Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Литвиненко Раїса Олександрівна

Литвиненко Раїса Олександрівна

ЗНУ Викладачі Біологічний факультет Кафедра фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини

К.б.н., старший викладач

Графік консультацій

 • середа 14:30 – 15:30 ауд. 109б, 3 корпус
 • Електрона адреса r_litvinenko@ukr.net

Дисципліни

 • «Біохімія лікарських рослин»,
 • «Основи медичних знань»,
 • «Рекреаційні ресурси та курортологія»,
 • «Рекреаційні ресурси»

Біографія

Народилася 11.11.1988 р. У 2006 р. закінчила Запорізьке медичне училище за спеціальністю «Сестринська справа». У 2010 р. закінчила Запорізький національний університет (ЗНУ) за спеціальністю «Біологія», здобула кваліфікацію магістра біології, викладача біології. У студентські роки (2008-2010 рр.) працювала в навчально-науково-дослідній лабораторії (ННДЛ) клітинної та організменної біотехнології, лаборантом держбюджетних тем НДСЗНУ. В 2010 р. вступила до аспірантури ЗНУ за спеціальністю 03.00.09 – імунологія. З 2010 по 2015 рр. продовжувала працювати в ННДЛ клітинної та організменної біотехнології на посаді старшого лаборанта, молодшого наукового співробітника. З 2013 по 2014 рр. працювала за сумісництвом на посаді асистента кафедри імунології та біохімії ЗНУ. В 2015 р. закінчила аспірантуру ЗНУ, завершивши роботу над дисертаційним дослідженням (науковий керівник: д-р мед. наук, професор О.К. Фролов). З вересня 2015 по серпень 2016 р. – асистент, з жовтня 2016 р. – викладач, з вересня 2018 р. до сьогодні – старший викладач кафедри фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини ЗНУ. З 2015 р. є науковим співробітником ННДЛ клітинної та організменної біотехнології НДЧ ЗНУ. В травні 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Імуномодуляторні властивості біологічно активних речовин медичної п’явки в умовах гірудовпливу» за спеціальністю «03.00.09 – імунологія» в СВР Київського національного університету імені Т. Шевченка.

Постійно вдосконалює професійні якості. Виконує обов’язки куратора. Член Міжнародної Асоціації Гірудотерапевтів та Гірудологів (Софія, Болгарія). Впродовж 2016-2019 рр. була членом фахової предметної комісії на перші курси з біології. З 2019 р. є співкерівником студентської науково-проблемної групи «Дослідницька імунологія та біотехнологія». Член журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР учнів членів МАН України (2019-2020 рр.). За час роботи неодноразово була відзначена грамотами, подяками ректора ЗНУ.

Наукова робота

Має понад 60 публікацій, серед яких 23 наукові статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях (Польща, Республіка Білорусь та ін.), в тому числі, які входять до міжнародних наукометричних баз WOS, Scopus, 7 патентів на корисну модель, 6 навчально-методичних видань. Регулярно приймає участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях.

У 2019 році пройшла навчання/стажування в Ukrainian-German Summer School 2019 "Perspectives in Biomedicine with a Focus on Cancer Immunotherapy" (funded by the DAAD/BMBF) на базі кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Постійно бере участь у підготовці заявок на участь у всеукраїнських конкурсах/грантових запитах на фінансування досліджень.

Приймає участь у виконанні держбюджетних, госпдоговірних тем. Була виконавцем окремих розділів НДР «Біотехнологія перспективних кільчеців з вивченням імунотропної дії їх біологічно активних речовин розробленими новітніми імуногенезними методами» (№ державної реєстрації 0109U002525); «Вивчення бактеріотропної та імунотропної дії біологічно активних речовин різних екологічних форм медичної п’явки» (№ державної реєстрації 0111U000101). Учасник наукової теми другої половини дня «Біотехнологія перспективних кільчеців з вивченням їх імунотропної дії їх біологічно-активних речовин» № держ. реєстрації 0117U000704. З 01.01.2017 по 31.12.2020 р.

Має проданий патент – ліцензійний договір України, 2014 р. (реєстраційний номер 1373) про використання корисної моделі № 68768 «Спосіб регулювання активності лімфоцитів в організмі людини».

Сфера наукових інтересів:

 • імуномодуляторні ефекти біологічно активних речовин кільчастих червів (медична пʼявка, червоний каліфорнійський хробак) в експериментах in vitro та in vivo;
 • біотехнологічні цикли медичної пʼявки (Hirudo verbana, H. medicinalis, H. orientalis) та червоного каліфорнійського хробака (Eisenia fetida);
 • гістологічні особливості медичної пʼявки при нормальному та патологічному протіканні посттрофічного періоду;
 • оптимізація імуногенезних методів лабораторної імунології;
 • тестування БАР кільчеців на нижчих ракоподібних, рослинних тест-обʼєктах, сапрофітних та умовно-патогенних штамах мікроорганізмів тощо.

Інформація надана біологічним факультетом

Литвиненко Раїса Олександрівна