Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Соціальні права та їх захист адміністративним судом – у центрі інтерактивної наукової онлайн-дискусії за участю представників юридичного факультету

Соціальні права та їх захист адміністративним судом – у центрі інтерактивної наукової онлайн-дискусії за участю представників юридичного факультету

Соціальні права та їх захист адміністративним судом – у центрі інтерактивної наукової онлайн-дискусії за участю представників юридичного факультету
04.09.2020 15:25 Все Головні новини Факультети Юридичний ZNU Zaporizhzhia National University юридичний факультет наукова діяльність онлайн-конференція

Четвертого вересня науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» юридичного факультету ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) взяли участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Соціальні права та їхній захист адміністративним судом». Його організаторами стали: Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду, Національна школа суддів України, Національна академія правових наук України, Німецький Фонд міжнародного правового співробітництва, проєкт ЄС «Pravo-Justice», координатор проектів ОСБЄ в Україні, Вища рада правосуддя, проєкт Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень».

Метою заходу було обговорення питань ефективності судового захисту соціальних прав, застосування судами практики ЄСПЛ під час вирішення соціальних спорів, вивчення зарубіжного досвіду судового захисту соціальних прав та його імплементації у вітчизняну нормотворчість та правозастосування.

У конференції взяли участь судді КАС ВС, судді адміністративних судів України, Німеччини, Польщі, Австрії, Латвії, представники ОБСЄ, Офісу Ради Європи, проекту «Pravo-Justice», Вищої ради правосуддя, Національної академії правових наук України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, представники Інституту держави і права імені В.М. Корецького, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної школи суддів України, Національного університету «Одеська юридична академія», Запорізького національного університету, Ужгородського національного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка та ін.

Із привітальними словами до учасників заходу звернулися Валентина Данишевська, Голова Верховного Суду, Михайло Смокович, голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, Микола Онішук, ректор Національної школи суддів України, Людмила Денісова, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Олександр Петришин, Президент Національної академії правових наук України, Олена Литвиненко, в.о. Горлови Офісу Ради Європи в Україні, Давидас Віткаускав, керівник Проєкту ЄС «Pravo-Justice», Штефн Хальсхьорстер, директор Німецького фонду міжнародного правового співробітництва, Наталія Ступницька, Національний керівник програми у галузі верховенства права та прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Науково-педагогічні працівники та здобувачі юридичного факультету ЗНУ мали змогу активно долучитися до роботи заходу, формат проведення якого передбачає роботу трьох тематичних секцій. Робота секції 1. «Соціальні права та державно-правові механізми їх захисту» пов’язана з детальним висвітленням соціальних права, соціальних обов’язків, соціальної відповідальності як визначальних вимірів національних правових систем (Оніщенко Н., Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України), соціальних прав та концепції можливості їх захисту в судовому порядку (Е. Целлер, Європейська асоціація адміністративних судів, адміністративний суд Відня, Австрія), юридичної аргументації рішень адміністративних судів та конструювання соціальних прав (Савчин М., Ужгородський національний університет), діяльності Пенсійного фонду України з реалізації гарантій держави щодо виконання рішень суду як складової розподілу суспільного блага (Капінус Є., Пенсійний фонд України). А також – чеснот чиновників й людино вимірність законодавства як детермінанти для зростання експоненти соціальних прав (Коломоєць Т., Макаренков О., Запорізький національний університет), алгоритму розгляду та сучасні тенденції захисту соціальних прав ЄСПЛ (Фулей Т., Національна школа суддів України), виконання рішень Конституційного Суду України про неконституційність правових актів або їх положень (Терлецький Д., Національний університет «Одеська юридична академія»), формування судової практики щодо перегляду судових рішень за винятковими обставинами в соціальних спорах (Єзеров А., Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду).

Секція 2. «Сучасний стан і перспективи розвитку адміністративного судочинства щодо захисту соціальних прав» проводилася з акцентом на німецьке соціальне судочинство як окрему гілку судочинства в галузі публічного права та його значення для захисту соціальних прав (Мессоінг М., Федеральний соціальний суд, Німеччина), роль Верховного Суду в еволюції функції держави щодо вирішення пенсійних справ (Анцупова Т., Велика Палата Верховного Суду), Європейську хартію як міжнародний інструмент захисту соціальних прав людини в адміністративних судах (Смуш-Кулеша М., Окружний суд Лодзя-Сродмейсья (Польща). Неабиякий інтерес викликали дискусійні питання реалізації принципу рівних можливостей та рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях працевлаштування та зайнятості (Войцеховсьці Б., Фінансова палата Верховного адміністративного суду Польщі). А ще – з акцентуванням на визначенні статусу малозабезпеченої особи та відповідних проваджень в адміністративних судах Латвії (Брієде Я., Адміністративний департамент Верховного Суду Латвії), вирішення деяких категорій публічно-правових спорів у сфері захисту прав військовослужбовців (Монаєнко А., Київський регіональний центр НАПрН України), європейських стандартів захисту соціальних прав внутрішньо переміщених осіб (Федорова А., Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка), одноразової грошової допомоги як складової захисту військовослужбовців (Стародуб О., Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду). Йшлося про розгляд актів планування та порядку їх оскарження в адміністративних судах (Лазур Я., Ужгородський національний університет), проблем визначення судової юрисдикції у справах про оскарження рішень органів місцевого самоврядування із припинення комунальних закладів охорони здоров’я (Рабінович С., Львівський національний університет імені Івана Франка).

Проблематиці процесуальних засобів забезпечення ефективності правосуддя в соціальних спорах присвячена була секція 3. Чимало запитань та запеклих дискусій, а отже й пропозицій щодо визначення шляхів можливого вирішення проблем відповідного нормотворення та правозастосування було висвітлено за активної участі представників юридичного факультету ЗНУ й у рамках засідання відповідної секції, а саме: розгляд Великою Палатою Верховного Суду зразкових справ щодо пенсійного забезпечення громадян України (Князєв В., Велика Палата Верховного Суду), проблеми співвідношення дискреції суду і суб’єкта владних повноважень у процесі захисту соціальних прав людини (Прудивус О., Вища рада правосуддя), доступ до правосуддя, розгляд справи у судовому засіданні та роль медичних експертів у контексті законодавства про інвалідність, включаючи практичний досвід (Вендлер Е., Федеральний адміністративний суд Австрії, відділення у Граці). А ще – темпоральні межі судового захисту соціальних прав (Берназюк Я., Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду), доказування в адміністративному судочинстві під час розгляду соціальних справ (Ільков В., Дніпропетровський окружний адміністративний суд), окремі ухвали адміністративного суду як реакція на правопорушення (Коваленко Н., Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду), межі судового контролю за додержанням соціально-економічних прав (Ільницький О., Львівський національний університет імені Івана Франка), судовий контроль належного врядування у справах про соціальний захист (Трофімова Л., Черкаський окружний адміністративний суд).

Поглиблення фахової теоретичної підготовки, набуття практичних компетентностей у галузіі захисту соціальних прав людини в адміністративних судах, можливості для поглибленої інтеграції до фахового середовища, працевлаштування, професійного спілкування, апробації результатів власних наукових досліджень, залучення до колективних проєктів – ось далеко невичерпний перелік переваг, які отримали представники юридичного факультету ЗНУ від участь у відповідному заході.

 

 

 

 

Схожі новини