Редакційна колегія

 

РЕДАКЦІЙНА РАДА

 

Головний редактор

Омельянчик Людмила Олександрівна, доктор фармацевтичних наук, професор Запорізького національного університету.

 

Відповідальний редактор

Бессонова Валентина Петрівна, доктор біологічних наук, професор Дніпровського державного аграрно-економічного університету.

 

Технічний редактор

Іванченко Ольга Євгенівна, кандидат біологічних наук, доцент Дніпровського державного аграрно-економічного університету.

 

Відповідальний секретар

Яковлєва-Носарь Світлана Олегівна, кандидат біологічних наук, доцент Запорізького національного університету.

 

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 

Бовт Валентина Дем’янівна

доктор біологічних наук, професор Запорізького національного університету;

Бражко Олександр Анатолійович

доктор біологічних наук, професор Запорізького національного університету;

Гнатів Петро Степанович

доктор біологічних наук, професор Львівського національного аграрного університету;

Грицан Юрій Іванович

доктор біологічних наук, професор Дніпровського державного аграрно-економічного університету;

Домніч Валерій Іванович

доктор біологічних наук, професор Запорізького національного університету;

Кавеленова Людмила Михайлівна

доктор біологічних наук, професор Самарського державного університету (Росія);

Левон Федір Михайлович

доктор сільськогосподарських наук, професор, провідний науковий співробітник Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України;

Лихолат Юрій Васильович

доктор біологічних наук, професор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Лях Віктор Олексійович

доктор біологічних наук, професор Запорізького національного університету;

Marco Landi

доктор філософії, університет Фізіології та біохімії рослин, м. Піза, Італія

Рильський Олександр Федорович

доктор біологічних наук, професор Запорізького національного університету;

Сапаров Абдулла Сапарович

доктор сільськогосподарських наук, професор, генеральний директор Казахського НДІ ґрунтознавства та агрохімії ім. У.У. Успанова, академік Академії сільськогосподарських наук Республіки Казахстан, почесний член НАН Республіки Казахстан

Сарабєєв Володимир Леонідович

кандидат біологічних наук, доцент Запорізького національного університету;

Сергійчик  Світлана Олександрівна

доктор біологічних наук, професор Білоруського державного економічного університету (Білорусія);

Фролов Олександр Кирилович

доктор біологічних наук, професор Запорізького національного університету.