Відділ міжнародних зв’язків

Запорізького національного університету

Перелік напрямів підготовки (спеціальностей) та вартість навчання за семестр (у дол. США)

Відділ міжнародних зв’язків / Всі новини сайта «Відділ міжнародних зв’язків» / Перелік напрямів підготовки (спеціальностей) та вартість навчання за семестр (у дол. США)


02.06.2016 10:50:00

Перелік спеціальностей (освітніх програм) та вартість навчання за семестр (у дол. США)

 

Навчання за освітнім рівнем “бакалавр” (денна та заочна форма)

Термін навчання на денній формі освітнього рівня “бакалавр”: 4 роки.

Термін навчання на заочній формі освітнього рівня “бакалавр”: 5 років.

 

 

Спеціальність (освітня програма)

 

Для абітурієнтів, які вступають на навчання при посередництві суб’єктів господарювання –контрактерів ЗНУ

 

 Для інших абітурієнтів

Денна форма

Заочна форма

Денна форма

Заочна форма

Правознавство, Менеджмент, Філологія (англійська, німецька, французька, іспанська, російська, українська), Переклад (англійська, німецька, французька), Переклад (україно-російсько-болгарський, україно-російсько-польський),  Фінанси і кредит, Облік і аудит,  Економічна кібернетика,   Психологія, Соціальна педагогіка, Туризм, Журналістика, Видавнича справа та редагування, Реклама і зв'язки з громадськістю, Соціальна робота,   Соціологія,  Фізичне виховання, Здоров'я людини, Спорт, Історія, Архівознавство, Інформатика,  Біологія,  Лісове і садово-паркове господарство, Математика, Прикладна математика, Фізика,  Дизайн.

750,00

750,00

825,00

750,00

Навчання за освітнім рівнем “бакалавр” (лише денна форма)

 

 

Спеціальність (освітня програма)

 

Для абітурієнтів, які вступають на навчання при посередництві суб’єктів господарювання –контрактерів ЗНУ

  

Для інших абітурієнтів

Денна форма

Денна форма

Програмна інженерія, Міжнародна економіка,Управління персоналом та економіка  праці,  Маркетинг,  Підприємництво,  торгівля та біржова діяльність, Екологія та охорона навколишнього середовища, Політологія, Країнознавство, Хімія, Прикладна фізика, Театральне мистецтво, Філософія.

 

750,00

 

825,00


Навчання за освітнім рівнем “магістр” (денна та заочна форма)

            Термін навчання на денній формі освітнього рівня “магістр”: 1 рік 6 місяців (спеціальність: медіа-комунікації — 2 роки)

            Термін навчання на заочній формі освітнього рівня “магістр”: 1 рік 6 місяців (спеціальність: медіа-комунікації — 2 роки) 

 

 

Спеціальність

 

Для абітурієнтів, які вступають на навчання при посередництві суб’єктів господарювання – контрактерів ЗНУ

Для інших абітурієнтів

Денна форма

Заочна форма

Денна форма

Заочна форма

Правознавство, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Менеджмент організацій, і адміністрування (за видами економічної діяльності), Логістика, Мова і література (англійська, німецька, французька, іспанська, російська, українська), Переклад (англійська, німецька, французька),  Фінанси і кредит, Облік і аудит,  Економічна кібернетика, Управління фінансово-економічною безпекою,  Психологія, Соціальна педагогіка, Журналістика, Реклама, Зв'язки з громадськістю, Медіа-комунікації, Соціальна робота, Політологія, Соціологія,  Фізичне виховання, Фізична реабілітація, Спорт, Історія, Архівознавство, Інформатика, Біологія, Хімія, Екологія та охорона навколишнього середовища, Математика, Прикладна математика, Фізика, Прикладна фізика,  Педагогіка вищої школи.

850,00

750,00

935,00

750,00 

Навчання за освітнім рівнем “магістр” (лише денна форма)

 

 

Спеціальність (освітня програма)

 

Для абітурієнтів, які вступають на навчання при посередництві суб’єктів господарювання –контрактерів ЗНУ

  

Для інших абітурієнтів

Денна форма

Денна форма

Інженерія програмного  забезпечення, Міжнародна економіка,Управління персоналом та економіка  праці, Економіка довкілля і природних ресурсів, Управління проектами, Бізнес-адміністрування, Країнознавство, Генетика, Мисливське господарстство, Туризмознавство.

 

850,00

 

935,00