Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Коваленко Олександр Іванович

Коваленко Олександр Іванович

ЗНУ Викладачі Інженерний інститут ЗНУ Факультет енергетики, електроніки та інформаційних технологій Кафедра електротехніки та енергоефективності

Кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни

  • Основи електропостачання
  • Електричні машини
  • Основи наукових досліджень та оптимізаційні задачі енерговикористання
  • Техніка високих напруг
  • Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем
  • Енергозбереження засобами промислового електроприводу
  • Електрична частина станцій і підстанцій

Розклад консультацій

  • Понеділок 13:30 – 15:30

Біографія

В 1992 році закінчив Мелітопольській інститут механізації сільського господарства за спеціальністю «Електрифікація та автоматизація сільського господарства».

З 1992 по 2002 рік працював на кафедрі електропостачання сільського господарства Мелітопольського інституту механізації сільського господарства асистентом, старшим викладачем.

З 2002 року по 2004 рік навчався в аспірантурі Таврійського державного агротехнологічного університету (раніше МІМСГ).

У 2004 році захистив дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.16 – Електротехнології та електрообладнання в агропромисловому комплексі на тему: «Обґрунтування методу та пристрою керування електрообладнанням потокової насіннєочисної лінії». У 2004 році переведений на посаду доцента кафедри електропостачання сільського господарства, на якій працював до 21 серпня 2015 року. У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри електропостачання сільського господарства.

З вересня 2015 року працює в Запорізькій Державній інженерній академії на посаді доцента кафедри електротехніки та енергоефективності, факультет електротехніки, електроніки та інформаційних технологій.

Наукова робота

Коло наукових інтересів: «Розробка засобів підвищення надійності електропостачання та нових електротехнологій для забезпечення виробничих процесів в АПК»; «Використання оптико-електронних систем для оцінки якості біологічних об’єктів»; «Обробка води та живильних розчинів в електричному та магнітному полі».

Має більше 97 наукових публікацій, 39 статей, які опубліковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України; є співавтором двох навчальних посібників з грифом МОНУ («Електротехнічні матеріали» та «Основи електропостачання сільського господарства»), велику кількість науково-методичних публікацій. Постійно проводить роботу над охоронними документами на об’єкти інтелектуальної власності. Всього отримано 32 патенти на винаходи і корисні моделі із них 15 зі студентами за результатами роботи науково-дослідної роботи зі студентами.

Був науковим керівником понад 25 успішно захищених магістерських робіт.

Веде активну роботу по залученню студентів до наукової роботи, приймає активну участь у наукових і методичних семінарах та науково-практичних конференціях, активна у громадському житті.

У співавторстві зі студентами опубліковано близько 47 наукових праць, підготовлені тези доповіді на конференції.

Інформація надана Інженерним інститутом ЗНУ

Коваленко Олександр Іванович