Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Омельянчик Людмила Олександрівна

Омельянчик Людмила Олександрівна

ЗНУ Викладачі Біологічний факультет Кафедра хімії

Доктор фармацевтичних наук, професор

Академік Академії наук вищої освіти України

Декан біологічного факультету, професор кафедри хімії ЗНУ

Дисципліни

  • Біохімія
  • Хімічні процеси в живих організмах

Графік консультацій

  • Середа 15:00-17:00 ауд. 312в
  • Четвер 15:00-17:00 ауд. 312в

Біографія

Народилася на Вінниччині.

У 1977 р. закінчила з відзнакою Житомирське фармацевтичне училище, а у 1982 р. з відзнакою – фармацевтичний факультет Запорізького державного медичного інституту (ЗДМІ). З 1982 по 1985 рік навчалася в аспірантурі при ЗДМІ. У 1985 році у спеціалізованій вченій раді при Всесоюзному науково-дослідному інституті хімії та технології лікарських засобів захистила кандидатську дисертацію на тему: «Синтез и биологические свойства карбонилзамещенных 9-тиоакридона и его этокси-, нитропроизводных» за спеціальністю 15.00.02 – «Фармацевтична хімія та фармакогнозія».

З 1985 по 1989 рр. працювала асистентом кафедри фармакогнозії ЗДМІ. У 1989 р. перейшла до ЗДУ, де працювала на різних посадах: ст. науковим співробітником НДЧ ЗДУ (1989-1990 рр.), ст. викладачем, доцентом кафедри загальної та біологічної хімії (1991-1992 рр.). У 1992 році захистила докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Московської медичної академії ім. Сеченова на тему: «Синтез, свойства и биологическая активность S- и N- производных акридина, хинолина, пиридина». З 1992 по 2001 рр. керувала кафедрою біохімії та імунології з курсом хімії ЗДУ. З 1994 по 1997 рр. була деканом біологічного факультету, а з 1997 по 2000 рр. − проректор з навчальної роботи ЗДУ. З 2003 р. завідувач кафедри хімії та декан біологічного факультету Запорізького національного університету (ЗНУ), з 2007 р. Академік Національної Академії наук вищої освіти України. 

Науково-педагогічний стаж – 37 років.

Наукова робота

Під її керівництвом проведено ряд всеукраїнських та міжнародних конференцій. Керує науковою школою за напрямом «Біоорганічна хімія». Науковий напрям школи: «Пошук біологічно активних речовин синтетичного та рослинного походження, вивчення їх фізико-хімічних властивостей та біологічної активності». Результатом діяльності школи є створення біологічно активних субстанцій синтетичного походження на основі азото- та сірко похідних азагетероциклів, дослідження в галузі органічної, біоорганічної та фармацевтичної хімії. Під її керівництвом підготовлено ряд дипломних, магістерських робіт, захищено 8 кандидатських та 1 докторська дисертації.

Автор більш як 500 наукових праць, з яких 25 авторських свідоцтв, 45 патентів, 10 монографій, 1 навчальний посібник з грифом МОН, 350 статей у фахових виданнях з них 20 в Scopus та Web of Science, 75 методичних праць.

Головний редактор фахових журналів «Вісник ЗНУ», «Питання біоіндикації та екології» та електронного видання «Актуальні питання біології, екології та хімії», голова журі МАН з хімії, член журі обласної олімпіади з хімії, член журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, незалежний експерт з рецензування шкільних підручників з хімії, член спеціалізованої вченої ради Д 17.600.03 при ЗДМУ. Член експертної ради МОН України, секція «Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук» та експерт по рецензуванню шкільних підручників при МОН України.

За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та багаторічну сумлінну працю отримала Подяку Кабінету міністрів України (2006 р.) та нагороджена Почесними Грамотами МОН України (2004 р., 2008 р., 2015 р.); ювілейною медаллю «За розвиток Запорізького краю» (2007 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (1995 р.), грамотами та подяками облдержадміністрації, облради, ректора, академічними нагородами: орденами Святого Володимира (2017 р.), Ярослава Мудрого (2016 р.), за наукові досягнення (2018 р.).

Інформація надана біологічним факультетом

Омельянчик Людмила Олександрівна