Міжнародні сертифікати володіння англійською мовою

Що таке IELTS ?

IELTS (International English Language Testing System) – провідний тест з англійської мови у світі. Щороку понад 1, 2 мільйони кандидатів у всьому світі складають його, відкриваючи шлях до міжнародної освіти та працевлаштування.

Навіщо потрібен IELTS ?

 • вступ до англомовної школи, коледжу чи університету;

 • еміграція до Великої Британії, Канади, Нової Зеландії, Австралії чи іншої англомовної країни;

 • відвідування курсів у англомовних країнах;

 • удосконалення володіння англійською мовою.

Які є версії IELTS ?

IELTS має дві версії.

 • Академічний модуль підходить для тих кандидатів, які бажають навчатись в університеті закордоном. Майже всі університети у Великій Британії, сполучених Штатах та інших країнах вимагають сертифікат Академічного модулю IELTS.

 • Загальний модуль розроблений для осіб, які прагнуть отримати середню освіту в англомовній країні, емігрувати або взяти участь у тренінгових програмах чи програмах обміну.

Тести на сприйняття на слух і мовлення однакові для обох модулів, проте тести на читання й письмо відрізняються.

З чого складається іспит?

Екзамен складається з чотирьох частин:

*Аудіювання (30 хвилин);

*Читання (60 хвилин);

*Письмо (60 хвилин);

*Мовлення (11-14 хвилин).

Як оцінюється IELTS ?

Рівень кандидата оцінюється за дев’ятибальною шкалою. Порівняйте систему оцінювання IELTS з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти (CEF levels). Здавати іспит варто, якщо маєте середній рівень володіння англійською (В2 та вище).

CEF levels

IELTS

A1

 

A2

3.0

B1

3.5-4.5

B2

5.0-6.0

C1

6.5-7.0

C2

7.5+

 

Що таке TOEFL?

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) — це міжнародний екзамен з англійської мови, який складають люди, для яких англійська мова є іноземною.

Навіщо потрібен TOEFL?

 1. вступ до коледжів, університетів;

 2. міжнарожні програми стажування;

Подання результатів такого тесту є обов'язковим під час вступу до більш ніж як 2400 коледжів та університетів США, Канади та деяких інших країн. Результати саме цього тесту необхідні під час вступу до всіх університетів США студентів або аспірантів, що раніше навчались іншою мовою. Окрім цього, здавати TOEFL необхідно для участі в багатьох міжнародних програмах стажування у закладах, в яких навчанння відбувається англійською мовою.

 Де визнається TOEFL?

Тест визнало більш ніж 6000 коледжів та університетів в більш ніж 130 країнах світу.

 Які є версіїї TOEFL?

 Існує кілька версій тесту: паперовий варіант (PBT -paper-based test), комп'ютерний варіант (CBT - computer-based test) і інтернет-варіант (iBT -internet-based test). В даний час останній варіант вважається кращим у багатьох вузах,так як включає завдання не тільки начитання, аудіювання та письмову мову, але також усне мовлення і комбіновані завдання.

 З чого складається іспит?

Екзамен складається з чотирьох частин:

 • аудіювання (60-90 хвилин)

 • читання (60-80 хвилин)

 • письмо (50 хвилин)

 • мовлення (20 хвилин)

Як оцінюється TOEFL?

Для отримання оцінки необхідно виконати хочаб по одному завданню з кожного розділу: читання,аудіювання, письмо, мовлення.
TOEFL PBT Кожен з чотирьох розділів оцінюється по 30 бальній шкалі. Максимальна сума балів за весь  тесту дорівнює120.
Результати тесту можливо отримати в електронному варіанті.

Це означає, що ви повинні набратикількість балів не нижчу, за ту, що вимагає ваш коледж або університет. Кожен коледж або університет вимагає від студентів свій результат (зазвичай це  520-560 балів для TOEFL PBT або  80–100 балів для TOEFL iBT.

Тест оцінює ваш рівень володіння англійською мовою. Навчальні заклади самі встановлюють

Прохідний бал TOEFL. Мінімальний бал дорівнює 133, максимальний - 267 і більше, 300 - довершений результат.


Cambridge ESOL — це провідна серія екзаменів для тих, хто вивчає англійську мову. 

Щороку  їх складає більш ніж 2 мільйони кандидатів у 130 країнах світу. Кембриджські сертифікати допоможуть вам вступити в університет чи коледж, підкріплять вашу майбутню кар'єру та допоможуть вам оцінити власні успіхи.  

KET

KET (Кеу English Test) є екзаменом Cambridge ESOL першого рівня та рівня А2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (Common European Framework). KET оцінює ваші вміння письмового та усного спілкування на базовому рівні. Екзамен грунтується на реальних життєвих ситуаціях і розроблений для початківців, володіння мовою яких достатньо для подорожування в англомовні країни.

Чи підходить вам KET?

 • Ви володієте базовою англійською?
 • Ви розумієте просту письмову англійську?
 • Ви можете спілкуватись у звичних для вас життєвих ситуаціях?
 • Ви розумієте короткі оголошення та просту усну мову?

PET

PET (Preliminary English Test) є екзаменом Cambridge ESOL другого рівня та рівня В1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (Common European Framework). PET розроблений для кандидатів, які можуть користуватись письмовою та усною англійською мовою на середньому рівні.

PET відображає використання мови в реальному житті — наприклад, розуміння знаків, вивісок і оголошень — та визнається багатьма роботодавцями як доказ спроможності використовувати англійську на канцелярських, секретарських і управлінських посадах.

Чи  підходить вам PET?

Чи можете ви користуватись англійською:

 • у повсякденних ситуаціях?
 • читаючи прості тексти та журнальні статті?
 • для написання листів на знайомі вам теми?
 • занотовуючи зміст зустрічей? 

FCE

FCE (First Certificate in English) — це екзамен рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (Common European Framework). FCE розроблений для кандидатів, які володіють письмовою і усною англійською мовою на рівні, вищому за середній. Це ідеальний екзамен для осіб, які прагнуть використовувати мову в роботі та навчанні.

Чи підходить вам FCE?

Чи можете ви:

 • розуміти тексти з різноманітних джерел?
 • робити нотатки, коли хтось інший розмовляє англійською?
 • спілкуватись на різноманітні теми?
 • розуміти людей, які розмовляють англійською під час теле- та радіопередач? 

CAE

CAE (Certificate in Advanced English) — це екзамен для досвідчених користувачів англійської. Він розрахований на осіб, які можуть використовувати усну англійську в більшості професійних та життєвих ситуацій. САЕ широко визнається освітніми установами і роботодавцями. 

САЕ відповідає рівню С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (Common European Framework). 

Чи підходить вам CAE? 

Чи можете ви: 

 • ефективно користуватись англійською в роботі та навчанні?
 • впевнено користуватись англійською в різних ситуаціях?
 • писати добре структуровані і чіткі тексти зі складних питань?

CPE

CPE (Certificate of Proficiency in English) — це екзамен найвищого рівня Cambridge ESOL, що відповідає рівню С2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (Common European Framework). СРЕ розроблений для осіб, які використовують англійську в роботі та під час навчання. Такий рівень володіння мовою наближається до рівня освіченого носія англійської. СРЕ визнається практично всіма університетами й коледжами Великобританії та інших країн світу. 

Чи підходить вам CPE? 

Чи можете ви:

 • користуватись англійською, даючи поради чи розмовляючи про складні та злободенні теми?
 • розуміти деталі та нюанси документів, листування та звітів? 

Детальна  інформація: http://www.britishcouncil.org/uk/ukraine/  


Детальна  інформація за тел. 289 12 95.  

Центр інтенсивного вивчення іноземних мов

Запорізький національний університет
69600, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 66-Б
каб. 108 (1-й поверх)
Тел.: (061) 289-12-95, (066) 290-56-21
Copyright 2006-2007 © Business Company. All rights reserved. Privacy PolicyHUNTER by © KOTSOFT™