Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Бражко Олександр Анатолійович

Бражко Олександр Анатолійович

ЗНУ Викладачі Біологічний факультет Кафедра хімії

Доктор біологічних наук, професор, Академік Національної академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри хімії ЗНУ, голова НТР біологічного факультету

Дисципліни

  • Органічна хімія
  • Сучасні методи досліджень в хімії
  • Фізико-хімічні методи в біології

Графік консультацій

  • П’ятниця 15:00-16:00 ауд. 311
  • Четвер 15:00-16:00 ауд. 31

Біографія

Народився у м. Мелітополі Запорізької області.

У 1986 р. з відзнакою закінчив фармацевтичний факультет Запорізького державного медичного інституту (Запорізький державний медичний університет).

З серпня 1986 р. – старший лаборант кафедри неорганічної хімії, 1986-1995 рр. – асистент кафедри організації та економіки фармації з курсом медтоварів Запорізького державного медичного інституту.

У лютому 1989 р. у вченій раді при Львівському державному медичному університеті захистив кандидатську дисертацію на тему «Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність 2-тіо і 4-тіо, 2-гідразино- та 4-гідразинохінолінів» за спеціальністю 15.00.02 − «Фармацевтична хімія та фармакогнозія».

З 1995 р. працює в Запорізькому державному університеті: з 1995 по 1996 рр. – старший викладач кафедри біохімії та імунології з курсом хімії, з 1996 по 1999 рр. – доцент тієї ж кафедри, з 2002 по 2005 рр. – доцент кафедри хімії.

З 1999 по 2002 рр. навчався у докторантурі Запорізького державного університету.

Докторську дисертацію на тему «Біологічно активні похідні хіноліну та акридину з азото- та сірковмісними функціональними групами» захистив у 2005 року у спеціалізованій раді Д26.220.01 в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України зі спеціальності 02.00.10 – “Біоорганічна хімія”.

Бражко О.А. з 03.2006 року працював на посаді професора кафедри хімії. У 2007 році отримав атестат професора. З 12.2014 року завідувач кафедри хімії.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації – 32 роки, у тому числі в Запорізькому державному (національному) університеті – 23 роки.

 

Наукова робота

Провідний фахівець зі створення біорегуляторів серед азотовмісних гетероциклів та сірковмісних біогенних речовин. Керує роботою аспірантів за напрямом «Біоорганічна хімія».

Голова НТР біологічного факультету. Член редколегії фахового наукового видання «Вісник Запорізького національного університету. Серія: Біологічні науки». Член науково-технічної ради Запорізького національного університету. Має більше 270 публікацій наукового і навчально-методичного характеру, з яких 6 монографій, 8 моноробіт, більш 40 охоронних документів – патентів та авторських свідоцтв.

За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку освіти, науки, підготовки висококваліфікованих спеціалістів та багаторічну сумлінну працю нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти та науки України «За наукові досягнення» (2007 р.).

В 2004 р. організував і на сьогоднішній час очолює провідну науково-дослідну лабораторію Запорізького національного університету біотехнології фізіологічно активних речовин.

Напрямки наукової діяльності присвячені пошуку біологічно активних речовин і стосуються біоорганічної, медичної та фармацевтичної хімій.

 

Інформація надана біологічним факультетом

Бражко Олександр Анатолійович