Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Коваленко Любов Рафаїлівна

Коваленко Любов Рафаїлівна

ЗНУ Викладачі Інженерний інститут ЗНУ Факультет енергетики, електроніки та інформаційних технологій Кафедра електротехніки та енергоефективності

Кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни

  • Споживачі електричної енергії
  • Основи наукових досліджень та оптимізаційні задачі енерговикористання
  • Електротехніка
  • Електротехнічні матеріали
  • Електричні матеріали та апарати
  • Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

Розклад консультацій

Біографія

У 1989 році закінчила Мелітопольській інститут механізації сільського господарства за спеціальністю «Електрифікація сільського господарства».

З 1989-1992 р. головний енергетик колгоспу «Авангард» Вільнянського району.

З 1992 по 2004 рік працювала на кафедрі автоматизації сільськогосподарського виробництва Мелітопольського інституту механізації сільського господарства.

З 2004 року по 2007 рік навчалася в аспірантурі Таврійського державного агротехнологічного університету (раніше МІМСГ).

У 2010 році захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді Д 64.832.01. Харківського державного національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи на тему: «Обґрунтування методу та пристрою електромагнітної обробки поливальної води та живильних розчинів у теплицях».

У 2010 році присуджено науковий ступень кандидата технічних наук, а також присвоєно вчене звання доцента кафедри електропостачання сільського господарства.

З вересня 2015 року працює в Запорізькій державній інженерній академії на посаді доцента кафедри електротехніки та енергоефективності, факультет електротехніки, електроніки та інформаційних технологій.

Наукова робота

Коло наукових інтересів: «Розробка засобів підвищення надійності електропостачання та нових електротехнологій для забезпечення виробничих процесів в АПК». «Методи електрофізичного впливу на поливну воду та розчини».

Має більше 90 наукових публікацій, 34 статей, які опубліковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України; є співавтором двох навчальних посібників з грифом МОНУ («Електротехнічні матеріали» та «Основи електропостачання сільського господарства») .

Постійно проводить роботу над охоронними документами на об’єкти інтелектуальної власності. Всього отримано 32 патенти на винаходи і корисні моделі із них 18 зі студентами за результатами роботи науково-дослідної роботи зі студентами.

Веде активну роботу по залученню студентів до наукової роботи, приймає активну участь у наукових і методичних семінарах та науково-практичних конференціях, активна у громадському житті.

У співавторстві зі студентами опубліковано близько 40 наукових праць, підготовлені тези доповіді на конференції та науково-дослідні роботи студентів для участі в конкурсах різних рівнів.

Інформація надана Інженерним інститутом ЗНУ

Коваленко Любов Рафаїлівна