Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Меняйло Вікторія Іванівна

Меняйло Вікторія Іванівна

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики

Професор кафедри, доктор педагогічних наук, доцент, відмінник освіти України, член правління Української асоціації дослідників освіти, голова Запорізького регіонального відділення член ГО «Інноваційний університет», член Української науково-дослідницької асоціації, експерт освітніх програм у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти, член експертної групи МОН України з проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової діяльності.

Дисципліни

 • Атомна фізика
 • Фізика наноматеріалів і композитів
 • Фізика твердого тіла
 • Дефекти структурних матеріалів
 • Інформаційні технології в фізиці
 • Методи структурного аналізу матеріалів
 • Основи європейської проєктної діяльності
 • Основи дослідницько-інноваційної діяльності

Розклад консультацій

 • Пн. 13.00 к. 61

Біографія

Освіта

Народилась 07.03.1970 р. у м. Запоріжжя. У 1986 р. закінчила із золотою медаллю загальноосвітню школу № 81 м. Запоріжжя та вступила на фізико-математичний факультет Запорізького державного університету за спеціальністю «Фізика», де здобула кваліфікацію «фізик, викладач» та отримала диплом з відзнакою. У 1992 році вступила до аспірантури Запорізького державного університету, яку закінчила у 1999 р. із захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків. У 2002 році отримала вчене звання доцента по кафедрі фізичного матеріалознавства. У 2020 р. закінчила докторантуру Запорізького національного університету та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.0.04 – теорія і методика професійної освіти.

Досвід роботи

З 1990 р. по 1992 р. – викладач фізики та астрономії багатопрофільного ліцею № 99 м. Запоріжжя. З 1999 р. по 2002 р. – завідувач відділу науки й аспірантури Запорізького державного університету. З 2002 р. по 2009 р. – завідувач відділу аспірантури і докторантури Запорізького державного (згодом – національного) університету. З 2009 р. по 2011 р. – начальник науково-дослідного сектора Запорізького національного університету. З 2011 по 2018 р. – начальник науково-дослідної частини Запорізького національного університету. З 1999 по 2005 р. – старший викладач, доцент кафедри фізичного матеріалознавства, з 2005 р. по 2018 р. – доцент кафедри прикладної фізики та наноматеріалів Запорізького національного університету на умовах сумісництва та погодинної оплати. З 2018 по 2020 р. – доцент кафедри прикладної фізики та наноматеріалів, докторант кафедри педагогіки і психології освітньої діяльності Запорізького національного університету. З 01 вересня 2020 р. – доцент кафедри загальної та прикладної фізики Запорізького національного університету. З 01 лютого 2021 р. ¬– професор кафедри загальної та прикладної фізики Запорізького національного університету.

Державні та відомчі нагороди

Нагрудний знак «Відмінник освіти» (наказ МОН № 198 к від 10.05.17 р.); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України № 120271 (2008 р.); Почесна грамота Запорізької обласної ради (розпорядження голови ради №125-н від 23 квітня 2012 р.); Грамота Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (наказ департаменту від 28.08. 2020 р. № 336); Подяка Запорізької обласної державної адміністрації (розпорядження № 123-к від 04.05. 2016 р.); Подяка Запорізької міської ради (розпорядження міського голови, квітень 2019 р.).

Наукова робота

Сфера наукових інтересів: дифузійні процеси у напівпровідниках, механіка наноструктурованих матеріалів, реформування освіти і науки в Україні за європейськими стандартами, теоретичні та методичні аспекти підготовки докторів філософії (PhD), професійний розвиток науково-педагогічних працівників. Автор понад 100 наукових і науково-методичних праць у вітчизняних і зарубіжних виданнях, серед яких – 2 монографії, 5 навчально-методичних посібників, статті у журналах, включених до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. Профіль в Google Scholar

Участь у міжнародних проєктах та стажуваннях
 • стажування на природничому факультеті в університеті Дю Мен (м. Ле Ман, Франція) в якості Рrofesseur invité в рамках укладеного контракту (2008 р.);
 • участь у міжнародному проєкті сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP (2016-2018 рр.);
 • академічний координатор міжнародного проєкту № 587321-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE EUROPROC («Європейська проєктна культура») за програмою Еразмус+ (2017-2020 рр.);
 • стажування в університеті Гарика Масарика (м. Брно, Чеська Республіка) за програмою «Система внутрішнього оцінювання якості освітньої діяльності» в рамках участі в чесько-українському проєкті «Прогресивне управління університетом» (2018 р.);
 • стажування в Ягеллонському (м. Варшава) та Краківському (м. Краків) університетах (Польська Республіка) за програмою «Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» в рамках участі в польсько-українському проєкті «Інноваційний університет і лідерство» (2019-2020 рр.).
 • Участь в експертній та громадській діяльності
 • член спеціалізованої вченої ради Д17.051.09 у Запорізькому національному університеті;
 • член разових спеціалізованих вчених рад щодо присудження ступеня доктора філософії;
 • експерт освітніх програм у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти;
 • член експертної групи МОН України з проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині
 • провадження ними наукової діяльності;
 • член редколегії Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки);
 • голова Запорізького регіонального відділення член ГО «Інноваційний університет»;
 • член Української науково-дослідницької асоціації;
 • член правління Української асоціації дослідників освіти.
 • Інформація надана математичним факультетом

  Меняйло Вікторія Іванівна