Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Студенти ЗНУ вже зараз мають можливість подати електронну заяву для нарахування бала за позанавчальну діяльність під час формування рейтингу успішності

Студенти ЗНУ вже зараз мають можливість подати електронну заяву для нарахування бала за позанавчальну діяльність під час формування рейтингу успішності

Студенти ЗНУ вже зараз мають можливість подати електронну заяву для нарахування бала за позанавчальну діяльність під час формування рейтингу успішності
22.05.2020 15:55 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University відділ виховної роботи стипендії бал за по навчальну діяльність рейтинг успішності студентів

Серед питань, які на сьогодні хвилюють студентів ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University), до найбільш актуальних належить принципи формування рейтингу успішності для призначення академічної стипендії. Співробітники відділу виховної роботи, зокрема його начальник Світлана Кондратенко, звертають увагу представників студентства на зміни та доповнення до порядку формування рейтингу успішності студентів Запорізького національного університету для призначення академічних стипендій. Вже є активною на сайті ЗНУ електронна форма заяви, згідно з позиціями якої згодом студенту нарахують бали за поза навчальну діяльність. Її можна знайти тут:

https://points.znu.edu.ua/

Проте попередньо – перед заповненням форми – студентам необхідно зосередитись на таких особливостях, які враховуються під час формування рейтингу їхньої успішності.

«4.5. Бал за позанавчальну діяльність (БПД) формується за 100-бальною системою за участь студентів у науковій, культурно-масовій, громадській та спортивній діяльності, що підтверджується такими документами (отриманими впродовж семестру, що передує семестру, на який призначається стипендія):

4.5.1. Грамота (диплом) переможця (І-ІІІ місце) наукового конкурсу або олімпіади, конкурсу проектів, мистецького, культурно-масового конкурсів, спортивних змагань та олімпіад з урахуванням рівня досягнення та ступеню участі (одноосібна або колективна):

 

Рівень заходу

Кількість балів при одноособовій участі*

Кількість балів при колективній участі**

Міжнародний

100

50

Всеукраїнський

Обласний

80

40

Міський

Університетський

50

25

Інституту

35

20

Факультетський

20

10

* — індивідуальна грамота (диплом)

**— грамота (диплом) колективу (дві і більше осіб)

4.5.2. Грамота міжнародних організацій та їхніх представників, органів державної влади та місцевого самоврядування та їх посадових осіб, ректора ЗНУ, голови первинної профспілкової організації ЗНУ та його заступника по роботі зі студентами, декана факультету, голови студентської ради ЗНУ, голови студентського самоврядування Інженерного інституту, голови наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів молодих учених ЗНУ за високий рівень організації заходу та активну громадську діяльність:

 

Рівень заходу

Кількість балів при одноособовій участі*

Кількість балів при колективній участі**

Міжнародний

100

50

Всеукраїнський

Обласний

80

40

Міський

Університетський

50

25

Інституту

40

20

Факультетський

30

15

* — індивідуальна грамота

**— грамота колективу (дві і більше осіб)

 

4.5.3. Подяка від міжнародних організацій та їх представників, органів державної влади та місцевого самоврядування та їх посадових осіб, ректора ЗНУ, голови первинної профспілкової організації ЗНУ та його заступника по роботі зі студентами, декана факультету, голови студентської ради ЗНУ, голови студентського самоврядування Інженерного інституту, голови наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів молодих учених ЗНУ за активну участь у заході, особливі досягнення у певному виді діяльності:

 

Рівень заходу (діяльності)

Кількість балів при одноособовій участі*

Кількість балів при колективній участі**

Міжнародний

60

30

Всеукраїнський

Обласний

40

20

Міський

Університетський

20

10

Інституту

15

8

Факультетський

10

5

* — індивідуальна подяка

**— подяка колективу (дві і більше осіб)

 

4.5.4. Наукова стаття в науковому журналі (збірнику наукових праць) (титульна сторінка журналу, сторінка змісту з прізвищем автора і назвою публікації, перша сторінка тексту публікації):

 

Рівень наукового журналу (збірника)

Кількість балів при одноособовій участі*

Кількість балів при колективній участі**

Зарубіжний

85 100

40 50

Всеукраїнський (фаховий/ не фаховий)

50/40 80/40

25/20 40/30

Обласний

30 50

15 25

Міський

20 40

10 20

Університетський

10 30

5 15

* — серед авторів публікації є один студент

**— серед авторів публікації є два і більше студентів

 

4.5.5. Тези доповідей наукових конференцій (титульна сторінка збірнику, сторінка змісту з прізвищем автора і назвою публікації, перша сторінка тексту публікації):

 

Рівень конференції

Кількість балів при одноособовій участі*

Кількість балів при колективній участі**

Зарубіжний

60

30

Міжнародний

50

25

Всеукраїнський

40

20

Обласний

30

15

Міський

20

10

Університетський

10

5

Інституту

5

3

* — серед авторів публікації є один студент

**— серед авторів публікації є два і більше студентів

 

4.5.6. Протоколи СВК ЗНУ, органів студентського самоврядування про обрання (призначення) особи керівником органу громадського самоврядування університету:

 

 

Рівень діяльності

Кількість балів при роботі на посаді голови

Кількість балів при роботі на посаді заступника голови

Університетський

20

10

Гуртожитку

15

8

Інституту

20

10

Факультету

10

5

 

4.5.7. Сертифікат чи інший документ, що підтверджує участь здобувача вищої освіти у програмі стажувань – 30 балів.

Окремо звертаємо вашу увагу на наступну інформацію.

4.5.8. Студент, який претендує на зарахування БПД, самостійно заповнює облікову форму в електронній інформаційній системі з обліку БПД студентів (далі - Система), розмішеній на сайті ЗНУ (розділ ‑ «НАВЧАННЯ») та завантажує скан-копії документів, зазначених у пп. 4.5.1 - 4.5.7 даного Порядку (розмір файла ‑ до 1МБ, формат gif/png/jpg/jpeg/tif/tiff/bmp/pdf/zip/rar). Потрібно заповнити «Електронну форму заяви з обліку позанавчальної діяльності студентів» за покликанням: https://www.znu.edu.ua/ukr/edu/11644

(Обирай тут пункт 2 - Електронна форма!)

Завантаження документів автоматично припиняється Системою у випадку, якщо загальна кількість балів за попередньо завантаженими документами становить 100 і більше. При цьому в автоматично сформованій Системою заяві відображається загальна кількість балів, яка дорівнює 100.

Не пізніше дати останнього екзамену поточної сесії студент подає на розгляд факультетської стипендіальної комісії роздруковану з Системи заяву до якої додає завірені ксерокопії документів, що підтверджують його досягнення у позанавчальній діяльності, скан-копії яких завантажено до Системи та за потреби надає оригінали документів.»

Також просимо студентів звернути увагу на те, що у випадку рівної кількості рейтингового балу рейтинговий список впорядковується (по пріоритету врахування):

1)    за більшим значенням середньозваженого балу сесійного контролю;

2)    за вищим значенням середньозваженого балу нормативних дисциплін навчального плану;

3)    за вищим значенням середньозваженого балу дисциплін за вибором ВНЗ;

4)    за вищим значенням середньозваженого балу дисциплін за вибором студента;

5)    за вищим значенням балу за поза навчальну діяльність.

За умови, якщо кількість рейтингових балів студентів повністю співпадає, з метою диференціювання студентів у рейтинговому списку використовувати (додавати) середній бал попередньої сесії».

Зверніть увагу, що кожну заповнену заяву отримають відповідні деканати – на заяві представники деканатів проставлять самостійно свої дати (усі нюанси варто буде уточнювати саме в своїх декантах). Але при нагоді, коли студенти вже зможуть після послаблення карантину відвідувати виші, вони поставлять на роздрукованих представниками деканату заявах свої підписи.

 

Схожі новини