Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Лях Віктор Олексійович

Лях Віктор Олексійович

ЗНУ Викладачі Біологічний факультет Кафедра генетики та рослинних ресурсів

Завідуючий кафедрою садово-паркового господарства та генетики рослин, професор, доктор біологічних наук

Дисципліни

  • Фізіологія та біохімія рослин
  • Екологічна генетика
  • Методологія та організація наукових досліджень
  • Статистичні методи в генетиці

Графік консультацій

Біографія

Лях Віктор Олексійович народився 11.03.1955. Доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри садово-паркового господарства та генетики Запорізького національного університету. Закінчив з відзнакою агрономічний факультет Одеського сільськогосподарського інституту. Кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.15 «генетика» захистив у спецраді Інституту цитології та генетики АН Білоруської РСР (м. Мінськ). Докторську дисертацію за спеціальністю «генетика» захистив у 1992 році у спецраді Всеросійського інституту рослинництва ім. М.І. Вавілова (м. Санкт-Петербург). Вчене звання професора зі спеціальності «генетика» присвоєне у 2002 році у Інституті фізіології рослин та генетики НАН України (м. Київ).

Наукова робота

Основний науковий інтерес полягає у розробці теоретичних основ селекції, зокрема, у розробці методів мікрогаметофітного добору, основ мутаційної селекції, встановленні генетичного контролю якісних та кількісних ознак сільськогосподарських та декоративних рослин. Втілення розроблених теоретичних основ в практику дозволило створити конкурентоспроможні сорти льону олійного, гірчиці, рижію та ряду декоративних рослин.

Автор більше 300 публікацій, у тому числі монографій Строение и биологическая активность стероидных гликозидов ряда спиростана и фуростана (1987), Методы гаметной и зиготной селекции томатов (1988), Новые подходы в селекции кукурузы (1992), Методы отбора ценных генотипов на уровне пыльцы (2000), Генетическая коллекция вида Linum usitatissimum L. Каталог. (2003), Ботанические и цитогенетические особенности видов рода Linum L. и биотехнологические пути работы с ними (2008), Индуцированный мутагенез масличных культур (2009).

Має 19 охоронних документів на винаходи та 46 свідоцтв і патентів на сорти та зразки олійних і декоративних культур.

Створив наукову школу з пилкової селекції, яка займається розробкою методів добору цінних генотипів на мікрогаметофітному рівні і є провідною в Україні, а також наукову школу з експериментального мутагенезу олійних культур. В межах даних наукових напрямків підготував 15 кандидатів та докторів наук.

Член спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій зі спеціальності 03.00.15 – «генетика» при Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення НААН України (м. Одеса) та Інституті фізіології рослин і генетики НАН України (м. Київ).

Очолює Запорізькі відділення Українського товариства генетиків і селекціонерів та Українського товариства фізіологів рослин.

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Viktor_Lyakh3

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=JUuezpUAAAAJ&hl=ru

Інформація надана біологічним факультетом

Лях Віктор Олексійович