Стара версія
Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини прес-служби ЗНУ / Новини / Глибока шана Вчителю: професору Віталію Воловику виповнився б 81 рік…

Глибока шана Вчителю: професору Віталію Воловику виповнився б 81 рік…

Глибока шана Вчителю: професору Віталію Воловику виповнився б 81 рік…
08.09.2017 10:00 Все Головні новини Факультети Соціології та управління Пам'ять ФСУ наукова школа

Учні Майстра, засновника Запорізької філософської школи, висловлюють глибоку шану Вчителю, видатній людині, професору Віталію Івановичу Воловику.

Воловик Віталій Іванович (народився 08.09.1936, м. Нікополь, помер 14.08.2017 р., м. Запоріжжя) – український філософ, педагог, краєзнавець, журналіст, громадський діяч, письменник – автор романів та повістей з історії Запорізького краю. В 1954-1959 рр. навчався на фізико-математичному факультеті Запорізького державного педагогічного інституту, а в 1969-1972 рр. та 1988-1991 рр. – у Москві в аспірантурі та докторантурі Академії суспільних наук, де велися гострі дискусії за участю відомих соціологів про роль соціологічних досліджень в управлінні соціальними процесами. У 1972 р. здобув науковий ступінь кандидата філософських наук. У 1987-1998 рр. працював завідувачем кафедри філософії Запорізького державного університету, згодом – кафедри філософії та соціології, активно включився в проведення гуманітарних та соціологічних досліджень, брав участь у створенні лабораторії соціологічних досліджень, у започаткуванні підготовки запорізьких соціологів, створив умови для відкриття аспірантури за спеціальністю «спеціальні та галузеві соціології» та виокремлення кафедри соціології, а також створення факультету соціології та управління (2001). В 1991-1992 рр. працював на посаді проректора з наукової роботи ЗДУ. У 1991 р. здобув науковий ступінь доктора філософських наук, а в 1992 р. – вчене звання професора. У 1998-2008 рр. працював проректором Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, в 2008-2013 рр. – завідувачем кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету.

Віталій Воловик заснував запорізьку наукову школу соціальної філософії, зробив вагомий внесок у справу становлення в Запорізькому національному університеті таких напрямів науки як соціологія, політологія та державне управління. У 1994 р. він був засновником наукового журналу «Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини». Його головним редактором він був до останнього. Цей журнал відіграв дуже важливу роль в процесі об'єднання наукової спільноти Запорізького краю навколо вирішення актуальних соціальних, політичних, культурних і управлінських проблем українського суспільства. Віталій Іванович підготував 10 докторів філософських наук і 19 кандидатів філософських наук.

Основні праці Віталія Воловика: «Філософія історії»  (1995), «Вступ до філософії» (2000), «Філософія педагогіки» (2003), «Філософія політичної свідомості» (2006), «Філософія релігійної свідомості» (2009), «Соціальна філософія» (2011, у співавторстві).

Висхідними концептуальними положеннями дослідження соціальних процесів та суспільства у творах Віталія Івановича Воловика є: визначення необхідності розмежування предметної галузі соціальної філософії (об’єктом якої є умоглядні моделі соціальних процесів, а предметом – детермінанти оптимізації розвитку знань про соціальні процеси) та соціології (об’єкт та предмет науки, що емпірично і теоретично досліджує соціальні явища, предмети, процеси); здійснення аналізу суспільних змін за основними напрямами соціально-філософського осмислення форм суспільної свідомості; використання діалектичного підходу як надійної методології вивчення феноменів, що розвиваються, основи комплексування і вибору теоретичних засад дослідження у розробці категоріально-понятійного апарату аналізу соціальних феноменів; ствердження діяльнісного змісту суспільствознавства у нерозривній єдності соціальної теорії і практики; формування наукової школи як важливої детермінанти розвитку освіти і науки, впровадження принципів діалектичної єдності традицій та новаторства у теоретично обґрунтованій практичній діяльності.

Віталія Воловик зробив значний внесок у розробку категоріально-понятійного апарату соціальної філософії, що слугує методологічною основою вивчення суспільства як соціального організму країни. Досліджуючи філософію історії, він виявив детермінанти оптимізації подальшого розвитку історичного процесу та його адекватного відображення в історичній науці. В розробці методології дослідження та оптимізації розвитку українського суспільства В.І. Воловик вагоме місце відводить розробленій ним концепції оптимізації структури власності як засобу гармонізації суспільних відносин та зміцнення соціального організму України. Дослідник висунув концепцію Вітчизни для народу України та теоретичну модель партії (блоку партій) соціального прогресу як необхідну передумову успішної модернізації українського суспільства. Він розробив концепцію оптимізації розвитку політичної свідомості українського суспільства, вектор руху якого «має бути постійно націлений на незалежність, вказуючи стратегічний напрямок соціального розвитку». Віталій Іванович Воловик зробив спробу обґрунтувати філософію педагогіки як перспективний напрямок пошуку надійної методології, яка дозволяє виявити основні детермінанти оптимізації розвитку педагогічної науки. Він запропонував концепцію оптимізації розвитку релігійної свідомості українського суспільства. Відстоюючи необхідність гармонійного розвитку суспільної свідомості в цілому, мислитель доводить потреби оптимізації взаємозв’язку релігійної свідомості з іншими основними формами суспільної свідомості. Віталій Воловик обґрунтував ті підходи до осмислення реалій сучасного українського суспільства, які продовжують розвивати його учні.

Літературну творчість Віталія Івановича Воловика складають романи «Следы» (1996), «Пороги» (1997), «Вера» (1998) – ввійшли до трилогії «Воля-волюшка»; «Да будет день» (1995), «И прилетят соловьи…» (2001), «Искатели земного Рая» (2002), «Блажен, кто верует» (2004) – ввійшли до тетралогії «Время выбирает нас»; роман-легенда «Неземная любовь» (2007), «Во имя отца и сына» (2014). Його наукова та художня творчість пронизані почуттям оптимізму і непорушною вірою в світле майбутнє українського народу, в його здатність забезпечити поступальний розвиток і процвітання України.

 

З повагою і шаною:

Весь колектив вишу та, зокрема:

Лепський М.А., декан факультету соціології та управління ЗНУ, доктор філософських наук, професор;

Бех В.П., завідувач кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова (м. Київ), доктор філософських наук, професор;

Бутченко Т.І., завідувач кафедри соціальної філософії та управління (ЗНУ), доктор філософських наук, доцент;

Глазунов В.В., професор кафедри соціальної філософії та управління (ЗНУ), доктор філософських наук, доцент;

Додонов Р.О., завідувач кафедри філософії Донецького національного університету (м. Вінниця), доктор філософських наук, професор;

Капріцин І.І., доцент кафедри соціальної філософії та управління (ЗНУ), доктор філософських наук, доцент;

Краснокутський О.В., професор кафедри соціальної філософії та управління (ЗНУ), доктор філософських наук, доцент;

Кривега Л.Д., завідувач кафедри філософії (ЗНУ), доктор філософських наук, професор;

Подмазін С.І., завідувач обласного науково-методичного центру психології і соціології освіти Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор філософських наук, професор;

Скворець В.О., завідувач кафедри соцології (ЗНУ), доктор філософських наук, доцент;

Удовика Л.Г., завідувач кафедри історії і теорії держави і права (ЗНУ), доктор юридичних наук, кандидат філософських наук, доцент;

Лісіцин В.В., доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін  Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат філософських наук, доцент;

Маліновська О.С., доцент кафедри соціальної філософії та управління (ЗНУ), кандидат філософських наук, доцент.

 


Схожі новини