Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Павленко Ірина Яківна

Павленко Ірина Яківна

ЗНУ Викладачі Філологічний факультет Кафедра слов’янської філології

Доктор філологічних наук, професор, завідувач, професор кафедри

Дисципліни

  • Російська усна народна творчість
  • Українська усна народна творчість
  • Слов’янський фольклор
  • Історія російської літератури (перша половина XIX ст.)
  • Історія російської критики
  • Теорія літератури
  • Постфольклор (дисципліна за вибором)
  • Запоріжжя у літературі (дисципліна за вибором)

Біографія

Народилася у м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл.

У 1975 р. закінчила з медаллю середню школу № 2 м. Токмак Запорізької обл. У 1979 році – з відзнакою Запорізький державний педагогічний інститут. У 1989 році у спеціалізованій вченій раді Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка АН УРСР захистила кандидатську дисертацію на тему «Романи Марка Вовчка про нових людей та російський літературний процес 60-70-х років 19 ст. Проблеми типології» за спеціальністю 10.01.01 – російська література. У 2009 р. у Спеціалізованій вченій раді Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України захистила докторську дисертацію «Динаміка функціонування усної епічної традиції (на матеріалі Нижньої Наддніпрянщини)» за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика.

Напрями наукової роботи: історія російської літератури та фольклору, проблема історизму авторської та колективної творчості.

З 1980 року працює в Запорізькому педагогічному інституті на посаді старшого лаборанта кафедри російської літератури. З 1982 р. – асистент цієї кафедри, з 1993 – доцент кафедри російської та зарубіжної літератури. З 2012 – професор кафедри російської (нині – слов’янської) філології. З 1 вересня 2008 року – завідувач цієї кафедри.

Стаж науково-педагогічної роботи – 37 років.

Наукова робота

Ініціює та проводила всеукраїнські наукові конференції та читання. Керує науковою школою професора Тихомирова В.М. «Літературний процес: традиції та новаторство».

Очолює студентську дослідницьку групу «Історична пам’ять фольклору та літератури», підготувала 3 переможці Міжнародних конкурсів, переможця Всеукраїнської олімпіади, 5 переможців Всеукраїнських конкурсів наукових робот, переможця (дворазового) стипендіального конкурсу «Завтра – ua». Здійснює наукове керівництво аспірантами.

Автор більше 130 друкованих праць, серед них 2 одноосібні монографії, 1 колективна, 2 збірника статей, 1 підручних з Грифом МОН, ЕНВ, статті у фахових виданнях України та зарубіжних наукових часописах. Укладач та редактор 3 збірників фольклорних творів.

Член Спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій при ІМФЕ НАНУ та ЗНУ, головний редактор наукового видання «Вісник ЗНУ: філологічні науки»; член редколегії журналу «Держава і регіони», наукової ради МОН ( «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікації), робочої групи з питань імплементації Конвенції ЮНЕСКО про збереження нематеріальної культурної спадщини (2003) у вишах Півдня та Сходу Європи при регіональному центрі ЮНЕСКО м. Софія, експерт конкурсного відбору вузівських та навчальних посібників з літературознавства та фольклористики, оригінал-макетів підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та зарубіжної літератури, голова журі секції «Фольклористика» обласного відділення МАН, член обласної комісії зі збереження нематеріальної культурної спадщини.

Нагороджена почесним знаком МОН України «Відмінник освіти України» (2005); медаллю «За розвиток Запорізького краю» (2009), Премією ім. Я.П.Новицького (2018), Почесними Грамотами та Подяками МОН, Президента МАН України, Запорізької обласної ради, Запорізької ОДА, обласного відділу культури, ректора ЗНУ.

Інформація надана філологічним факультетом

Павленко Ірина Яківна