Випуск 13, №2

Випуски / 2008 / Випуск 13, №2

Випуск 13, №2

РОЗДІЛ 1 ПРИРОДНІ ТА ТЕХНОГЕННІ ЕКОСИСТЕМИ

 • Назаренко Н.Н., Лоза І.М. Кількісний аналіз горизонтальної структури нижніх ярусів лісових екосистем на осолоділих ґрунтах // Питання біоіндикації та екології. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 13, № 2. - С. 3-9.
 • Шанда В.І., Хлизіна Н.В. Біохімічні зв'язки в біогеоценозах // Питання біоіндикації та екології. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 13, № 2. - С. 10-19.
 • Булейко А.А. Оценка микроморфологических свойств эдафотопов терновниковых ценозов (Prunus spinosa L.) // Питання біоіндикації та екології. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 13, № 2. - С. 19-28.
 • Хлизіна Н.В. Теоретичні питання аналізу серійних рослинних угруповань і їх ценопопуляцій // Питання біоіндикації та екології. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 13, № 2. - С. 29-39.
 • Нємченко М. В. Пилозатримуюча здатність листків дерев Catalpa bignonioides Walt. і Catalpa speciosa Ward. в урбанотехногенних умовах зростання // Питання біоіндикації та екології. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 13, № 2. - С. 39-46.
 • Євтушенко Е.О., Шанда В.І. До екологічних основ землеробства та рослинництва // Питання біоіндикації та екології. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 13, № 2. - С. 46-53.
 • Дідур О.О. Мікоризні явища у вільхи чорної // Питання біоіндикації та екології. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 13, № 2. - С. 53-62.
 • Бессонова В.П., Зайцева І.А. Вміст важких металів у листі дерев і чагарників в умовах техногенного забруднення різного походження // Питання біоіндикації та екології. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 13, № 2. - С. 62-77.
 • РОЗДІЛ 2 ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН

 • Приймак О.П. Вплив полістимуліну К на фотохімічну активність хлоропластів деяких видів декоративно-квітникових рослин за умов забруднення викидами автотранспорту // Питання біоіндикації та екології. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 13, № 2. - С. 78-87.
 • Яковлєва-Носарь С.О. Вплив важких металів і кислих газів на початкові стадії розвитку Robinia pseudoacacia L. у модельних експериментах // Питання біоіндикації та екології. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 13, № 2. - С. 87-104.
 • Бессонова В.П., Глубока В.М. Вплив омолоджуючої обрізки на ураженість хворобами деревних рослин в умовах дії автомобільних викидів // Питання біоіндикації та екології. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 13, № 2. - С. 105-112.
 • РОЗДІЛ 3 ЕКОЗООЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Голобородько К.К. Склад і структура топічних угруповань синявців (Lepidoptera: Lycaenidae) степового Придніпров'я // Питання біоіндикації та екології. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 13, № 2. - С. 113-121.
 • Кульбачко Ю.Л., Гассо В.Я. Накопичення важких металів ґрунтовими безхребетними різних функціональних груп у зоні дії марганцевої збагачувальної фабрики // Питання біоіндикації та екології. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 13, № 2. - С. 121-130.
 • Шендрик Л.І. Роль біотичних чинників у епізоотології фасціольозної інвазії в худоби // Питання біоіндикації та екології. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 13, № 2. - С. 130-136.
 • Бойко О.О. Сезонна динаміка контамінації пасовищ на території Дніпропетровської області інвазійними стадіями нематод підрядів Strongуlata i Rhabditata // Питання біоіндикації та екології. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 13, № 2. - С. 136-142.
 • Горбань В.В., Воронова Н.В., Лугінін М.С. Трофічні зв'язки іксодових кліщів з їх тваринами-годувальниками в зоні степового Придніпров'я // Питання біоіндикації та екології. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 13, № 2. - С. 143-151.
 • Корж О.П., Фролов Д.О. Зоокультура як наукова основа збереження рідкісних та зникаючих видів // Питання біоіндикації та екології. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 13, № 2. - С. 151-157.
 • Гришукова Т.Ю. Фауна та екологічний розподіл саранових (Orthoptera, Acrididae) Запорізької області // Питання біоіндикації та екології. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 13, № 2. - С. 157-162.
 • РОЗДІЛ 4 МЕДИКОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Григорова Н.В. Стан панкреатичних острівців мишей і щурів при введенні сульфату міді тваринам, отримавшим алоксан // Питання біоіндикації та екології. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 13, № 2. - С. 163-169.
 • Єщенко Ю.В. Вміст цинку в клітинах щурів при комбінованій дії температурного та хелатуючого факторів // Питання біоіндикації та екології. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 13, № 2. - С. 169-174.
 • Колісник Н.В., Качанова Ж.С., Новикова К.В., Сенченко А.С. Активність фосфатаз лейкоцитів крові осіб, що мешкають в умовах тривалого техногенного навантаження (у окремі місяці року) // Питання біоіндикації та екології. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 13, № 2. - С. 175-182.
 • РОЗДІЛ 5 ВОДНІ РЕСУРСИ, ПОВІТРЯНИЙ БАСЕЙН

 • Ситник С.А. Фізіологічна повноцінність питної води міста Луганська // Питання біоіндикації та екології. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 13, № 2. - С. 183-191.
 • Гагара В.Ф., Капелюш Н.В. Основні напрями в сфері охорони атмосферного повітря Запорізької області // Питання біоіндикації та екології. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 13, № 2. - С. 191-196.
 • Важненко О.В. Комплексна оцінка забруднення атмосферного повітря м. Запоріжжя // Питання біоіндикації та екології. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 13, № 2. - С. 196-203.
 • РЕФЕРАТИ - 204
 • 2017-07-06 12:56:09