Розміщення навчально-методичних матеріалів в електронному банку

Підготовка файлів до розміщення

Всі файли, які ви завантажуєте на сайт, мають бути у форматі pdf. Файли, що було подано у ворді, слід перевести у pdf. Наприклад, за допомогою програми CutePDF Printer.

Програма CutePDF Printer вбудовується у програму Word. Відкрийте документ, який ви хочете перевести у формат pdf.

Натисніть кнопку "друкувати".

Виберіть з принтерів той, у якому є сполучення літер PDF. Натисніть "друкувати". Ви побачите віконце, де Вас запитають, куди зберегти документ. Новий документ буде у потрібному форматі.

Увага: імена файлів мають складатися лише з латинських літер, цифр та символів «-» «_».Наприклад ukr-lit-19-st_navchprog.pdf , ukr-lit-19-st_robprog.pdf і так далі. Для масового перейменування файлів використовуйте програму Renamer. ( http://dimonius.da.ru )

Програми для створення файлів PDF

2) CutePDF Printer: Про програму Завантажити

3) Pdf995 Printer Про програму Завантажити

4) Go2PDF Про програму Завантажити

Вхід на сайт «Електронний банк навчально-методичних матерiалiв»

Відкрити сторінку http://sites.znu.edu.ua/cms/

Ввести ім’я та пароль

Натиснути Перелік сайтів=>Електронний банк навчально-методичних матерiалiв ЗНУ=>Відкрити сайт

Зміна існуючих  навчальних курсів (дисциплін)

Скоріш за все, бланк для вашого навчального курсу уже закладений у список дисциплін, його треба тільки наповнити інформацією.

Натисніть посилання «URL» в лівій колонці

Знайдіть курс, який треба змінити. Для цього у формі пошуку (над списком) впишіть назву курсу у графі "Назва" і виберіть напрям, для якого читається дана дисципліна у графі "Категорія", а потім натисніть "Знайти".

Натисніть на іконку […]  біля назви потрібного курсу

Виберіть «Змінити властивості URL»

Як правильно  заповнити форму

а) «Видимий» – вибрати «так»;

а) «Номер по порядку» – має бути не менше одиниці, крім того стежте, щоб номери не повторювалися; виняток - для курсів, які позначаються в навчальному плані як один, але містять у собі декілька окремих, наприклад, курс "друга іноземна мова", де під одним порядковим номером ітиме німецька, англійська, французька тощо;

б) «Назва» – зазначається назва навчального курсу – подивитися у навчальній програмі курсу;

в) «Автор» – зазначається автор навчального курсу – подивитися у навчальній програмі курсу. Формат такий: «Іванов Іван Іванович (вчений ступінь, посада)» або «Іванов І.І. (вчений ступінь, посада)»;

д) «Місце видання» – замість трьох крапок додати назву факультету, який подавав навчальні матеріали, або ж кафедру, якщо йдеться про міжфакультетські кафедри.

г) «Цикл» – вибрати зі списку;

е) «Анотація» – взяти з навчальної програми частину, де вказано мету, завдання курсу, а також вміння і знання, які повинен отримати студент.

є) «Ключові слова» – це слова, які користувач може вводити в поле пошуку, але яких немає у полі «Назва» і «Автор». Це може бути прізвище автора російською мовою, або ж написане з помилкою, якщо існує висока імовірність такої помилки (наприклад, Белецький – Білецький), спрощений варіант назви курсу, яким користуються студенти (Наприклад, для назви курсу «Основи математичного аналізу» - «Математичний аналіз») тощо.

ж) «Тривалість (годин)» - скільки годин віддається на даний курс (зазвичай пишеться у робочій програмі)

ж) «Семестр та вид контролю» - запис у форматі «1, 2 - залік», де 1, 2 - семестри, в які читається дисципліна (увага. семестри, а не курси!), а далі через тире - форми контролю

ж) «Викладачі» - список осіб, що викладають даний курс

ж) «Кафедра» - назва кафедри, що надала матеріали

ж) «Призначено для» - список напрямів, для яких читається дисципліна. Виберіть зі списку, звертаючи увагу на рівень (бакалавр, спеціаліст, магістр); Дисципліну можна приєднати до кількох напрямів, якщо вся інформація щодо неї є правильною для кожнго з цих напрямів; кількість напрямів, вказаних для однієї дисципліни, необмежений, нові поля додаються, коли всі видимі вже заповнені, а видаляються натисканням на червоний хрестик.

ж) Якщо не володієте інформацією, запитаною деякими з полів, її можна пропустити, але не зловживайте, бо це ускладнює пошук вашої дисципліни і може зробити вашу працю над банком інформації марною;

з) Натисніть кнопку «Зберегти»

Якщо все зроблено правильно, ви побачите напис «Зміни успішно збережено»

Додаємо файли

Нагорі форми є розділ для додавання файлів, що ви їх підготували, конвертувавши у формат pdf.

Навчальний курс обов’язково повинен містити навчальну і робочу програму. Також навчальний курс може містити інші файли за бажанням автора: екзаменаційні запитання, список літератури, теми самостійних робіт, контрольні роботи тощо.

Коли всі файли готові,

а) у блоку завантаження файлів натисніть кнопку «Обзор...» і виберіть один із файлів.

б) У поле з заголовком «Підпис» впишіть назву документа з його номером, наприклад:

«01 Навчальна програма»

або «02 Робоча програма»

або «03 Методичні матеріали для семінарських занять»

або «03 Методичні матеріали для практичних занять»

або «04 Методичні матеріали для лабораторних занять»

або «05 Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи студентів»

або «06 Методичні матеріали та тематика контрольних робіт для заочників»

або «07 Контрольні завдання»

або «08 Тестові завдання»

або «09 Питання до заліку»

або «10 Питання до іспиту»

в) натисніть «Зберегти»

Додайте таким же чином решту файлів.

Внесення нових навчальних курсів (дисциплін)

Може статися, що вашого курсу не виявиться в переліку дисциплін. В такому разі, його слід додати самостійно.

Натиснути «Додати URL»

Ввести у форму інформацію, скориставшись попереднім розділом інструкції.

Технічні консультації:

289-41-09, Інформаційно-обчислювальний центр, 1-й корпус, 22а, група веб-технологій та дистанційного навчання, Добровольський Геннадій Анатолійович