Головна сторінка ukr rus

Запорізький національний унiверситет

Електронний банк
навчально-методичних матерiалiв


Перегляд

/Всі матеріали
/Всi факультети ЗНУ
/Філологічний факультет
/Бакалавр
/Професійне спрямування Українська мова та
література

Навчальний план

 

Назва Тривалість (годин) Семестр та вид контролю Викладачі Кафедра
1.      Російської філології 
2.    Дітькова С.Ю., Козленко Н.В.  російської філології 
3.    Дітькова С.Ю., Козленко Н.В.  російської філології 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

4.  297  1,2,3 - залік; 4 - іспит  Мурко І.І., Жаворонкова В.В., Беляєва А.В.  Кафедра іноземних мов професійного спрямування 
5.  81  1 семестр, іспит
 
Ткаченко В.Г.  Новітньої історії України 
6.  36  7 екзамен
 
Рубцова Н.Ю.  загальної та прикладної екології та зоології 
7.  108  2 іспит
 
к.пед.н., доцент Козич І.В.  педагогіки та психології освітньої діяльності 
8.  72  7 і
 
Мальована Ю.Г.  Політології 
9.  81    Мофа Сергій Олегович  Соціології 
10.  270  1-7 залік
 
Шептій Є.В.  Фізичного виховання 
11.  108  4 іспит
 
канд.філос.наук., доцент Карім Ель Гуессаб  філософії 
12.  72  2 іспит  Бондаренко В.Г.  українознавства 
13.  108  3 екзамен
 
к.психол.н., доцент Мосол Н.О.  Педагогіки та психології освітньої діяльності 
14.  142  1,2 залік; 2-іспит
 
Москаленко Є.А.  Іноземних мов професійного спрямування 
15.  81  3 залік
 
Михайленко Інна Ігорівна   
16.  72  7 іспит
 
Лепська Н.В.  Політології 

Цикл природничо-наукової підготовки

17.  81  6 іспит
 
Омельянчик С.В. Мартинов М.П. Алімов К.О. Бровченко Н.В.  Конституційного та трудового права  

Цикл професійної та практичної підготовки

18.  1, 2 іспит
 
доц. Чаусовський Г.О., ас. Карпов А.К., к.б.н., доц. Задорожня В.Ю.  фізіології з курсом ЦЗ 
19.  3,4 екзамен
 
д.філол.н., професор Білоусенко Петро Іванович,
к. філол.н.,доцент Стовбур Любов Миколаївна 
кафедра української мови 
20.  72  1, залік
 
К.ф. н., доц. Темна О.В., викл. Козленко Н.В.  російської філології 
21.    к.філол.н., доцент
Муравін О.В. 
Російської філології 
22.  108  8 залік
 
к.філол.н., доцент Муравін О.В.  російської філології 
23.    Муравін О.В.  Кафедра російської філології 
24.    Дітькова С.Ю., Козленко Н.В.  російської філології 
25.  135  6-7 іспит
 
доц. Слижук О.А.  української літератури 
26.    Павленко І.Я.  російської філології 
27.  81  8 семестр залік
 
доцент Ільченко І.І.  української мови 
28.  1-залік
2-екзамен 
к.ф.н., доцент Зубець Н.О.  української мови 
29.  162  6,7, 8 екзамен
 
Денисенко Л.П.,Сабліна С.В., Стовбур Л.М.  української мови 
30.  108  5 залік
 
Зубець Наталя Олександрівна  української мови 
31.  108  1 екзамен
 
Павленко І. Я.  Української літератури 
32.  72  2, залік
 
Павленко І.Я. (д.філол..н., професор)  російської філології 
33.  115  3 - залік  доцент Бойко Л.П.  української мови 
34.  81  2-іспит  Ярцева Л.І., Павлюк О.В.  Іноземних мов 
35.  81  1 екзамен  доц. Ліпкевич І.Г.  української мови 
36.  40  3 іспит
 
Темна О.В.  Російської філології 
37.  108  1 екзамен  викладач Кравченко Ю.В.  української мови 
38.  1080  Заліки – 1,3,8Екзамени – 2,4,5,6,7  доц. Зубець Н.О. (1,2), доц. Бойко Л.П. (3), доц. Сабліна С.В., Стовбур Л.М. (4,5), доц. Денисенко Л.П. (6,7,8)  кафедра української мови 
39.  108  5 - екзамен  к. філол.н.,доцент Сабліна С.В.  кафедра української мови 
40.  108  8-9 екзамен
 
доц. Слижук О.А.  української літератури 
41.  108  2 залік
 
доц. Ільченко І.І.  української мови 
42.  108  4 залік  доц. Денисенко Л.П.  української мови 
43.  702  2,4,6,8 – залік3,5,7 – екзамен   доц. Купріянов І.Т. (1), доц. Ніколова О.О. (2,3), доц. Дітькова С.Ю. (4), доц. Кравченко Я.П. (5), доц. Муравін О.В. (6,7), доц. Темна О.В. (8)  російської філології  
44.  72  5 залік
 
викладач Кравченко Ю.В.  української мови 
45.  135  7 екзамен  доц. Бакаленко І.М.  загальногоі слов'янського мовознавства 
46.  189  2
 
доц. Стовбур Л.М.  української мови 
47.  189  2 - контр. робота, 3 - залік   доц. Сабліна С.В. (2), доц. Стовбур Л.М. (3)  української мови 
48.  81  1 залік  Мухін В.В.  Математичного моделювання 
49.  81  2 залік  доц. Стадніченко О.О  українознавства 
50.  81  8 екзамен  доцент, к.ф.н. Ільченко І.І.  української мови 
51.  81  4 залік   доц. Стовбур Л.М.  української мови 
52.  108  5 залік  проф Білоусенко П.І.  української мови 
53.  72  5 залік
 
доц. Зубець Н.О.   української мови 
54.  54  4 залік
 
доц. Сабліна С.В.  української мови 
55.  108  7 залік  доц. Стовбур Л.М.  української мови 
56.  108  8 залік  доц. Сабліна С.В.   української мови 
57.  102  7 залік
 
доц. Денисенко Л.П.   української мови 
58.  108  8 залік  доц. Ліпкевич І.Г.  загального і слов'янського мовознавства 
59.  81  5 залік  доц. Бойко Л.П.  української мови 
60.  108  7- залік 8 – екзамен   доц. Ліпкевич І.Г.  української мови 
61.  54  8 – залік
 
доц. Стасик М.В.  українознавства 
62.  54  6 - залік  викладач, к.ф.н. Кравченко Ю.В.  загального і слов'янського мовознавства  
63.  210  8 екзамен
 
к.філол. н., ст. викладач Кушнерюк Ю.Р.  української літератури 
64.  189  4 іспит
 
Сквірський І.О.   Конституційного та трудового права 
65.  180  1, екзамен  доц. Ніколаєнко В.М.  української літератури 
66.  189  5 екзамен
 
доц. Хом'як Т.В.  української літератури 
67.  216  4, іспит  Кравченко В.О., к.ф.н., доцент  української літератури 
68.  189  3 залік
 
доц. Кравченко В.О.  української літератури 
69.  216  7, екзамен  доц. Проценко О.А.  української літератури 
70.  144  2, залік  доц. Горбач Н.В.  української літератури 
71.  162  6 екзамен
 
доц. Костецька Л.О.  української літератури 
72.  72  5 залік
 
Кушнерюк Ю.Р., к.філол. н., ст. викладач  української літератури 
73.  72  5, залік  Горбач Н.В.  української літератури 
74.  54  8 залік  доц. Ніколаєнко В.М.  української літератури 
75.  54  8 залік
 
доц. Проценко О.А.  української літератури 
76.  72  4 залік  доц. Кравченко В.О.  української літератури 
77.  72  6 залік
 
доц. Ніколаєнко В.М.   кафедра української літератури 
78.  81  4 залік
 
д. філол. н., доцент Павленко І.Я.  російської філології 
79.  144  7 залік
 
ст. викладач
Січкар О.М. 
української літератури 
80.  72  6 залік
 
доцент Костецька Л.О.  української літератури 
81.  72  3 залік
 
ст. викладач Січкар О.М.  української літератури 
82.  144  7 залік
 
доц. Хом’як Т.В.  української літератури 
83.  72  6 залік
 
доц., к.філол. н. Ніколаєнко В.М.  української літератури 
84.  135  7 залік
 
доц. Горбач Н.В.  української літератури 
85.  81  4 залік
 
доц. Горбач Н.В.  української літератури 
86.  144  7 залік
 
Кушнерюк Ю.Р., к. філол. н., доцент  української літератури 

Цикл дисциплін за вибором навчального закладу

87.  108  10 залік
 
Гончаренко П.В.  філософії 

Цикл дисциплін за вибором студента

88.  108    Коваленко Л.В.  всесвітньої історії та міжнародних відносин 
89.  72  6 залік
 
канд. філос.наук., доцент Ель Гуессаб Карім   філософії 
90.  72  6 залік
 
доц. Слижук О.А.  української літератури