Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Глущевський В`ячеслав Валентинович

Глущевський В`ячеслав Валентинович

ЗНУ Викладачі Інженерний інститут ЗНУ Факультет економіки та менеджменту Кафедра економіки підприємства Кафедра економіки та інформаційних технологій

доктор економічних наук, доцент

Дисципліни

  • Економіко-математичне моделювання (ОПР «бакалавр»).
  • Статистика (ОПР «бакалавр»).
  • Архітектурна методологія моделювання підприємств в інформаційній економіці
  • Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці (ОПР «магістр»).

Розклад консультацій

  • Середа 13:00 - 15:00

Біографія

Народився 25 січня 1973 року.

У 1995 році закінчив математичний факультет Запорізького національного університету за спеціальністю «Прикладна математика», а у 1999 році - Запорізьку державну інженерну академію, факультет післядипломної освіти за спеціальністю «Економіка підприємства».

У вересні 2002 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.03.02 - Економіко-математичне моделювання, а в листопаді 2018 року - дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Захисти відбулися у спеціалізованій вченій раді Д 26.006.07ДВНЗ«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». У 2004 році отримав вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики Запорізької державної інженерної академії.

З 1996 року працював у Запорізькій державній інженерній академії: 1996-2002 рр. - аспірант, асистент, старший викладач, доцент кафедри математичних методів економіки та інформаційних технологій, 2003-2016 рр. - декан факультету економіки та управління, 2016-2017рр. - професор, а з лютого 2018 р. і по теперішній час - завідувач кафедри економіки та інформаційних технологій Інженерного інституту Запорізького національного університету.

Науково-педагогічний стаж - 28 років.

Наукова робота

Сфери наукових інтересів: концептуальне моделювання соціально-економічних систем і процесів, економіко-математичне моделювання адаптивних систем управління в економіці, статистичне моделювання та прогнозування, розроблення методів і моделей автоматизованої підтримки рішень на базі інформаційних систем і технологій. Здійснює розвиток принципів багатомодельності та стратифікації при розробці теоретико-методологічних підходів і математичного інструментарію відображення, аналізу, синтезу й координації асинхронних моделей динамічно взаємодіючих підсистем мікроекономічних систем.

Є розробником нового наукового напряму — стратифікаційного метамоделювання для конструювання комплексних моделей діяльності мікроекономічних систем різних видів економічної діяльності (промислові підприємства, банківські установи, державні органи влади тощо). Під його науковим керівництвом були підготовлені та захищені дві дисертаційні роботи (2009 р. та 2014 р.) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». Неодноразово брав участь в атестації наукових працівників як офіційний опонент.

Веде активну роботу по залученню студентів до наукової роботи. Здійснює керівництво кваліфікаційними роботами магістрів за освітньо-професійною програмою Економічна кібернетика таким текстом та Інформаційна економіка.

Автор і співавтор понад 100 наукових праць та навчально-методичних посібників, серед яких 7 монографій (1 - одноосібна, 6 - колективні).

За плідну роботу з обдарованою молоддю, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та плідну науково-педагогічну діяльність неодноразово отримував грамоти та подяки ректора Запорізької державної інженерної академії (з 2019 року Інженерний інститут Запорізького національного університету).

Інформація надана Інженерним інститутом ЗНУ

Глущевський В`ячеслав Валентинович