Запорізький національний університет

Офіційний сайт
/ Правила розміщення інформації на офіційному сайті ЗНУ  

Правила розміщення інформації на офіційному сайті ЗНУ

Офіційний сайт ЗНУ — це головний інформаційний ресурс, котрий репрезентує університет у глобальній мережі.

Основною цільовою аудиторією сайта ЗНУ є абітурієнти, студенти, викладачі та науковці. Тому перевага надається інформації, яка є актуальною та зрозумілою саме для названих осіб. Дуже важливо, щоб розміщена там інформація була достовірною, а також щоб відвідувач зміг швидко знайти сайт в пошуковому сервісі, швидко зорієнтуватися, знайти потрібну інформацію на сайті та отримати приємні враження від її перегляду

Нижче викладені вимоги до візуального оформлення тексту і до його змісту. Укладачі правил спиралися на науково обґрунтовані вимоги до веб-публікацій.

Цей документ адресований всім особам, які надають інформацію для публікації на офіційному сайті ЗНУ. На сайтах підрозділів правила оформлення матеріалів визначаються власниками сайтів.

За інформацію, розміщену не на офіційному сайті ЗНУ, а на сайтах окремих підрозділів, відповідають власники сайту.

Загальні вимоги до оформлення тексту

Викладеним нижче вимогам має відповідати будь-який текст на сайті ЗНУ. Адміністрація сайту має право виправляти відхилення від правил без узгодження з авторами тексту.

1. Текстова інформація повинна відповідати граматичним, орфографічним і пунктуаційним нормам української, російської або англійської мови.

2. Заголовок тексту має давати достатню інформацію про його зміст, щоб читач, побачивши його, зміг швидко визначитися, чи цікавить його ця інформація і чи варто йому читати повний текст. Як правило, пошукові сайти найчастіше показують тільки заголовок повідомлення. Тобто заголовки типу «Вітаємо!»«Шановні викладачі!»«Увага!», є недопустимими, адже вони не розкривають змісту відповідного повідомлення.

3. Форматування має бути простим і спрямованим на те, щоб текст легко сприймався читачем. Задля цього доречно розбивати довгий текст на короткі абзаци, виділяти жирним шрифтом важливі ключові слова та персоналії.

4. Розмір шрифту має бути помітно меншим, ніж у заголовку новини.

5. Колір шрифту має належати до кольорів, вже використаних у дизайні сайту.

6. Шрифт набору тексту (Arial, Times і т. д.) явно задавати заборонено.

7. Написання тексту капслоком (всі літери у слові — великі) — заборонено.

8. Розмір зображень в основному тексті має бути не більшим за 300 пікселів в ширину і 400 пікселів у висоту. Ці вимоги обумовлені обмеженою шириною та висотою відповідної колонки в дизайні сайту ЗНУ, їх порушення шкодить зовнішньому вигляду головної сторінки. Крім того, ці вимоги створені для зручності відвідувачів, котрі користуються моніторами з невеликим екраном або портативними комп’ютерами. На таких екранах при наявності зображень, ширина яких більша за допустиму, з’являється горизонтальна смуга прокрутки, котра створює незручності при перегляді сторінки і відповідно псує враження від самого сайту.

9. Зображення завжди має супроводжуватися підписом.

10. Забороняється розміщення банерів із написами замість текстового повідомлення!

11. Відеофайли на сервері ЗНУ не розміщуються. Якщо виникає потреба додати до інформації відео, варто скористатися веб-сервісами на кшталт Youtube.

Головна сторінка ЗНУ

Головна сторінка ЗНУ включає такі текстові блоки:

 • Головне меню сайту (вгорі),
 • Додаткове меню (права колонка),
 • Новини прес-центру,
 • Анонси,
 • Святковий календар,
 • Запрошення на конференції та конкурси,
 • Банери (права колонка).

Новини прес-центру

Новини прес-центру розташовані в лівій широкій колонці. Вони найпершими потрапляють на очі відвідувачу і тому дуже важливо, щоб вони виглядали належним чином. На головній сторінці ЗНУ публікується 5 найсвіжіших новин, перша з яких відображається у вигляді заголовка і «ліда» (короткого викладу події, котрий має бути не більшим за 500 знаків), а інші — у вигляді заголовків, котрі водночас є посиланнями на повний текст.

Загальна структура новини має відповідати так званому «принципу перевернутої піраміди», тобто найважливіша інформація повідомляється на початку, а далі викладаються додаткові подробиці.

«Лід» має містити коротку вичерпну інформацію про те, що, де і коли відбулося. Всі інші подробиці мають бути викладені у основному тексті новини.

«Лід» також може містити одну ілюстрацію — фото чи малюнок.

Заголовок повинен містити інформацію про те, що відбулося, щоб читач, побачивши його, зміг швидко визначитися, чи цікавить його ця інформація і чи варто йому читати повний текст. Як правило, пошукові сайти найчастіше показують тільки заголовок повідомлення. Це стосується також другої, третьої та наступних новин, розміщених на головній сторінці, які відображаються тільки у вигляді заголовків. Тобто заголовки типу «Вітаємо!»«Шановні викладачі!»«Увага!», є недопустимими, адже вони не розкривають змісту відповідної новини.

Основний текст новини містить додаткові подробиці про подію, що відбулася. Також до основного тексту можуть додаватися зображення, посилання на галереї або мультимедіа-контент (Youtube-відео і т. д.)

Відповідальним за зміст блоку новин прес-центру є керівництво прес-центру ЗНУ.

Анонси

Анонси — це повідомлення про події, котрі незабаром відбудуться в Запорізькому національному університеті.

Блок анонсів міститься під блоком новин прес-центру в широкій лівій колонці. Він вміщує 10 повідомлень. На головній сторінці відображається заголовок і «лід» кожного з 10 анонсів, які відповідно до цього мають бути максимально вичерпними і лаконічними

Вимоги до розміщення зображень в анонсах:

1. Зображення повинне мати ширину не більшу за 300 пікселів і висоту не більшу за 300 пікселів, а також має бути необов’язковим доповненням до тексту, а не його заміною.

По-перше, текст на графічному банері не індексується пошуковими системами, що унеможливлює знаходження його їх користувачами.

По-друге, такий спосіб подачі інформації дискримінує користувачів текстових браузерів і портативних пристроїв, де зображення не відображаються. Таким чином, досить велика адресна аудиторія сайту позбавляється можливості отримати важливу й актуальну інформацію

По-третє, банерна реклама значною мірою дискредитувала себе у глобальній мережі. Більшість користувачів інтернету сприймають будь-яку інформацію на банерах як набридливу і наперед недостовірну, і тому лишають її поза увагою.

По-четверте, велике зображення зміщує наступні анонси далеко вниз і таким чином утруднює доступ до них відвідувачів сайту.

2. Анонси, які не можна зрозуміти без зображення, до публікації не приймаються.

3. У блоці Анонсів на головній одночасно може бути розміщено не більше 3-х зображень. Це пов’язано з необхідністю підтримання естетичного зовнішнього вигляду колонки, яка має виглядати як розділ офіційного сайту, а не як паркан, обклеєний афішами. Інші зображення та додатковий матеріал розміщуються у основному тексті анонсів. Спірні питання щодо того, яке зображення має бути на головній, а яке ні, вирішуються Прес-центром ЗНУ.

4. «Лід» анонсу повинен містити дату початку події, назву події, короткий опис події (всього не більше 250 знаків). Вся інша інформація має міститися на сторінці детального перегляду анонсу.

5. Анонс знаходиться на головній сторінці з моменту публікації до початку події. Рекламні повідомлення або повідомлення, не прив’язані до конкретних дат, публікуються в розділі Банери.

Анонс, так само як і новина, складається з заголовка, «ліда» і основної частини. Вимоги до текстової складової анонсів ідентичні вимогам до новин. До основного тексту анонсів також можуть додаватися зображення.

Відповідальним за зміст блоку Анонси є Лабораторія інформаційних технологій ЗНУ.

Запрошення на конференції та конкурси

Блок запрошень на конференції та конкурси розташований у широкій лівій колонці і містить інформацію про наукові заходи, що відбудуться в Запорізькому національному університеті та за його межами.

Вимоги до оформлення запрошень такі ж, як до оформлення новин.

Відповідальним за зміст блоку є керівництво Науково-дослідницького сектору ЗНУ.

Банери

У Блоці «Банери» розташовані рекламні посилання та банери підрозділів університету. Тут можуть міститися банери стандартних розмірів (240×100, 80×60, 80×30, 80×120). Блок вміщує не більше 5-ти банерів.

Рішення про розміщення банера приймає Лабораторія інформаційних технологій ЗНУ.

Текстові банери мають містити до 100 символів з пробілами.

Ефективнішою альтернативою банерної реклами є часті повідомлення у новинах, анонси та оголошення на сайті.

Сторінки факультетів, коледжів та інших структурних підрозділів на офіційному сайті ЗНУ

Інформація про факультет чи коледж для сторінки на сайті ЗНУ повинна бути викладена систематично і мати наступну структуру:

 • Керівництво та контакти;
 • Напрями підготовки;
 • Розклад занять (для очного й заочного відділення);
 • Графік навчального процесу (для очного й заочного відділення);
 • Кафедри (для факультетів);
 • Наукова діяльність;
 • Студентське дозвілля (для факультетів).

Інформація про факультет, коледж чи інший структурний підрозділ має бути викладена лаконічно і за обсягом не перевищувати 1000 слів.

Сторінка окремої кафедри факультету має включати інформацію про контакти, керівництво, професорсько-викладацький склад та основні напрямки наукових досліджень.

Обсяг тексту на сторінці кафедри факультету також має не перевищувати 1000 слів.

Сторінка напряму підготовки має включати інформацію про випускову кафедру, посилання на сторінку НМКД з переліком дисциплін, перспективи працевлаштування випускників.

Оновлення інформації про факультети, коледжі та інші структурні підрозділи

Сторінки факультетів і кафедр оновлюються двічі на рік, у жовтні та лютому. Інформація про напрямки підготовки додатково оновлюється щороку перед початком вступної кампанії.

За зміст інформації на сторінках факультетів та кафедр відповідають призначені особи з відповідних факультетів. За розміщення на сайті — працівники Лабораторії інформаційних технологій ЗНУ.

Форум офіційного сайту ЗНУ

На форумі офіційного сайту ЗНУ студенти, абітурієнти та інші зацікавлені особи можуть поспілкуватися між собою та задати питання, щодо навчання, вступу до ЗНУ, студентського життя тощо.

За модерацію форуму відповідальні працівники Лабораторії інформаційних технологій ЗНУ.

Зміни правил публікації

Цей документ може зазнавати змін і доповнень, які обов’язково узгоджуються з Прес-центром ЗНУ та Лабораторією інформаційних технологій ЗНУ.

Календар подій

Це цікаво:

Радио Університет Студентський портал Пороги

© 2012 ЗНУ Запорізький національний університет, 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, тел./факс +38 (061)228-75-08
Адреса електронної пошти веб-майстра webmaster@znu.edu.ua