Головна сторінка ukr rus

Запорізький національний унiверситет

Електронний банк
навчально-методичних матерiалiв


Перегляд

/Всі матеріали
/Всi факультети ЗНУ
/Філологічний факультет
/Бакалавр
/Професійне спрямування Російська мова та
література

Навчальний план

 

Назва Тривалість (годин) Семестр та вид контролю Викладачі Кафедра
1.      Російської філології 
2.    Дітькова С.Ю., Козленко Н.В.  російської філології 
3.      російської філології 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

4.    Дітькова С.Ю.  Российской филологии 
5.  81  1 семестр, іспит
 
Ткаченко В.Г.  Новітньої історії України 
6.  36  7 екзамен
 
Рубцова Н.Ю.  загальної та прикладної екології та зоології 
7.  108  2 іспит
 
к.пед.н., доцент Козич І.В.  педагогіки та психології освітньої діяльності 
8.  72  7 і
 
Мальована Ю.Г.  Політології 
9.  90  1,3 екзамен
 
Гринькіна Н.Ю.  Українознавства 
10.  270  1-7 залік
 
Шептій Є.В.  Фізичного виховання 
11.  108  4 іспит
 
канд.філос.наук., доцент Карім Ель Гуессаб  філософії 
12.  72  2 іспит  Бондаренко В.Г.  українознавства 
13.  108  3 екзамен
 
к.психол.н., доцент Мосол Н.О.  Педагогіки та психології освітньої діяльності 
14.  81  3 залік
 
Михайленко Інна Ігорівна   
15.  72  7 іспит
 
Лепська Н.В.  Політології 

Цикл природничо-наукової підготовки

16.  81  6 іспит
 
Омельянчик С.В. Мартинов М.П. Алімов К.О. Бровченко Н.В.  Конституційного та трудового права  

Цикл професійної та практичної підготовки

17.  162  6, екзамен  доц. Слижук О.А.  української літератури 
18.  108  1, екзамен  д.філол.н., професор Павленко І.Я.  російської філології 
19.  7 залік
 
к.філол.н., доцент Дука Л.І  російської філології 
20.  1, 2 іспит
 
доц. Чаусовський Г.О., ас. Карпов А.К., к.б.н., доц. Задорожня В.Ю.  фізіології з курсом ЦЗ 
21.    Дітькова С.Ю.  російської філології 
22.  280  3 іспит, 4 іспит  Пінчук Л.М., Фефелов О.П., Кисельова О.А., Галустова К.Г., Рандзицька А.О.   Кафедра викладання другої іноземної мови 
23.  168  7,іспит
8, іспит 
Чаплінська Т.А., Соколов В.В., Александров В.М., Ваніна Г.В.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
24.  351  9 іспит
10 іспит
 
Курохтіна А.М., Бондаренко Н.Б.  Викладання другої іноземної мови 
25.  351  9 іспит
10 іспит
 
Курохтіна А.М., Бондаренко Н.Б.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
26.  369  7 іспит
8 іспит
 
Мамедова А.І.  викладання другої іноземної мови 
27.  81  8 залік
 
к.філол.н., доц. Хейлік Т.О.  російської філології 
28.  108  1 залік
 
К.ф. н., доц. Темна О.В., викл. Козленко Н.В.  російської філології 
29.  108  8, екзамен  Темна О.В.  російської філології 
30.  135  5, залік
 
Муравін О.В., Козленко Н.В.  російської філології 
31.    Муравін О.В.  Кафедра російської філології 
32.    Дітькова С.Ю., Козленко Н.В.  російської філології 
33.  81    Павленко і.я.  російської філології 
34.  81  8, залік  Павленко І.Я.  російської філології 
35.  135  2, залік
 
Павленко І.Я., Козленко Н.В.  Російської філології 
36.  135  3, залік
 
Павленко І.Я., Козленко Н.В.  Російської філології 
37.  144  7, іспит  доц. Муравін О.В., викл. Козленко Н.В.  російської філології 
38.    Дітькова С.Ю.  російської філології 
39.  135  5, іспит  проф. Погребна В.Л., вик. Козленко Н.В.  російської філології 
40.  144  8, іспит
 
Муравін О.В., Козленко Н.В.  російської філології 
41.      російської філології 
42.  81  1 ,залік
 
к.філол.н.доцент
Мацегора І.Л. 
російської філології 
43.  5
 
   
44.  81  2,екзамен  к.філол.н., доцент Томиліна Г.Я.  російської філології 
45.  108  7, екзамен  к.філол.н., доцент Дука Л.І.  російської філології 
46.  108  6,екзамен  к.філол.н.,доцент Дука Л.І  російської філології 
47.  108  8 залік
 
к. філол.н.,доцент Дука Л.І.  російської філології 
48.  105  3 залік
 
к.філол.н., доц. Хейлік Т.О.  російської філології 
49.  180  4,5 екзамен  к.філол.н.,доцент
Мацегора І.Л. 
російської філології 
50.  54  к.філол.н., доцент Томиліна Г.Я.  російської філології 
51.  81  8,залік  к.філол.н., доцент Дука Л.І.  російської філології 
52.  72  6 залік
 
к.філол.н., доцент Мацегора І.Л.  російської філології 
53.  72  2, залік
 
Павленко І.Я. (д.філол..н., професор)  російської філології 
54.  72  6, залік
 
Муравін О.В., Козленко Н.В.  російської філології 
55.  44  6 іспит
 
К.ф.н., доц. Темна О.В.  Російської філології 
56.  54  4 залік  доц. Дітькова С.Ю.  російської філології 
57.  280  5 залік ,6 іспит  Тупахіна О.В., Манов О.Д.  Кафедра викладання другої іноземної мови 
58.  40  3 іспит
 
Темна О.В.  Російської філології 
59.  33    Павленко І.Я.  російської філології 
60.  202  2 екзамен
 
Александров В.М.Фефелов О.П., Жукова А.О.  Кафедри викладання другої іноземної мови 
61.  81  1-іспит  Ярцева Л.І.,Павлюк О.О.  Іноземних мов 
62.  260  1-залік
2 – екзамен 
к.філол.н., доц. Хейлік Т.А.  російської філології 
63.  135  1 екзамен  к.філол.н., доцент Дука Л.І.  російської філології 
64.  90  1,5 залік
 
доц. Стадніченко О.О.  українознавства 
65.  81  1 залік  Мухін В.В.  Математичного моделювання 
66.  81  4 залік  к.філол.н.,доцент
Мацегора І.Л. 
російської філології 
67.  108  1 екзамен  доц. Павленко І.Я.  російської філології 
68.  108  1 екзамен
 
к.філол. н.,доцент
Мацегора І.Л. 
російської філології 
69.  135  6 екзамен  доц. Бакаленко І.М.  загального та слов'янського мовознавства 
70.  108  4 екзамен  к.філол.н., доцент Томиліна Г.Я.  російської філології 
71.  108  5, екзамен  к.філол.н., доцент Томиліна Г.Я.  російської філології 
72.  135  8 екзамен  к.філол.н., доцент Хейлік Т.О.  російської філології 
73.  189  2 залік
 
к.філол.н., доцент Дука Л.І.  російської філології 
74.  54  8, залік
 
к.філол.н., доцент Дука Л.І.  російської філології 
75.  54  8 залік  доц. Муравін О.В.  російської філології 
76.  54  7 залік  доц. Павленко І.Я.  російської філології 
77.  36  8 залік
 
доц. Стасик М.В.  українознавства 
78.  81  8 залік  доц. Павленко І.Я.  російської філології 
79.  189  4 іспит
 
Сквірський І.О.   Конституційного та трудового права 
80.  54  7 залік
 
Слижук Олеся Алимівна  кафедра української літератури 

Цикл дисциплін за вибором навчального закладу

81.  108  10 залік
 
Гончаренко П.В.  філософії 

Цикл дисциплін за вибором студента

82.  72  6 залік
 
канд. філос.наук., доцент Ель Гуессаб Карім   філософії