Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Уманська Юлія Миколаївна

Уманська Юлія Миколаївна

ЗНУ Викладачі Економічний факультет Кафедра обліку та оподаткування

кандидат економічних наук, доцент кафедри

Дисципліни

  • Методологія наукових досліджень
  • Оцінка бізнесу
  • Управлінський облік в бюджетних установах
  • Аналіз господарської діяльності в бюджетних установах.

Біографія

У 2008 р. закінчила економічний факультет Запорізького національного університету та отримала диплом магістра за спеціальністю «Облік і аудит» та кваліфікацію економіста. Протягом 2008 – 2012 рр. навчалася у аспірантурі Запорізького національного університету за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності). У 2012 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) на тему «Формування стратегій інноваційного розвитку підприємствами машинобудування». Трудову діяльність розпочала з вересня 2008 року на посаді асистента кафедри обліку та аудиту. З вересня 2012 року працює в Запорізькому національному університеті на посаді ст. викладача кафедри обліку та аудиту. З вересня 2013 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри обліку та оподаткування в Запорізькому національному університеті.

З січня 2014 року по вересень 2015 року, посідала посаду заступника декана економічного факультету з навчальної роботи.

З вересня 2019 року виконує функції заступника декана з навчальної роботи.

У 2018 році отримала сертифікат рівня В2 з володіння іноземною мовою (польська).

У 2020 році пройшла міжнародне стажування у м. Варшава (Польща).

Науково-педагогічний стаж - 12 років.

Наукова робота

Сфера наукових інтересів: інноваційний розвиток підприємств, ресурсозберігаючий розвиток підприємницьких структур, підвищення ефективності розвитку підприємств в сучасних умовах глобалізацій економіки, економічні бізнес-процеси та регулювання розвитку складних економічних систем, бізнес-планування та бюджетування малого підприємництва.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Формування стратегій інноваційного розвитку підприємствами машинобудування».

Автор понад 50 наукових праць, 2 статті у наукометричних базах Scopus, 16 статей у фахових виданнях, 5 методичних видань. Приймала участь у більше ніж 30 науково-практичних конференціях. Проводить активну роботу з залучення студентів до наукової діяльності, є керівником кваліфікаційних робіт магістрів.

Неодноразово брала участь в засіданні міжкафедрального семінару з попереднього захисту дисертацій (рецензент).

Посилання:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4491-8644

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=r_lseIgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6xArjuW128IOQtBIDpDPzY39Ze7BkD-ZssW1IJWjZ49HMpP6Ih17uofWKmsJQBQR0bjmHeWHRSNPY4D4DG6jZNPvs7mTX2fwitqjR_Qo3sKa9iUYxBnjktnJPPipyGeedfhSJ-

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208321154

Інформація надана економічним факультетом

Уманська Юлія Миколаївна