Історія Центру інтенсивного вивчення іноземних мов

Центр інтенсивного вивчення іноземних мов ЗНУ створений 15 лютого 1996 р. у межах угоди між університетом та представництвом Британської ради у м. Києві як п'ятипрограмний центр підготовки спеціалістів з англійської мови (проект FCP 2228). Першим керівником Центру була призначена зав. кафедрою англійської мови Л.М.Латун. Матеріальну базу Центру склало обладнання, отримане від фонду „Відродження”.

У травні 1998 р., у зв'язку із завершенням проекту FCP 2228, Центр було підпорядковано кафедрі теорії англійської мови, директором призначено зав. кафедрою теорії англійської мови В.І.Скібіну. Пріорітетним напрямком діяльності Центру стало підготування спеціалістів за додатковою спеціальністю „англійська мова; переклад”.

У жовтні 2003 р., у зв'язку з реорганізацією структурних підрозділів факультету іноземної філології, Центр підготовки спеціалістів з англійської мови був перейменований у Центр інтенсивного вивчення іноземних мов.

У жовтні 2004 р., відповідно до змін, внесених у навчальну програму та робочі плани Центру, набір студентів для навчання за додатковою спеціальністю „англійська мова; переклад” був припинений. Оскільки вказана освітня послуга користувалася попитом, а ринок послуг з мовної підготовки у місті був на той момент вже сформований, перед Центром постала проблема пошуку нових стратегій розвитку, які б забезпечили його рентабельність і конкурентоспроможність.

Зважаючи на приналежність Центру до найбільшого державного ВУЗу області, що гарантує якість наданих послуг і професіоналізм викладацького складу, пріоритетним напрямком діяльності Центру стало інтенсивне вивчення іноземних мов із перспективою складання іспитів на сертифікати міжнародного зразку. Вирішальну роль при цьому відіграв той факт, що за десять років безперервної праці на ринку освітніх послуг викладачами Центру був накопичений значний досвід, розроблені нові ефективні методики інтенсивного вивчення іноземних мов, удосконалена система викладання англійської мови як такої, що користується найбільшим попитом (наразі вона побудована за модульним принципом і охоплює всі рівні мовної підготовки, від початкового до найвищого).

25 років на ринку освітніх послуг!

Ми були першими і залишаємося найкращими!!!

Центр інтенсивного вивчення іноземних мов

Запорізький національний університет
69600, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 66-Б
каб. 108 (1-й поверх)
Тел.: (061) 289-12-95, (066) 290-56-21
Copyright 2006-2007 © Business Company. All rights reserved. Privacy PolicyHUNTER by © KOTSOFT™