Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Петруша Юлія Юріївна

Петруша Юлія Юріївна

ЗНУ Викладачі Біологічний факультет Кафедра хімії

Кандидат біологічних наук, доцент

Дисципліни

  • Промислова мікробіологія
  • Основи токсикології
  • Екотехнологія
  • Засоби знешкодження токсичних речовин
  • Шкідливі речовини та їх утилізація
  • Фізико-хімічні методи в біології
  • Хімія з основами біогеохімії
  • Великий практикум з біоорганічної хімії

Графік консультацій

  • Середа 13:00-14:00 ауд. 303

Біографія

Народилася  у м. Запоріжжя.

У 2005 р. закінчила біологічний факультет ЗНУ (з відзнакою) за спеціальністю «Біологія». За досягнення у навчанні у 2005 р. отримувала стипендію мера.

З 3-го курсу паралельно працювала старшим лаборантом на 0,5 ставки на кафедрі імунології та біохімії. В період з листопада 2005 р. по лютий 2012 р. навчалася  в аспірантурі ЗНУ (спеціальність 02.00.10 – «Біоорганічна хімія»).

Успішно захистила 9 листопада 2012 р. у спеціалізованій раді, в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, дисертацію на тему: «Біологічна активність S-гетерилзаміщених тіокислот». Науковий керівник – д.фарм.н., проф. Л.О. Омельянчик.

Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 1 березня 2013 року наказ №309) присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 02.00.10 – «Біоорганічна хімія».

З лютого 2012 р. працювала молодшим науковим співробітником в науково-дослідній лабораторії «Біотехнології фізіологічно-активних речовин» під керівництвом д.б.н., професора Бражко О.А.

З вересня 2012 р. працювала асистентом, потім викладачем, старшим викладачем, а зараз доцентом кафедри хімії.

 

Наукова робота

Петруша Ю.Ю. є співавтором більше 70 публікацій, з яких 5 колективних монографій, 19 статей у фахових українських та міжнародних виданнях, 2 патенти на корисну модель, 1 патент на винахід, 7 видань навчально-методичного характеру.

Бере активну участь в роботі міжнародних, всеукраїнських та університетських наукових конференцій.

Наукова робота Петруші Ю.Ю. присвячена пошуку нових біологічно активних речовин та вивченню залежності між будовою та біологічною дією в ряду гетерилзаміщених меркаптокислот. Петруша Ю.Ю. приймає участь у розробці нових методик досліджень, створенні віртуальної скринінгової бази біологічно-активних речовин за допомогою програми «PASS» (Prediction of Activity Spectra for Substances). Синтезувала більше 30 сполук та дослідила їх біологічні властивості, зараз продовжує пошук біологічно-активних сполук на основі похідних піридину, акридину та 1,2,3,4-тетрагідроакридину. Також Юлією Юріївною виявлено нові біологічно активні сполуки для створення лікарських і ветеринарних препаратів з антигіпоксичною, антиоксидантною, антидепресивною, ростостимулюючою, ноотропною дією, знайдено речовини для створення на їх основі перспективних антиоксидантів-церебропротекторів.

Брала участь у виконанні держбюджетних тем: «Пошук біологічно активних речовин на основі тіо- та гідразинопохідних азагетероциклів», номер держреєстрації 0104U010164; «Синтез біологічно активних речовин на основі N- та S-заміщених сірковмісних амінокислот та їх аналогів», номер держреєстрації 0106U000585; «Дослідження біологічної активності S- та N-заміщених шестичленних азотовмісних гетероциклів», номер держреєстрації 0112U003062; «Створення біологічно активних речовин на основі S-заміщених ендогенних сульфуровмісних сполук», номер держреєстрації 0115U000763.

 

Інформація надана біологічним факультетом

Петруша Юлія Юріївна