзамен  Лях С.Р.  Історії України 
38.  108  6, екзамен  Лях С.Р., Турченко Г.Ф., Ігнатуша О.М.  Історії України 
39.  324  3, 4-екзамен  Нестеренко Л.О., Маклюк О.М., Омельченко А.В.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
40.  324  5, 6, 7, 8-екзамен  Білоножко С.В., Давлєтов О.Р., Казакова О.М.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
41.  216  4–8-залік, екзамен  Маклюк О.М. Єльніков М.В.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
42.  270  5–8-залік, екзамен  Черкасов С.С.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
43.  108  4-залік  Швайба Н.І.  Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін 
44.  189  4 іспит
 
Сквірський І.О.   Конституційного та трудового права 
45.  54  5-залік  Каганов Ю.О.  Новітня історія України 
46.  54  7-залік  Ігнатуша О.М.  Історії України 
47.  108  8-екзамен  Гвоздик В.С.  Новітньої історії України 
48.  81  8-залік  Шугальова І.М.  Історії України 

Цикл дисциплін за вибором навчального закладу

49.  54  1-залік  Іріоглу Ю.О.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін 
50.  72  6 залік
 
Ніколаєва Т.Є.  Політології 
51.  54  5 залік
 
Штейнле О.Ф  новітньої історії України 
52.  108  1 залік
 
Савчук Т.Г.  історії України 
53.  2,залік  Тощев Г.М.  історії України 
54.  Гвоздик В.С., Грушева Т.В., Марчук В.В.  Новітньої історії України 
55.  36  екзамен
 
  Загальної та прикладної екології та зоології 
56.  108  6 за
 
Савченко І.В.  Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін 
57.  108  1,іспит  Білівненко С.М.  джерелознавства, історіографії та СІД 
58.  108  3, залік  Іріоглу Ю.О.  джерелознавства, історіографії та СІД 
59.  144  5-екзамен  д.і.н. Мільчев В.І.  Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін 
60.  108  4-екзамен  Грушева Т.В.  Новітньої історії України 
61.  108  1-екзамен  Грушева Т.В.  Новітньої історії України 
62.  108  4-залік  Ігнатуша О.М.  Історії України 
63.  108  6-залік  Лях С.Р.  Історії України 
64.  90  6-екзамен  Головко Ю.І., к.і.н., доцент кафедри джерелознавства, історіографії та СІД  Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін 
65.  108  8-екзамен  Давлєтов О.Р.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
66.  72  6 залік
 
Мальована Ю.Г.  Політології 
67.  81  6-залік  Білоножко С.В.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
68.  162  7-залік  Cавчук Т.Г., Штейнле О.Ф.  Історії України Новітньої історії України 

Цикл дисциплін за вибором студента

69.  72  6 залік
 
Кіндратець О.М.  Політології 
70.  72  8 залік
 
Князьков Ю.П.  Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін  
71.  90  5 залік
 
Князьков Ю.П.  джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін 
72.  108  5 залік
 
Головко Ю.І., к.і.н., доцент кафедри джерелознавства, історіографії та СІД  джерелознавства, історіографії та СІД 
73.  5 залік
 
Молдавський Р.Л.  джерелознавства, ісоріографії та спеціальних історичних дисциплін 
74.  81  7 залік
 
Головко Ю.І., к.і.н., доцент кафедри джерелознавства, історіографії та СІД   
75.  108  1 залік
 
Кравченко Ю.В.  загального і слов'янського мовознавства 
76.  54    к.і.н., доцент Ю. І. Головко  джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін 
77.  7 залік
 
Каганов Ю.О.  новітньої історії України 
78.  81  3-залік  Тощев Г.М.  Історії України 
79.  81  4-залік  Турченко Г.Ф.  Історії України 
80.  81  4-залік  Ігнатуша О.М.  Історії України 
81.  189  3, 4, 6-залік, екзамен  Маклюк О.М. Коваленко Л.В.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
82.  135  3, 4-залік  Єльников М.В.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
83.  81  3-залік  Молдавський Р.Л.  Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін 
84.  81  3-залік  Молдавський Р.Л.  Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін 
85.  54  4-залік  Іріоглу Ю.О.  Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін 
86.  81  3-залік  Штейнле О.Ф.  Новітньої історії України 
87.  81  4-залік  Ігнатуша О.М.  Історії України 
88.  81  3-залік  Грушева Т.В.  Новітньої історії України 
89.  81  3-залік  Винарчук Т.В.  Новітньої історії України 
90.  54  3-залік  Андрух С.І.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
91.  54  3-залік  Омельченко А.В.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
92.  81  3-залік  Молдавський Р.Л.  Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін 
93.  81  5-залік  Ігнатуша О.М.  Історії України 
94.  54  5-залік  Савчук Т.Г.   
95.  81  6-залік  Шугальова І.М.  Історії України 
96.  54  5-залік  Гвоздик В.С.  Новітньої історії України 
97.  81  5-екзамен  Черкасов С.С.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
98.  54  5-залік  Андрух С.І.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
99.  81  4,5-залік  Давлєтов О.Р.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
100.  54  5-залік  Омельченко А.В.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
101.  54  6-залік  Шиханов Р.Б.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
102.  54  6-залік  Казакова О.М.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
103.  81  5-залік  Білівненко С.М.  Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін 
104.  135  5-залік  Турченко Г.Ф.  Історії України 
105.  54  6-залік  Грушева Т.В.  Новітня історія України 
106.  81  7-залік  Кривко І.М.  Історії України 
107.  108  8-екзамен  Лях С.Р.  Історії України 
108.  108  5 залік
 
Лепська Н.В.  Політології 
109.  108  7-залік  Шиханов Р.Б.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
110.  36  7 залік
 
Князьков Ю.П.  Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін 
111.  81  7-залік  Марчук В.В.  Новітньої історії України 
112.  81  7-залік  Казакова О.М.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
113.  81  7-залік  Маклюк О.М.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
114.  81  8-залік  Омельченко А.В.  Всесвітньої історії та міжнародних відносин 
115.  135  7-залік  Головко Ю.І.  Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін 
116.  54  7, 8-залік  Білівненко С.М.  Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін 
117.  81  8-залік  Савченко І.В.  Джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін