Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Школа педагогічної майстерності ЗНУ допомагає молодим викладачам

Школа педагогічної майстерності ЗНУ допомагає молодим викладачам

30.04.2015 13:41 Все Факультети Іноземної філології Соціальної педагогіки та психології

Головною метою діяльності школи педагогічної майстерності, створеної у ЗНУ в 2001 році, є формування педагогічної компетентності молодих викладачів, їхньої готовності до інноваційної діяльності, академічної мобільності, потреб професійного росту. За час роботи Школи пройшли підготовку та отримали свідоцтва 338 осіб, в тому числі 29 осіб отримали свідоцтва про закінчення курсів інтенсивного вивчення іноземних мов у 2013 – 2014 навчальному році. У поточному навчальному році до Школи педагогічної майстерності було зараховано 102 особи, з них 25 осіб за програмою «Психолого-педагогічні засади викладацької майстерності у вищій школі» та 77 осіб за програмою «Іноземна мова професійного спрямування в умовах академічної мобільності викладача ВНЗ».

За словами керівника Школи педмайстерності ЗНУ Юліанни Мацкевич, різноманітність завдань, які ставить суспільство і держава перед вищою школою України в умовах інтеграційних процесів, включення України до Єдиного європейського освітнього простору, орієнтація на інноваційний характер освіти, компетентнісний підхід до підготовки сучасного фахівця, оновлення змісту і якості освіти визначили особливу актуальність проблеми педагогічної майстерності для сучасної теорії та практики навчання та виховання. Успішність рішення цих завдань в певній мірі залежить від педагога, його педагогічної майстерності, ерудиції та культури. Сучасний викладач вищої школи має володіти сучасними педагогічними та інформаційними технологіями, іноземною мовою професійного спрямування, бути здатним реалізовувати всі завдання щодо підготовки сучасного конкурентоспроможного випускника вищої школи.
У змісті навчальної діяльності школи педагогічної майстерності виділяють три модулі: Психолого-педагогічні засади викладацької майстерності у вищій школі; Сучасні інформаційні та комунікаційні технології в освітньому процесі; Іноземна мова професійного спрямування в умовах академічної мобільності викладача ВНЗ.
Заняття за цими темами проводяться провідними викладачами кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності (професор Наталія Шевченко, професор Галина Локарєва, доцент Лариса Іванова, доцент Наталія Мосол), кафедри практичної психології (доцент Анжеліка Поплавська, доцент Євгенія Калюжна). Окрім психолого-педагогічного блоку значна увага приділяється організаційно-методичним аспектам діяльності викладача вищої школи, зокрема, організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, роботі з навчально-методичними комплексами дисциплін, використанню сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі, модульній організації курсів в системах дистанційного навчання. Для висвітлення цих питань до роботи школи педагогічної майстерності були запрошені працівники навчального відділу (керівник навчального відділу Людмила Нестеренко, фахівець бюро з інформаційного забезпечення навчального процесу Наталія Кириченко). У своїх відгуках слухачі школи педагогічної майстерності відзначають високий рівень проведених занять, їх значущість для молодих викладачів, можливість обміну досвідом із досвідченими викладачами під час читання лекцій, організації дискусій, мали змогу бачити різноманітні прийоми ведення заняття.
У 2013 році Школа педагогічної майстерності розширила зміст своєї діяльності. З метою формування компетентності науково-педагогічних працівників ЗНУ щодо володіння іноземною мовою у професійній сфері у зміст навчальної діяльності Школи було включено модуль «Іноземна мова професійного спрямування в умовах академічної мобільності викладача ВНЗ». Даний курс допомагає викладачам сформувати ті мовленнєві компетенції, які необхідні для реалізації академічної мобільності (участі у міжнародних конференціях, семінарах, презентаціях, стажуваннях, освітніх проектах різного рівня), а також подальшій професійній діяльності іноземною мовою. При цьому у ході роботи над розвитком практичних навичок побудови різних видів комунікації відбувається актуалізація професійних знань і навичок викладачів, які були набуті ними в ході професійної підготовки та подальшої викладацької діяльності. Заняття з вивчення іноземної мови забезпечують викладачі факультету іноземної філології - доцент Оксана Тєлкова, доцент Ольга Тупахіна, доцент Марина Воробйова, старший викладач Оксана Шевчук, старший викладач Марина Залужна.
По закінченні занять слухачі Школи педагогічної майстерності отримують свідоцтва за результатами теоретичної, практичної роботи та виконання індивідуального завдання.

Керівник школи педагогічної майстерності,
доцент кафедри та соціальної педагогіки
Юліана Мацкевіч