Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини прес-служби ЗНУ / Новини / У ЗНУ приймають документи до аспірантури та докторантури

У ЗНУ приймають документи до аспірантури та докторантури

У ЗНУ приймають документи до аспірантури та докторантури
19.09.2019 11:17 Все Головні новини Вступ до аспірантури і докторантури

Із 5 серпня по 20 вересня у Запорізькому національному університеті відбувається прийом документів до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) та до докторантури для здобуття ступеня доктора наук.

В аспірантурі Запорізького національного університету набір проводиться за 27 спеціальностями: 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 017 Фізична культура і спорт, 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 035 Філологія, 051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія, 054 Соціологія, 061 Журналістика, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 081 Право, 091 Біологія, 101 Екологія, 102 Хімія, 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали, 113 Прикладна математика, 122 Комп’ютерні науки, 136 Металургія, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 144 Теплоенергетика, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 231 Соціальна робота, 281 Публічне управління та адміністрування.

А в докторантурі відкрито 20 спеціальностей: 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 017 Фізична культура і спорт, 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 035 Філологія, 051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія, 061 Журналістика, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 081 Право, 091 Біологія, 101 Екологія, 102 Хімія, 104 Фізика та астрономія, 113 Прикладна математика, 122 Комп’ютерні науки, 136 Металургія.

Нагадаємо, що в Україні впроваджена нова модель підготовки науковців вищої кваліфікації. Замість кандидатів наук здійснюється підготовка докторів філософії (PhD). Відповідно до європейської традиції, здобувачі ступеня PhD стають здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Суттєво змінюється й модель підготовки науковців. 4-річний період навчання відтепер супроводжується потужною освітньою складовою, спрямованою на здобуття глибинних знань із спеціальності, формування мовних компетентностей (підготовка до складання міжнародних мовних тестів), дослідницьких вмінь і навичок (академічне письмо, публікація статей у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus і Web of Science, робота над проектами, участь у грантових програмах) та ін. Крім того, потужний кадровий потенціал наукових керівників дають змогу вступникам через систему аспірантури і докторантури реалізувати свої наукові прагнення і досягти професійного вдосконалення, а якість знань та вмінь, які опановують молоді вчені, відомі своїми здобутками як в Україні, так і за її межами.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу. Документи приймаються за адресою: Запорізький національний університет, корпус № 4, вул. Дніпровська, 33-А, каб. 317, відділ аспірантури і докторантури.

Так, вартість підготовки за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб в аспірантурі: денна форма – 15 500 грн. за рік, заочна форма – 15 000 грн. за рік, вечірня форма – 15 000 грн. за рік. При цьому строк навчання на денній, вечірній та заочній формі складає 4 роки. Також для вступу в аспірантуру необхідно скласти вступні випробування: співбесіда, спеціальність, іноземна мова. Щодо докторантури, то тут вартість навчання на умовах контракту складає 16 000 грн. за рік, а строк навчання на денній формі складає 2 роки.

Зарахування до аспірантури і докторантури відбудеться 1 жовтня.

Тел. для довідок: (061) 228-76-30; 096-592-02-00

E-mail: phd.znu@gmail.com

Веб-сайт: www.phd.znu.edu.ua

Із детальною інформацією про вступ до аспірантури та докторантури та переліком документів, необхідних для вступу можна ознайомитись нижче.