Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Череп Алла Василівна

Череп Алла Василівна

ЗНУ Викладачі Економічний факультет Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету, Академік Національної Академії наук вищої овіти України

Розклад консультацій

  • Понеділок 14.30-16.05, ауд. 116, 5 корпус

Дисципліни

  • Економіка підприємства

Біографія

Череп Алла Василівна народилася у 1960 році.

Кандидат економічних наук – з 2003 року. Вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи отримала у 2004 році. Доктор економічних наук з 2009 року. Вчене звання професора кафедри фінансів та кредиту – з 2010 року.

У 1986 році закінчила Запорізькій машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря за спеціальністю «Електричні апарати», у 1997 році – Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю «Економіка підприємства», у 2005 році – магістратуру Гуманітарного університету «Запорізькій інститут державного та муніципального управління» за спеціальністю «Управління навчальними закладами».

У виробничому об’єднанні «Запоріжтрансформатор» А.В. Череп працювала понад 23 роки (1977-2000) на посадах техніка-технолога, інженера-технолога, техніка з планування, інженера з планування III, II, I категорії, начальника бюро праці та заробітної плати, начальника бюро економічного аналізу.

З 1997 року Алла Василівна почала викладати за сумісництвом в Запорізькому гідроенергетичному технікумі, а потім з 1998 року – в Запорізькій державній інженерній академії і з 2000 року – в Запорізькому національному технічному університеті, де працювала на кафедрі «Фінансів і кредиту» на посаді старшого викладача, захистила кандидатську дисертацію, стала доцентом. Після захисту кандидатської вступила в докторантуру до Національного університету харчових технологій, захистила докторську дисертацію.

В Запорізький національний університет Алла Василівна прийшла в 2005 році професором на кафедру менеджменту організацій та логістики тому, що імпонував творчий, інноваційний підхід ректорату до навчального процесу і наукової діяльності. В 2008 році запропонували очолити кафедру фінансів і кредиту на економічному факультеті, колектив підтримав та обрав на посаду завідуючої кафедри. З листопада 2009 року ректорат перевів на посаду декана економічного факультету.

Підвищення кваліфікації та стажування:

  1. Академічне співтовариство Михайла Балудянського (Словаччина, м. Кошице) 08.02.16-11.02.2016
  2. Інститут розвитку міжнародної співпраці, м. Познань (Польща) 6.09.2016-10.09.2016
  3. Франція. Ангулем. Scolaire Sainte Marthe-Chavagnes in Angouleme 01.02.2018 р. 31.03.2018 р.
  4. Маріямпольський колегіум Університету прикладних наук (Литва) Тема: «Європейський досвід викладання економічних дисциплін у закладах вищої освіти» 08.02.19-10.05.19
  5. Полтавська державна аграрна академія Мінагрополітики 05.05.14-31.10.14
  6. Харківський інститут банківської справи Національного банку України. 10.09.14 – 10.03.15
  7. Національний університет «Запорізька політехніка», 24.05.2021 р. –5.07.2021 р.
  8. Запорізька торгово-промислова палата 14.06.21-05.07.21

Наукова робота

ORCID orcid.org/0000-0001-5253-7481

профіль Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56658658700

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=mylrHXwAAAAJ&hl=ru

Алла Василівна активно впроваджує прогресивні та інноваційні методи навчання, що дозволяє органічно поєднувати навчальну та науково-дослідну роботу студентів, оскільки підвищує зацікавленість останніх в навчанні.

З метою удосконалення викладання дисциплін підготовлено до друку та опубліковано 2 підручника та 10 навчальних посібників з грифом МОН.

Алла Василівна керує  науковою школою. Очолює спеціалізовану вчену раду щодо захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності). Підготувала до захисту 25 аспірантів та п’ять докторантів, які успішно захистили дисертації і зараз працюють як у вищій школі, так і на керівних посадах на промислових підприємствах.

Керує студентським науковим гуртком «Теоретичні та практичні аспекти управління фінансами», головною метою якого є створення умов для участі студентів у науково–дослідній роботі, формування національної самосвідомості та активної громадської позиції молоді. А.В. Череп є постійним ініціатором та організатором круглих столів за участю представників малого і середнього бізнесу з актуальних економічних питань. За період з 2008 року по теперішній час провели круглі столи з участю викладачів різних ВНЗ України, керівників малого та середнього бізнесу на теми «Світова економічна криза та її вплив на Україну», «Ефективність функціонування фінансових ринків», «Антикризове управління», «Створення та функціонування кластерних об’єднань», «Інноваційно-інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання як чинник стабілізації економіки держави і регіонів», «Ціноутворення як основа ефективності функціонування підприємств та чинник підвищення добробуту населення», «Інфляція як чинник дестабілізації економіки суб’єктів господарювання, регіонів та держави».

А.В. Череп активно займається науково-дослідною роботою зі студентами. Під її керівництвом студенти Самойленко Д.Л., Григорович Л.С., Коробов О.О., Пєнзєва Д.М., Піун М.В., Самойленко Д.Л. зайняли 1 і 3 місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт; Єременко Павло – 2 місце у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Фінанси».

А.В.Череп низкою наукових робіт внесла значний вклад у дослідження та розробку методологічних підходів до формування витрат суб’єктів господарювання. Результати наукових досліджень використані в практичній діяльності промислових підприємств. Теоретичні розробки використовуються у навчальному процесі Запорізького національного технічного університету, Запорізького національного університету, Національного університету харчових технологій при викладанні таких дисциплін як економіка підприємства, економічний аналіз, фінанси підприємства, фінансовий менеджмент, управління витратами. Результати наукових досліджень були використані також при розробці Програми стабілізації та розвитку промисловості України, при підготовці Програми стабілізації та розвитку промисловості Запорізької області на період до 2020 року.

Як член обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Запорізькій обласній адміністрації бере участь у експертизі проектів з проблематики розвитку харчової промисловості у Запорізькому регіоні, висуває пропозиції щодо вдосконалення розвитку малого і середнього бізнесу.

Працює в Комітеті економічних реформ у Запорізькій області над пропозиціями до законопроектів щодо визначення напрямів, пріоритетів, механізмів здійснення економічних реформ, які направлені на забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання, держави і регіонів.

Головний редактор наукового видання «Вісник ЗНУ. Серія: економічні науки».

А.В.Череп неодноразово нагороджувалася Почесними грамотами Запорізької обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України. Має державні нагороди: медаль «За розвиток Запорізького краю», медаль «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки», медаль Академії наук України «За видатні наукові досягнення ім. О.О. Богомольця», нагорода «Ярослава Мудрого» (Академії наук вищої школи), «Флагман освіти і науки України» (2013, 2014, 2015). Заслужений діяч науки і техніки України.

Інформація надана економічним факультетом

Череп Алла Василівна