Головна сторінка ukr rus

Запорізький національний унiверситет

Електронний банк
навчально-методичних матерiалiв

Статистика 22.06.2018

Всьго дисциплін Повністю забезпечені Не повністю забезпечені %
Всi факультети ЗНУ 3670 2898 772 78%
Біологічний факультет 407 365 42 89%
Бакалавр 271 245 26 90%
Напрям Хімія 62 57 5 91%
Напрям Лiсове i cадово-паркове господарство 69 59 10 85%
Напрям Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 80 69 11 86%
Напрям Біологія 110 103 7 93%
Спеціаліст 66 58 8 87%
Спеціальність Хімія 13 12 1 92%
Спеціальність Лiсове i cадово-паркове господарство 3 3 0 100%
Спеціальність Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 15 11 4 73%
Спеціальність Біологія 41 38 3 92%
Магістр 101 91 10 90%
Спеціальність Хімія 15 12 3 80%
Спеціальність Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 23 17 6 73%
Спеціальність Біологія 52 50 2 96%
Спеціальність «Генетика» 11 9 2 81%
Спеціальність "Мисливське господарство" 11 11 0 100%
Економічний факультет 436 344 92 78%
Бакалавр 226 187 39 82%
Напрям Економічна кібернетика 74 68 6 91%
Напрям Облік і аудит 78 71 7 91%
Напрям Фінанси i кредит 72 62 10 86%
Напрям Міжнародна економіка 68 59 9 86%
Напрям Управління персоналом 46 38 8 82%
Напрям Маркетинг 21 15 6 71%
Спеціаліст 66 53 13 80%
Спеціальність Економічна кібернетика 18 16 2 88%
Спеціальність Облік і аудит 27 22 5 81%
Спеціальність Фінанси i кредит 18 12 6 66%
Спеціальність Міжнародна економіка 9 9 0 100%
Магістр 154 113 41 73%
Спеціальність Управління фінансово-економічною безпекою 31 22 9 70%
Спеціальність Управління проектами 28 13 15 46%
Спеціальність Економічна кібернетика 20 17 3 85%
Спеціальність Облік і аудит 25 19 6 76%
Спеціальність Фінанси i кредит 23 16 7 69%
Спеціальність Міжнародна економіка 21 15 6 71%
Спеціальність Економіка довкілля і природних ресурсів 14 12 2 85%
Історичний факультет 309 264 45 85%
Бакалавр 227 200 27 88%
Напрям Міжнародні відносини 21 17 4 80%
Професійне спрямування Архівознавство 51 48 3 94%
Професійне спрямування Історія 117 101 16 86%
Країнознавство 71 64 7 90%
Спеціаліст 45 38 7 84%
Спеціальність Архівознавство 14 12 2 85%
Спеціальність Історія 22 20 2 90%
Спеціальність Країнознавство 14 11 3 78%
Магістр 42 31 11 73%
Спеціальність Архівознавство 11 9 2 81%
Спеціальність Історія 17 15 2 88%
Спеціальність Країнознавство 23 13 10 56%
Спеціальність Міжнародні відносини 0 0 0 0%
Математичний факультет 290 221 69 76%
Бакалавр 217 166 51 76%
Напрям Інформатика 71 61 10 85%
Напрям Прикладна математика 73 56 17 76%
Напрям Математика 68 61 7 89%
Напрям Програмна інженерія 43 21 22 48%
Спеціаліст 34 27 7 79%
Спеціальність Інформатика 13 10 3 76%
Спеціальність Прикладна математика 14 13 1 92%
Спеціальність Математика 12 10 2 83%
Інженерія програмного забезпечення 1 0 1 0%
Магістр 45 33 12 73%
Спеціальність Інформатика 12 6 6 50%
Спеціальність Прикладна математика 19 13 6 68%
Спеціальність Математика 20 16 4 80%
Інженерія програмного забезпечення 1 1 0 100%
Факультет іноземної філології 341 230 111 67%
Бакалавр 237 172 65 72%
Напрям Фiлологiя(англ) 69 53 16 76%
Напрям Фiлологiя (нiм.) 60 48 12 80%
Напрям Фiлологiя(фран.) 62 43 19 69%
Напрям Фiлологiя(iсп.) 61 48 13 78%
Професійне спрямування Англійська мова та література 18 12 6 66%
Професійне спрямування Переклад (англ.) 75 50 25 66%
Професійне спрямування Переклад (нiм.) 60 45 15 75%
Професійне спрямування Переклад (франц.) 61 44 17 72%
Спеціаліст 58 36 22 62%
Спеціальність Переклад (англ.) 20 15 5 75%
Спеціальність Переклад (фран.) 14 10 4 71%
Спеціальність Переклад (нiм.) 15 9 6 60%
Спеціальність Філологія (англ.) 17 13 4 76%
Спеціальність Філологія (нім.) 10 8 2 80%
Спеціальність Філологія (фран.) 9 8 1 88%
Спеціальність Філологія (ісп.) 9 7 2 77%
Магістр 59 32 27 54%
Спеціальність Переклад (англ.) 17 13 4 76%
Спеціальність Переклад (фран.) 15 9 6 60%
Спеціальність Переклад (нiм.) 11 1 10 9%
Спеціальність Фiлологiя (англ.) 15 12 3 80%
Спеціальність Філологія (нім.) 12 6 6 50%
Спеціальність Філологія (фран.) 11 5 6 45%
Спеціальність Філологія (ісп.) 13 6 7 46%
Факультет журналістики 288 200 88 69%
Бакалавр 209 154 55 73%
Напрям Видавнича справа та редагування 80 71 9 88%
Напрям Реклама і зв’язки з громадськістю 80 58 22 72%
Напрям Журналістика 103 72 31 69%
Спеціаліст 43 32 11 74%
Спеціальність Видавнича справа та редагування 11 8 3 72%
Спеціальність Журналістика 17 12 5 70%
Спеціальність Зв’язки з громадськістю 9 6 3 66%
Спеціальність Реклама 9 8 1 88%
Магістр 46 22 24 47%
Спеціальність Реклама 10 4 6 40%
Спеціальність Журналістика 26 13 13 50%
Спеціальність Медіа-комунікації 18 9 9 50%
Факультет менеджменту 234 196 38 83%
Бакалавр 114 101 13 88%
Професійне спрямування Логістика 77 67 10 87%
Професійне спрямування Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності 82 75 7 91%
Професійне спрямування Менеджмент організацій 83 75 8 90%
Спеціаліст 35 32 3 91%
Спеціальність Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності 19 18 1 94%
Спеціальність Менеджмент організацій 21 19 2 90%
Магістр 99 76 23 76%
Спеціальність Логістика 26 15 11 57%
Спеціальність Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності 24 21 3 87%
Спеціальність Менеджмент організацій 31 26 5 83%
Спеціальність Бізнес-адміністрування 36 28 8 77%
Факультет соціальної педагогіки і психології 315 238 77 75%
Бакалавр 205 159 46 77%
Напрям Театральне мистецтво 46 40 6 86%
Напрям Психологія 91 75 16 82%
Напрям Соціальна педагогіка 103 76 27 73%
Спеціаліст 61 44 17 72%
Спеціальність Театральне мистецтво 16 12 4 75%
Спеціальність психологія 27 21 6 77%
Спеціальність Соціальна педагогіка 23 16 7 69%
Магістр 62 45 17 72%
Спеціальність Педагогіка вищої школи 20 20 0 100%
Спеціальність Психологія 33 23 10 69%
Спеціальність Соціальна педагогіка 16 7 9 43%
Факультет соціології та управління 328 260 68 79%
Бакалавр 218 173 45 79%
Напрям Політологія 85 77 8 90%
Професійне спрямування Соціологія 84 61 23 72%
Професійне спрямування Соціальна робота 75 63 12 84%
Напрям Філософія 16 9 7 56%
Спеціаліст 51 39 12 76%
Спеціальність Політологія 21 17 4 80%
Спеціальність Соціологія 18 10 8 55%
Спеціальність Соціальна робота 18 18 0 100%
Магістр 63 52 11 82%
Спеціальність Політологія 19 17 2 89%
Спеціальність Соціологія 22 14 8 63%
Спеціальність Соціальна робота 15 13 2 86%
Державна служба 16 13 3 81%
Факультет фізичного виховання 320 247 73 77%
Бакалавр 193 163 30 84%
Напрям Спорт 85 70 15 82%
Напрям Фізичне виховання 85 69 16 81%
Напрям Здоров’я людини 83 67 16 80%
Напрям Організація туристичного обслуговування 81 71 10 87%
Організація готельного обслуговування 13 12 1 92%
Спеціаліст 90 66 24 73%
Спеціальність Туризмознавство (за видами) 22 12 10 54%
Спеціальність Олімпійський та професійний спорт 23 18 5 78%
Спеціальність Фізичне виховання 35 32 3 91%
Спеціальность Фізична реабілітація 18 11 7 61%
Магістр 62 39 23 62%
Спеціальність Туризмознавство (за видами) 28 11 17 39%
Спеціальність Олімпійський та професійний спорт 18 13 5 72%
Спеціальність Фізичне виховання 17 13 4 76%
Спеціальность Фізична реабілітація 15 11 4 73%
Фізичний факультет 197 148 49 75%
Бакалавр 123 96 27 78%
Напрям Прикладна фізика 64 51 13 79%
Напрям Фізика 81 62 19 76%
Спеціаліст 38 29 9 76%
Спеціальність Прикладна фізика (за галузями використання) 12 11 1 91%
Спеціальність Фізика (за напрямками) 26 18 8 69%
Спеціальність Фізика конденсованого стану 6 4 2 66%
Магістр 42 28 14 66%
Спеціальність Прикладна фізика (за галузями використання) 17 12 5 70%
Спеціальність Фізика (за напрямками) 25 14 11 56%
Спеціальність Фізика конденсованого стану 18 13 5 72%
Філологічний факультет 207 178 29 85%
Бакалавр 159 136 23 85%
Професійне спрямування Російська мова та література 82 75 7 91%
Професійне спрямування Українська мова та література 90 77 13 85%
Професійне спрямування Переклад (українська, російська, польська мови) 9 3 6 33%
Професійне спрямування Переклад (українська, російська, болгарська мови) 7 3 4 42%
Спеціаліст 26 23 3 88%
Спеціальність Російська мова та література 17 16 1 94%
Спеціальність Українська мова та література 11 9 2 81%
Магістр 33 29 4 87%
Спеціальність Російська мова та література 19 16 3 84%
Спеціальність Українська мова та література 19 16 3 84%
Юридичний факультет 109 99 10 90%
Бакалавр 77 70 7 90%
Напрям Правознавство 77 70 7 90%
Спеціальність Правознавство 14 11 3 78%
Магістр 26 22 4 84%
Спеціальність Правознавство 26 22 4 84%
Відокремлені підрозділи ЗНУ 321 31 290 9%
Нiкопольський iнститут ЗНУ 317 30 287 9%
Бакалавр 282 27 255 9%
Професійне спрямування Менеджмент організацій 102 9 93 8%
Професійне спрямування Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності 99 6 93 6%
Напрям Облік і аудит 95 3 92 3%
Напрям Фінанси i кредит 110 4 106 3%
Професійне спрямування Англійська мова та література 57 17 40 29%
Спеціаліст 41 4 37 9%
Спеціальність Менеджмент організацій 2 0 2 0%
Спеціальність Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності 5 1 4 20%
Спеціальність Облік і аудит 22 0 22 0%
Спеціальність Фінанси i кредит 23 0 23 0%
Спеціальність Англійська мова та література 4 3 1 75%
Спеціальність Німецька мова 2 0 2 0%
Економіко-правничий коледж 1 1 0 100%
Туристичне обслуговування 0 0 0 0%
Правознавство 0 0 0 0%
Фінанси і кредит 0 0 0 0%
Бухгалтерський облік 0 0 0 0%
Організація виробництва 0 0 0 0%
Розробка програмного забезпечення 0 0 0 0%
Фізичне виховання 0 0 0 0%
Видавнича справа та редагування 1 1 0 100%
Соціальна робота 0 0 0 0%
Торговий коледж 3 0 3 0%
Економіка та підприємство 3 0 3 0%
Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції 0 0 0 0%
Перелік вибіркових дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки 71 27 44 38%
Вибіркові дисципліни 71 27 44 38%
Біологічний факультет 17 6 11 35%
Економічний факультет 23 6 17 26%
Історичний факультет 21 9 12 42%
Математичний факультет 18 4 14 22%
Факультет іноземної філології 25 4 21 16%
Факультет журналістики 17 6 11 35%
Факультет менеджменту 19 5 14 26%
Факультет соціальної педагогіки і психології 16 2 14 12%
Факультет соціології та управління 23 8 15 34%
Факультет фізичного виховання 18 6 12 33%
Фізичний факультет 17 5 12 29%
Філологічний факультет 25 5 20 20%
Юридичний факультет 18 6 12 33%