Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Яновський Олександр Сергійович

Яновський Олександр Сергійович

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Дисципліни

 • Оптичні властивості твердих тіл
 • Електрика та магнетизм
 • Основи теплофізики
 • Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою
 • Вакуумні технології в виробництві наноматеріалів
 • Кристалографія
 • Електронна та іонна спектроскопія твердих тіл та нанооб’єктів
 • Комп’ютерне моделювання, розрахунки і прогнозування фізичних властивостей наноматеріалів і композитів
 • ФЕП як перспективні альтернативні джерела енергії
 • Чисельні методи
 • Лабораторії спеціалізації (дослідження фізичних властивостей твердих тіл, наноматеріалів і композитів)

Розклад консультацій

Біографія

Закінчив вищий навчальний заклад Запорізький машинобудівний інститут, 1979 р., спеціальність - напівпровідникові та мікроелектронні прилади, кваліфікація - інженер електронної техніки. У 1987 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук у Науково-дослідному фізико-хімічному інституті ім. Л.Я. Карпова (Москва, СРСР), спеціальність 01.04.17 - хімічна фізика, у тому числі фізика горіння та вибуху. Тема дисертації: «Центри хемосорбції водню на впорядкованих та іонноопромінених поверхнях кремнію та германію». У ЗНУ працює з січня 1989 р. спочатку на посаді доцента, а потім на посаді завідувача кафедри твердотільної електроніки та мікроелектроніки (з 2000 р. по 2009 р.) та кафедри фізики напівпровідників (з 2009 р. по 2016 р.) фізичного факультету ЗНУ. На теперішній час - доцент кафедри загальної та прикладної фізики математичного факультету ЗНУ.

Наукова робота

Сфера наукових інтересів: фізика напівпровідників, фізика поверхні, взаємодія атомних частинок та радикалів з поверхнею твердих тіл, моделювання фізико-хімічних процесів в поверхневих шарах твердих тіл. Має великий досвід керівництва науковими проектами як загальнонаціонального, так і міжнародного рівня. Протягом тривалого часу був керівником наукових досліджень, що виконуються по лінії МОН України (був керівником 5 держбюджетних тем). Був відповідальним виконавцем міжнародного проекту НТЦУ № 1146 “Вплив активних атомних частинок газового оточення на фізичні властивості поверхні висотних літальних апаратів». Автор (співавтор) понад 120-ти наукових праць, у тому числі 45-ти статей у фахових періодичних виданнях, більшість з яких мають імпакт-фактор та включені до міжнародних наукометричних баз даних. Має авторські свідотства та патенти на винаходи. h-індекс у Scopus та Web of Sci – 3, у Google Scholar - 4. Був безпосереднім учасником багатьох міжнародних конференцій в Германії, Франції, Швеції, Данії, Австрії, Іспанії, Італії, Росії, Польщі та ін., де виступав з науковими доповідями. Приймав участь у міжнародному проекті спільно з компанією Millinet Solar Co., Ltd (Дегу, Південна Корея) в якості експерта по підвищенню ефективності сонячних елементів на основі мультикремнію (серпень-листопад 2008 р.), запрошувався в якості професора на факультет науки та технологій університету дю Мен (Ле Ман, Франція) для читання лекцій по фізиці наноматеріалів магістрам другого рівня.

Інформація надана математичним факультетом

Яновський Олександр Сергійович