Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Меліхова Тетяна Олегівна

Меліхова Тетяна Олегівна

ЗНУ Викладачі Інженерний інститут ЗНУ Кафедра обліку, аналізу, оподаткування та аудиту

доктор економічних наук, професор

Дисципліни

 • Аудит
 • Облік суб`єктів малого підприємництва
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Організація і методика аудиту
 • Теорія і методика документування в обліку та аудиті
 • Фінансовий облік

Розклад консультацій

 • Вівторок – з 13:10 до 15:10
 • Четвер – з 13:10 до 15:10

Біографія

Народилася 17 вересня 1976 р. у м. Запоріжжі. У 1995 р. з відзнакою закінчила Запорізький торгівельний коледж за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит». З 1995 р. по 1999 р. працювала у Державній податковій інспекції у Шевченківському районі на посаді державного податкового інспектора ІІ рангу. У 1999 році з відзнакою закінчила Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю «Облік і аудит». Протягом 2003-2006 рр. навчалася у аспірантурі Запорізької державної інженерної академії. З 2009 р. по 2010 р. була здобувачем у Класичному приватному університеті. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему «Формування фінансової безпеки суб’єктів господарювання на основі аудиту податків». У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту. У листопаді 2018 року захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління промисловими підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Економічна безпека промислових підприємств: теорія, методологія, практика». З 1999 р. працювала в Запорізькій державній інженерній академії, обіймала посади асистента, доцента. Виконувала обов’язки Голови клубу бухгалтерів та аудиторів ЗДІА, заступника завідувача кафедри, голови науково-методичної ради факультету.

З 01.01.2019 р. і по теперішній час працює на посаді завідувача кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту Інженерного інституту Запорізького національного університету. Науково-педагогічний стаж - 18 років.

Наукова робота

Сфери наукових інтересів: облік, оподаткування, аудит суб’єктів господарювання різних форм власності, економічна безпека підприємств.

У період з 2014 р.  по2018 р. приймала участь у виконанні госпдоговірних робіт:

на базі Запорізької державної інженерної академії:

 • «Методика організації внутрішньої системи контролю якості аудиту та супутніх йому послуг за певними напрямками, а саме зовнішнього аудиту: інвестиційної нерухомості, ефективності інновацій та антикризових фінансових заходів» (номер державної реєстрації 0114U006294).
 • «Методологічні та практичні аспекти організації обліку, оподаткування та аудиту для формування фінансової безпеки» (номер державної реєстрації 0117U006088).
 • «Методика внутрішнього аудиту активів в системі економічної безпеки підприємства» (номер державної реєстрації 0118U001181).

на базі  Класичного приватного університету:

 • «Формування механізмів стабілізації функціонування промислових підприємств на засадах антикризового управління» (державний реєстраційний номер 116U000799).

Керівник  науково-дослідної роботи кафедри за темою:

 • «Теоретичні та практичні підходи удосконалення обліку, аналізу, оподаткування для підвищення ефективності діяльності підприємства».

Публікації:

Усього видано у фахових виданнях одноосібно та у співавторстві  понад 120 наукових статей (з яких 56 – включено до міжнародних наукометричних баз, 2 стаття у науковому виданні, що включене  до міжнародної інформаційної і наукометричної бази Web of Science, Scopus); 4 монографії, у т.ч. 1 одноосібна. Приймала участь у 65 науково-практичних конференціях, з яких 23 - міжнародні.

Має на рахунку 14 навчально-методичних посібників; 5 навчальних посібників; 18 методичних вказівок; 2 конспектів лекцій.

Проводить активну роботу щодо залучення студентів до наукової діяльності, є керівником кваліфікаційних робіт магістрів.

Інформація надана Інженерним інститутом ЗНУ

Меліхова Тетяна Олегівна