Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Очеретін Дмитро Валерійович

Очеретін Дмитро Валерійович

ЗНУ Викладачі Економічний факультет Кафедра економічної кібернетики

Кандидат економічних наук, доцент кафедри

Графік консультацій

 • Четвер, 14:30, ауд. 113, 5 корпус

Дисципліни

 • Інформаційне забезпечення оцінки економічного ризику (рівень вищої освіти бакалавр)
 • Дослідження операцій 2 (рівень вищої освіти бакалавр)
 • Комунікаційні технології в соціальних мережах (рівень вищої освіти бакалавр)
 • Нормування праці (рівень вищої освіти бакалавр)
 • Аналіз і оптимізація трудових процесів (рівень вищої освіти бакалавр)
 • Міжнародні маркетингові комунікації (рівень вищої освіти бакалавр)
 • Актуарна математика (рівень вищої освіти магістр)
 • Data Mining (рівень вищої освіти магістр)
 • Комп’ютерні системи бізнес-аналітики (рівень вищої освіти магістр)
 • Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою (рівень вищої освіти магістр) 

Біографія

У 2002 р. закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «Економічна кібернетика», отримав диплом магістра економіки з відзнакою.

У листопаді 2005 р. закінчив аспірантуру Запорізького національного університету зі спеціальності 08.03.02 – Економіко-математичне моделювання та почав працювати в Запорізькому національному університеті на посаді викладача кафедри економічної кібернетики, старшого викладача кафедри економічної кібернетики.

Із вересня 2015 р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри економічної кібернетики.

Стажування та підвищення кваліфікації:

 1. Пройшов підвищення кваліфікації на кафедрі економічної кібернетики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у листопаді-грудні 2014 р., у Празькому інституті підвищення кваліфікації (м. Прага. Чеська Республіка) за програмою «Освітні системи Євросоюзу: перспективи співробітництва та розвитку» у серпні 2016 року.
 2. Восени 2018 р. на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus пройшов курс «Аналіз даних та статистичне виведення на мові R» та отримав відповідний сертифікат.
 3. У грудні 2019 р. пройшов підвищення кваліфікації на кафедрі економічної кібернетики Київського національного університету імені Вадима Гетьмана.
 4. У вересні 2020 року пройшов Міжнародне наукове стажування (Україна – Узбекистан – Латвія) на базі Державного університету економіки і технологій (м. Кривий Ріг) (2,5 кредити ЄКТС (75 годин)) та взяв участь у роботі ІІІ Міжнародного наукового Конгресу Society of Ambient Intelligence 2020.
 5. У січні-квітні 2021 року пройшов Міжнародне наукове та педагогічне стажування (Україна – Узбекистан – Латвія) на базі Державного університету економіки і технологій (м. Кривий Ріг) (6 кредитів ЄКТС (180 годин )) та взяв участь у роботі ІVМіжнародного наукового Конгресу Society of Ambient Intelligence 2021.

Наукова робота

Коло наукових інтересів: економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем, нечітка математика, когнітивне моделювання.

Досвід роботи, розробки.

У 2005-2009 рр. брав участь у виконанні науково-дослідної роботи кафедри економічної кібернетики за темами «Дослідження методів нелінійного, дискретного аналізу та нечіткої математики, їх використання в економіко-математичному моделюванні», «Гібридні методи в економіко-математичному моделюванні та теорії прийняття рішень в умовах невизначеності», «Комбіновані підходи до використання ігрових методів та методів нелінійної динаміки в предпрогнозному аналізі та прийнятті рішень».

Особистий внесок полягає в застосуванні методів нечіткої математики до ціноутворення у сфері послуг.

У 2012 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Моделювання невитратного ціноутворення на підприємствах сфери туристичних послуг» (спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).

У складі авторського колективу кафедри економічної кібернетики ЗНУ брав участь у конкурсі Syngenta 2017 Crop Challenge in Analytics. Тема індивідуального наукового дослідження «Моделювання соціально-економічних процесів у туристичній сфері».

Має публікації у фахових виданнях України та виданнях, що мають індекси Index Copernicus, Web of Science, Scopus.

Посилання:

Інформація надана економічним факультетом

Очеретін Дмитро Валерійович